h

Werkgroep: "Voornemen B&W om vergunning te geven aan huisvesting arbeidsmigranten op Horsterweg 45 schaadt vertrouwen".

21 mei 2024

Werkgroep: "Voornemen B&W om vergunning te geven aan huisvesting arbeidsmigranten op Horsterweg 45 schaadt vertrouwen".

Al in 2020 werd in de gemeenteraad gesproken over de huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie Horsterweg 45 in Grubbenvorst. De gemeenteraad besprak de wijziging van het bestemmingsplan om die huisvesting daar mogelijk te maken. De SP-fractie in de raad stemde tegen de bestemmingswijziging, omdat de omwonenden geen inspraak hadden gekregen over de bestemmingsplanwijziging (lees hier de berichtgeving over dat besluit). Inmiddels zijn we enkele jaren verder en blijkt dat de omgeving van de Horsterweg te maken heeft met een enorme toename van huisvesting voor arbeidsmigranten, Dat vindt het College van B&W eigenlijk ook. Daarom heeft ze aangekondigd dat ze een rem wil zetten op de toename van arbeidsmigranten, zeker in dit gebied. Maar in de praktijk blijft B&W toch vergunningen verlenen en neemt het aantal arbeidsmigranten gewoon toe. Daarmee schaadt het gemeentebestuur het vertrouwen van burgers. Dat schrijft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten in haar zienswijze (zie bijlage) op het ontwerpbesluit van B&W om een vergunning te verlenen voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Horsterweg 45.

In een Raadsinformatiebrief met als titel “Grip op huisvesting arbeidsmigranten” gaf het College van B&W inzake vergunningverlening bij de huisvesting van arbeidsmigranten dat zij voortaan het motto “Nee, tenzij” wilden hanteren, in plaats van het eerdere beleid van “Ja, mits”. Om daarmee de ongebreidelde toename van arbeidsmigranten te stoppen. Maar in de praktijk wordt gewoon tegemoet gekomen aan de wensen van de initiatiefnemers van huisvesting van arbeidsmigranten, schrijft de Werkgroep in haar zienswijze. Zo ook voor de vergunningaanvraag voor Horsterweg 45.

Naast de opmerkingen over het niet nakomen van toezeggingen door het college wijst de Werkgroep er ook op dat milieuwetgeving door het college genegeerd wordt. Naast Horsterweg 45 ligt een potgrondverwerker (milieucategorie 3.2) die overlast zal veroorzaken. Normaal gesproken zou in de buurt van zo'n bedrijf geen woningen gebouwd mogen worden. Nu het om arbeidsmigranten gaat, blijkt dat voor B&W geen belemmering. Je vraagt je af of arbeidsmigranten door het college meer gezien worden als "hulpmiddelen" in plaats van gewoon mensen...

Een belangrijke reden voor het gemeentebestuur om een vergunning te verlenen zou te maken hebben met de enorme behoefte aan arbeidsmigranten bij het bedrijfsleven in Noord-Limburg. Maar - zo stelt de Werkgroep - lijkt het er sterk op, dat die behoefte juist enorm afneemt. Dat blijkt uit allerlei berichten in de media. De argumenten van B&W lijken volgens de Werkgroep dan ook achterhaald door de actuele praktijk.

Gezien de argumenten tegen de vergunningverlening pleit de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten in haar zienswijze er voor om af te zien van de vergunningverlening. Het is nu afwachten wat het oordeel van B&W en vervolgens van de gemeenteraad is.

U bent hier