h
22 december 2022

'Blokkendoos' van distributiebedrijf Geodis mag van B&W gebouwd worden

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Het college van B&W van Horst aan de Maas heeft besloten dat de bouw van een 'blokkendoos' door distributeur Geodis door mag gaan. 25 Oktober 2022 lieten omwonenden, de Werkgroep Arbeidsmigranten en vereniging Behoud de Parel nog weten dat zij het daar niet mee eens zijn (lees hier het verslag van de hoorzitting van de Commissie Bezwaar en Beroep). Enige postieve puntje: De commissie Bezwaar en Beroep vond dat de Werrkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten recht van spreken had in haar bezwaren. De gemeente probeerde tijdens de hoorzitting nog de woordvoerder van de werkgroep, Paul Geurts (zie foto), de mond te snoeren.

Lees verder
21 december 2022

Palmen blijft volharden in besluit vluchtelingenopvang te sluiten

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De publieke tribune in de raadszaal barste uit zijn voegen. Een groep van een dikke honderd demonstranten (bewoners van de crisisopvang, vrijwilligers, omwonenden en vele Horstenaren) - opgeroepen om mee te doen aan de 'Samenloop' - luisterden naar de gemeenteraad die zich boog over de vraag of burgemeester Palmen terug moest komen op diens besluit om de opvang voor vluchtelingen in de Kasteelse Bossen in Horst per 8 januari te beëindigen of niet. Na een lange discussie en een schorsing van de vergadering zei een grote meerderheid van de raad (alleen BVNL stemde tegen de oproep) dat Burgemeester Palmen diens besluit moest "heroverwegen" en zo de crisisopvang tot 1 juli 2023 open te houden. Palmen blijft echter bij diens eerdere beslissing: de vluchtelingen moeten weg!

Lees verder
17 december 2022

Doe 20 december mee met de 'Samenloop'!

Onlangs was in De Limburger te lezen dat de opvanglocatie in de Kasteelse Bossen in Horst gesloten gaat worden en dat de asielzoekers die er gehuisvest worden voor slechts drie maanden naar een andere locatie worden overgeplaatst, te weten in Landgraaf. De vrijwilligers bij de opvanglocatie protesteren tegen de sluiting. De SP schreef een brief naar gemeenteraad en college van B&W, waarin ze vraagt de opvang te behouden. Dinsdag 20 december vindt er vanuit de Kasteels Bossen een 'Samenloop' plaats naar het gemeentehuis onder het motto: "Laat ze blijven".

Lees verder
14 december 2022

SP Voedselbankactie succesvol

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op zaterdag 3 december 2022 starte de SP een inzamelingsactie voor de Voedselbank. De actie liep tot woensdag 14 december. Wilma Kurvers, secretaris van de afdeling Horst aan de Maas, die de inzamelingsactie coördineerde, meldt dat de actie zeer succesvol is verlopen. Alle donateurs en natuurlijk de vrijwilligers die de 14 verzameldpunten in Horst aan de Maas bemensen, van harte bedankt!

Lees verder
7 december 2022

Nieuwe regels voor gebruik knalapparatuur door fruittelers

In februari 2022 stelde de SP voor om de regels met betrekking tot knalapparatuur die fruittelers gebruiken om vogels weg te jagen, beter te regelen (lees hier het artikel over het voorstel van de SP). De SP kwam met dat voorstel omdat zij veel klachten had ontvangen van omwonenden, die overlast ervaarden van dergelijke knalapparatuur. Het College van B&W heeft naar aanleiding van het SP-voorstel een nieuwe regeling opgesteld en de gemeenteraad via een Raadsinformatiebrief (RIB) op de hoogte gesteld van de aanpassingen van de regeling. In de gemeenteraadvergadering van 10 janurai 2023 staat de door B&W vastgestelde regeling geagendeerd.

Lees verder
5 december 2022

MET VERKIEZINGSPROGRAMMA KIEST SP LIMBURG VOOR DE WERKENDE KLASSE!

Foto: Nico van Lier / SP Limburg

Op 3 december 2022 vond de regioconferentie van SP Limburg plaats in Weert, waar vertegenwoordigers van alle SP-afdelingen in Limburg discussiëerden en stemden over het verkiezingsprogramma van de SP voor de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2023. De titel van het verkiezingsprogramma: “Limburg is van ons!”

Lees verder
4 december 2022

Kafra blaast deal met omwonenden geplande huisvestingslokatie arbeidsmigranten af

Op 20 november 2022 stuurde de SP-Venlo een brief naar het college van B&W en de gemeenteraad van Venlo met vragen over de poging van Kafra Housing om de bezwaren van omwonenden tegen de huisvesting van 800 arbeidsmigranten af te kopen (lees hier het artikel over de brief van SP Venlo). Uit berichtgeving in De Limburger van 2 december 2022 blijkt dat het Kafra Housing niet gelukt is de bezwaren van de omwonenden af te kopen. Een aantal van de ruim twintig bezwaarmakers wilden geen deal met Kafra.

Lees verder
26 november 2022

Acties in Den Haag, Horst en Sevenum vóór nationaliseren energieleveranciers

Foto: Gerard Timmermans / SP Horst aan de Maas

Mensen uit het hele land kwamen donderdag 10 november 2022 naar Den Haag om actie te voeren voor het nationaliseren van onze energie. En zaterdag 12  en 26 november 2022 stonden de vrijwilligers van de SP Horst aan de Maas in het centrum van Horst en Sevenum om handtekeningen te verzamelen onder de petitie, waarin geëist wordt om de energieleveranciers te nationaliseren.

Lees verder
21 november 2022

SP Venlo stelt vragen over afkopen bezwaren tegen huisvesting arbeidsmigranten

Al langere tijd probeert Kafra Housing huisvesting voor zo'n 800 arbeidsmigranten te regelen aan de Venrayseweg in Venlo. Pal aan de grens met Horst aan de Maas, waar ook al massaal arbeidsmigranten gehuisvest worden. In totaal worden in een straal van zo'n 4 kilometer ruim 2500 arbeidsmigranten gehuisvest. Logisch dat omwonenden daar al jaren tegen protesteren. En is een bezwarenprocedure gestart. Voor Kafra Housing geen probleem. Als het nodig is, zet zij onorthodoxe middelen in om het verzet tegen de huisvestingsplannen te breken. Zo meldde De Limburger zaterdag 12 november 2022 dat Kafra Housing omwonenden geld heeft geboden om hun bezwaren in te laten trekken. Enkele bewoners hebben het bod van Kafra Housing geaccepteerd, anderen weigeren verontwaardigd. Maar het (door Kafra Housing beoogde) kwaad is al geschied: tweespalt in de buurt.

Lees verder
19 november 2022

Wonen Limburg gaat in gesprek met bewoners Zonnehof

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Enkele maanden geleden werd de SP Horst aan de Maas benaderd door een aantal bewoners van Zonnehof in Tienray. Ze spraken hun zorgen uit over de leefbaarheid in hun buurt en de toestand van hun woningen. In Tienray deden intussen ook allerlei berichten de ronde dat er woningen van Zonnehof zouden verdwijnen. Bewoners zochten contact  met Wonen Limburg, maar daar is geen reactie op gekomen. Dat was voor de SP aanleiding om in augustus 2022 een brief op te stellen namens de bewoners met uitleg over de problematiek.

Lees verder

Pagina's