h

Gemeente Horst aan de Maas verstrekt onvoldoende informatie na Woo-verzoek

28 september 2023

Gemeente Horst aan de Maas verstrekt onvoldoende informatie na Woo-verzoek

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas verstrekt onvoldoende informatie naar aanleiding van een Woo-verzoek. Het verzoek, in het kader van de Wet Open Overheid, gaat over alle informatie met  betrekking tot de totstandkoming van een ontwerpbesluit van het College van B&W om een vergunning te verlenen voor de huisvesting van 92 arbeidsmigranten in een loods aan de St.Jorisweg. De indieners van het Woo-verzoek hebben nu een klacht ingediend (zie bijlage) bij de Commissie Bezwaar en Beroep van de gemeente over het verstrekken van onvoldoende informatie.

Op 15 maart 2023 werd het Woo-verzoek ingediend en nadat daar geen reactie op kwam werd op 10 juli 2023 een brief gestuurd, waarin er op werd aangedrongen de gevraagde informatie alsnog toe te sturen vóór 24 juli 2023. Enkele weken na het versturen van die brief werd door een medewerker van de gemeente telefonisch contact opgenomen. Hij meldde dat het Woo-verzoek “tussen wal en schip” beland was. Aangegeven werd dat gezien de zijns inziens “ruime vraag” de in de brief genoemde datum van 24 juli 2023 niet gehaald zou kunnen worden. De informatie zou verstrekt worden in de tweede of derde week van september.

De in september toegestuurde stukken bleken echter niet toereikend te zijn! Dat is des te vervelender, omdat het college van B&W in feite nog steeds niet officieel besloten heeft de gevraagde informatie wel of niet toe te sturen. Nu er geen officieel besluit is op het verzoek en het overgrote deel van de stukken die zijn opgevraagd niet verstrekt zijn, gaan de indieners van het verzoek uit van een zogenaamd "fictief besluit", waarin B&W van Horst aan de Maas weigert een (groot deel) van de gevraagde stukken ter beschikking te stellen.

In een telefonisch contact op vrijdag 22 september 2023 werd door de gemeente nog aangegeven dat de kwestie “ingewikkeld” is en nu bij Juridische Zaken ligt. En de medewerkers zitten - zo meldde de medewerker van de gemeente - tot over hun oren in het werk. Paul Geurts, contactpersoon namens de indieners van het Woo-verzoek stelt daarop: "Als we terugkijken op de tijd die inmiddels verstreken is (verzoek is ingediend op 15 maart 2023, dus bijna 7 maanden geleden!) dan lijkt ons dat argument niet valide. Ons geduld is – wat ons betreft – voldoende op de proef gesteld. Daarom dienen wij hierbij een officiële klacht in met betrekking tot het (fictief) weigeren (volledig) aan ons verzoek te voldoen en ook over de wijze waarop het informeel afhandelen van ons verzoek heeft plaats gevonden".

U bent hier