h

Wonen

9 maart 2022

Woonzorgvisie: op weg naar een heus Zorgbuurthuis in elke wijk en in elk dorp

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van dinsdag 8 maart 2022 stond de "woonzorgvisie" (zie bijlagen) op de agenda. Kern van de visie is denken over en het realiseren van nieuwe woonzorgconcepten. Om daarmee het “gat” tussen thuiswonen zonder zorg en een verpleeghuis, dat ontstaan is door het wegbezuinigen van de verzorgingshuizen, te vullen. Dat vraagt, zoals terecht opgemerkt in het voorstel van B&W, om maatwerk binnen buurten of dorpen.

Lees verder
6 maart 2022

Onderzoek Werkgroep: “Zorgen over massaliteit en toename arbeidsmigranten in Horst aan de Maas”

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft in januari een onderzoek gedaan naar hoe de burgers in Horst aan de Maas denken over arbeidsmigranten. Aan het onderzoek hebben 510 mensen deelgenomen. De belangrijkste conclusie: Mensen maken zich zorgen over de grote aantallen arbeidsmigranten die in Horst aan de Maas verblijven of in de toekomst komen.

Lees verder
5 maart 2022

SP-rapport over betaalbare duurzaamheid en energie: "Iedereen moet mee kunnen doen"

Foto: SP / SP

In de maand januari van 2022 heeft de SP Horst aan de Maas een enquête gehouden over de haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen en de kosten voor de energie (lees hier een eerste verslag van de enquête). Op basis van de reacties is een rapport opgesteld met een aantal aanbevelingen aan zowel de gemeente als woningcorporatie Wonen Limburg (zie bijlage).

Lees verder
28 februari 2022

SP steunt bewoners Marijkestraat

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

In de Prinses Marijkestraat in Horst staan 30 woningen, verdeeld over twee flatgebouwen, in de vorm van maisonettes. In de Norbertuswijk, waar de woningen aan de Marijkestraat deel van uitmaken, zijn inmiddels praktisch alle woningen van Wonen Limburg verduurzaamd. Er is driedubbel glas geplaatst en daken, muren en vloeren zijn geisoleerd. Behalve in de maisonettes aan de Marijkestraat....en dat roept vragen op.

Lees verder
11 februari 2022

Koerswijziging gemeente Horst aan de Maas na vier jaar actie voeren

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Vier jaar geleden, kort na de verkiezingen in maart 2018, publiceerde de SP in de Hallo een artikel waarin gewaarschuwd werd voor de vele
plannen voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas (lees hier dat artikel). In de jaren daarna voerde B&W een
beleid waarmee de rode loper werd uitgelegd voor de werkgevers (m.n. in de logistiek en de agrarische sector) die massaal arbeidsmigranten aantrokken en voor huisvesters die veel geld wilden verdienen aan de huisvesting van arbeidsmigranten. En zo'n jaar geleden werd op basis van onderzoek door de provincie Limburg voorspeld dat het aantal arbeidsmigranten in Horst aan de Maas op middellange termijn zou uitgroeien tot 25% van de bevolking van Horst aan de Maas.

Lees verder
10 februari 2022

Gaat wethouder Tegels de problemen in de woningmarkt oplossen?

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op zoek naar een sociale huur -, een koop -, of een particuliere huurwoning? De huizenmarkt zit muurvast. Voor een sociale huurwoning sta je zomaar zeven á acht jaar op de wachtlijst, voor een koopwoning betaal je meestal de hoofdprijs om te kunnen overbieden en in de markthuur is nauwelijks iets te krijgen. Ouderen die willen verhuizen zitten vast in hun veel te grote huis, gezinnen wonen in te kleine woningen en jongeren blijven noodgedwongen langer thuis wonen, of blijven in hun studentenkamer wonen in de stad waar ze gestudeerd hebben.

Lees verder
22 januari 2022

Wilma Kurvers: "Iedereen moet mee kunnen doen"

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Alle huishoudens in Nederland hebben te maken met stijgende energiekosten. Voor de één is dat geen bron van grote zorgen, maar voor een ander heeft het een grote invloed op het leven. Voor de één is het geen probleem om energiebesparende maatregelen te nemen, voor de ander is het een onhaalbare kaart. Om te onderzoeken hoe de situatie is in Horst aan de Maas heeft de SP een enquête gehouden. Wilma Kurvers coördineerde de enquëte.

Lees verder
10 januari 2022

Werkgroep doet onderzoek naar mening over komst arbeidsmigranten naar Horst aan de Maas

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas gaat de komende tijd onderzoek uitvoeren naar de meningen van inwoners van Horst aan de Maas over de komst en de toename van arbeidsmigranten in de gemeente.

Lees verder
22 december 2021

Meerderheid raad tegen voorstel SP voor verlaging grondprijzen starterswoningen

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2021 stond de vaststelling van grondprijzen voor het bouwen van woningen in Horst aan de Maas op de agenda. De SP kwam met een voorstel  om er voor te zorgen dat met name jongere starters - die niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen - meer kans krijgen om een woning te kopen.

Lees verder
6 december 2021

SP Horst aan de Maas: "Meer betaalbare woningen in Horst aan de Maas"

Foto: SP / SP

De SP pleit al jaren voor meer sociale huurwoningen en betaalbare huizen voor onze inwoners. En ook in de komende raadsvergadering zal de SP-fractie daar voor pleiten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier