h

Bezwaren Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten tegen vergunning voor huisvesting arbeidsmigranten aan venloseweg 110

6 maart 2023

Bezwaren Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten tegen vergunning voor huisvesting arbeidsmigranten aan venloseweg 110

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het verlenen van een vergunning voor de bouw van een logiesverblijf voor zo'n 84 arbeidsmigranten aan de Venloseweg 110. Daarmee sluit de werkgroep aan bij het verzet van de buurt tegen de plannen.

In haar bezwaarschrift (zie bijlage) schrijft de werkgroep onder andere dat de plannen voor het logiesverblijf in strijd zijn met het in 2014 vastgestelde bestemmingsplan en met het in 2019 door de gemeenteraad vastgestelde beleid van de gemeente Horst aan de Maas met betrekking tot arbeidsmigranten. Onduidelijk is volgens de werkgroep welke regels voor huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied bij deze plannen gelden: de regels die vastgesteld zijn in 2014 of die van 2021. Maar in beide gevallen wordt niet voldaan aan de eisen die in die regels geformuleerd staan.

Een belangrijk bezwaar van de werkgroep betreft het feit dat in het gebied rondom de Venloseweg/Horsterweg al zo'n 3000 arbeidsmigranten zijn of worden gehuisvest. Tijdens een bijeenkomst die de Dorpsraad van Grubbenvorst enkele jaren geleden heeft georganiseerd, stelde wethouder Beurskens nog dat de (onaanvaardbare) cumulatie van huisvestingslocaties niet voorzien was en wethouder Bouten zei in die bijeenkomst beloofd dat onderzocht zou worden hoe verdere cumulatie tegengehouden kon worden. Van die belofte blijkt weinig terecht gekomen!

De Werkgroep wijst in haar bezwaarschrift ook dat de initiatiefnemer niet voldaan heeft aan de door de gemeente opgestelde richtlijnen voor een omgevingsgesprek. De werkgroep constateert en passant dat ook bij andere initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten de richtlijnen voor een dialoog tussen initiatiefnemer en buurt niet of nauwelijks gevolgd worden. Daarmee lijkt die "richtlijn" een dode letter. Zeker als wethouder Beurskens in De Limburger zegt: "Dat het niet naar ieders tevredenheid is, is vervelend, maar wettelijk is zo’n dialoog niet nodig". Paul Geurts, voorzitter van de werkgroep daarover: "Het moge duidelijk zijn dat de presentatie van die 'richtlijnen' voor het college gewoon een show zijn geweest, om de schijn te wekken dat zij de belangen van de buurt hoog heeft zitten. Maar in de praktijk worden die helaas keer op keer genegeerd!"

Niet alleen de belangen van de buurt worden genegeerd. Hetzelfde geldt volgens de werkgroep voor de belangen van de arbeidsmigranten. Ze worden ondergebracht in een zogenaamd "logiesverblijf". En aan een logiesverblijf worden minder eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid van  de bewoners. Zo worden arbeidsmigranten onder andere in de kelder gehuisvest en ontbreken er voldoende recreatiemogelijkheden. In die zin trekt B&W (en de initiatiefnemer) zich niets aan van de adviezen van de Commissie Roemer op dit gebied.

Alles bij elkaar opgeteld pleit de werkgroep er voor de vergunning voor deze plannen in te trekken en verder te stoppen met het verlenen van vergunningen die er toe leiden dat de instroom van arbeidsmigranten ongereguleerd doorgang vinden.

U bent hier