h

SP-werkgroep (huisvesting) Arbeidsmigranten

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 stelde B&W een notitie vast over de huisvesting van arbeidsmigranten. In de notitie werd melding gedaan van plannen voor huisvesting van zo'n drieduizend arbeidsmigranten. In de Hallo publiceerde de SP daarop een artikel over die plannen en deed een oproep aan burgers om zich aan te sluiten bij een op te richten werkgroep. Daar werd gevolg aan gegeven door bewonersgroepen uit Melderslo, Horst, Grubbenvorst, America en later ook Sevenum.

Voor het eerst manifesteerde de werkgroep zich in de vergadering van de gemeenteraad op 5 juni 2018 (lees hier het verslag van die vergadering).

Vindt u het van belang om mee te praten over ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten of heeft u zelf te maken met plannen voor huisvesting en maakt u zich daar zorgen over, dan bent u van harte welkom bij de werkgroep. U kunt zich schriftelijk aanmelden. Zie aan linkerzijde kopje "contact".

U bent hier