h

Manifest tegen arbeidsmigranten-industrie

16 oktober 2023

Manifest tegen arbeidsmigranten-industrie

Foto: SP / SP

Op zaterdag 21 oktober 2023 wordt op de Markt in Boxtel het "manifest tegen de arbeidsmigranten-industrie" gelanceerd. Het manifest is tot stand gekomen in samenwerking met onder andere de SP. Lilian Marijnissen en Bart van Kent zijn dan ook aanwezig bij de lancering. Na deze lancering gaan Marijnissen en Van Kent een tour maken langs plaatsen waar groepen opkomen tegen de ongebreidelde uitbreiding van huisvestingslocaties in Nederland. Het manifest is een initiatief van een grote groep actiegroepen (waaronder de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas), die verenigd zijn rondom de website "Dossier Arbeidsmigranten".

In het manifest - dat ook verspreid wordt door de samenwerkende actiegroepen (zie bijlage) - wordt gesteld dat de politiek niet weg moet kijken, maar de echte problemen aan moet pakken! In het manifest staat verder: "Bewoners van gemeenschappen die onder druk staan door de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten door uitzendbureaus, vragen dit van de politiek", waarna de eisen volgen:

  1. Stop de migratie-industrie waar uitzendbazen miljonair van worden, waar bedrijven profiteren van lage lonen en waarvoor arbeidsmigranten en onze samenleving en onze wijken en dorpen de rekening betalen.
  2. Stop de bouw van grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten en industrie waar Nederland en onze gemeenschap niet beter van wordt, bouw betaalbare huizen om de woningnood te bestrijden.
  3. Verhoog de lonen en investeer in automatisering en innovatie en neem afscheid van bedrijven die alleen door lage lonen kunnen bestaan.
  4. Los de uitbuiting van arbeidsmigranten en andere problemen op en stop tot die tijd met nieuwe arbeidsmigranten naar Nederland halen. Versterk de handhaving op misstanden en zorg voor arbeidsmigranten die dakloos zijn gemaakt.

Iedereen kan het manifest hier ondertekenen!

U bent hier