h

Werkgroep Land- en Tuinbouw

De SP-werkgroep Land- en Tuinbouw organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten over onderwerpen betreffende de land- en tuinbouw. Daarmee wil de werkgroep de een brug vormen tussen de producenten (de boeren) en de consumenten.

Zo heeft de werkgroep tijdens de Floriade in Horst aan de Maas een groot symposium georganiseerd met als thema "soja" inzake het gebruik van soja in de landbouw. Speciaal voor dit symposium heeft filmmaker Wiek Lenssen een documentairefilm gemaakt in Brazilië over de gevolgen van de sojaproductie voor de kleine boeren en de indianen aldaar.

Een andere belangrijke activiteit van de werkgroep betreft de organisatie van "de Voedselkaravaan", in samenwerking met "Voedsel Anders" (een landelijk netwerk dat zich bezig houdt met verduurzaming van de landbouw). Op 27 oktober 2018 zijn excursies georganiseerd naar bedrijven in de agrarische sector, die voorop lopen met de verduurzaming van hun productie. In de middaguren zijn inleidingen gehouden over de retail (supermarkten) en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL) in Europe. Aansluitend zijn workshops georganiseerd, waarin aan de hand van positieve verhalen aan boeren handvatten gegeven om hun eigen bedrijf te verduurzamen.

Vindt u het leuk om mee te praten over ontwikkelingen in de landbouw en informatieavonden te organiseren voor boeren, burgers en buitenlui, dan bent u van harte welkom bij de werkgroep. U kunt zich schriftelijk  aanmelden. Zie aan linkerzijde kopje "contact".

PS: als u in de linkerkolom op dossiers klikt, kunt u bij het dossier Landbouw verschillende opinieartikelen en andere wetenswaardigheden vinden met betrekking tot specifieke (landbouw)onderwerpen.

U bent hier