h
10 februari 2023

Vragen SP Limburg over reactie GS Limburg op verzoek Behoud de Parel om vergunningverzoek mestverwerkingsfabriek in Grubbenvorst te weigeren

10 december 2022 stuurde vereniging Behoud de Parel het schriftelijke verzoek naar het College van Gedeputeerde Staten van Limburg om een eventuele omgevingsvergunning voor een mestverwerkingsfabriek van RMS in Horst aan de Maas te weigeren. De vereniging diende dat verzoek in nadat de Raad van State de eerder door de provincie verleende vergunning vernietigd had. De provincie had de vergunning verleend aan RMS zonder een Millieueffectrapportage op te laten stellen. Op 13 januari 2023 ontving Behoud de Parel de antwoorden van GS (zie bijlage). Voor de SP in Provinciale Staten waren de antwoorden reden om vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
9 februari 2023

SP wil openheid over handelwijze Californië BV inzake gronddeal

Op 16 november 2022 stuurde de fractie van de SP in Provinciale Staten schriftelijke vragen naar het College van Gedeputeerde Staten van Limburg over de handelwijze van de directie van Californië BV inzake een gronddeal met haar oud-directeur. De provincie heeft aandelen in Californië BV, evenals de gemeente Horst aan de Maas en is dus mede-eigenaar. Dinsdag 7 februari 2023 liet verantwoordelijk gedeputeerde Satijn weten dat hij voorlopig geen antwoorden geeft op de vragen van de SP (zie bijlage). Reden voor de SP om samen met de PvdD een motie in te dienen om meer openheid te krijgen over de gronddeal (zie bijlage). Inmiddels is gebleken dat B&W van Horst aan de Maas al eerder op de hoogte waren van de mogelijke malversaties rondom de gronddeal.

Lees verder
9 februari 2023

B&W Horst aan de Maas maakt geen bezwaar tegen komst Vida XL

Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas gaat geen bezwaar maken tegen de vestiging van Vida XL in Venlo, aan de grens met Horst aan de Maas. Daarmee wijst B&W het verzoek af van de SP om wél bezwaar te maken. De SP Horst aan de Maas heeft dat verzoek ingediend, omdat naast de vestigig van wéér een blokkendoos onder andere ook 600 arbeidsmigranten worden gehuisvest. En dat in een gebied waar binnen een straal van zo'n drie kilometer al duizenden arbeidsmigranten gehuisvest zijn (of worden)!

Lees verder
5 februari 2023

Actie SP op Maaslijn

Foto: SP / SP

De Maaslijn moet eindelijk verbeterd worden. De treinen zijn te vol, er zijn te weinig zitplaatsen, de route duurt te lang en de overstap-mogelijkheden zijn matig. Al jaren staat het op de planning om dit traject tussen Roermond en Nijmegen te verbeteren, door middel van elektrificatie en spoorverdubbeling, maar steeds wordt het project weer op de lange baan geschoven. Reden voor de SP om in actie te komen voor een betere Maaslijn, voordat het echt ontspoort. Op vrijdag 3 februari 2023 om 16.00 uur werd de actie gestart. Vanaf Roermond tot in Nijmegen stapten SP-ers uit de Limburgse, Brabantse en Gelderse SP-afdelingen op de Maaslijn om de pasagiers te vragen naar hun ervaringen met het vervoer op de Maaslijn en om de peititie te ondertekenen.

Lees verder
1 februari 2023

Doe 11 februari mee aan het Volksprotest tegen de hoge energiekosten

Foto: SP / SP

De SP organiseert op 11 februari een Volksprotest in verband met de hoge energierekeningen waar veel Nederlanders mee geconfronteerd worden. Vanuit Noord-Limburg rijdt een gratis bus naar Amsterdam. In de oproep voor het Volksprotest schrijft de SP: "Samen verlagen we de rekening en nationaliseren we onze energie. Onze energie hoort niet op de markt om winst mee te maken. Dit moet en kan anders!"

Lees verder
1 februari 2023

Antwoord B&W Venlo op vragen over huisvesting arbeidsmigranten aan de Venrayseweg in Blerick

Op 31 januari 2023 ontving de SP Venlo antwoord op vragen die ze 20 november 2022 gesteld heeft aan het College van B&W van Venlo naar aanleiding van het afkopen van bezwaren van omwonenden tegen de massale huisvesting van 800 arbeidsmigranten aan de Venrayseweg in Venlo. De SP noemde de handelwijze van Kafra een giftig recept voor tweespalt in de buurt en daarom verwerpelijk.

Lees verder
1 februari 2023

Wonen Limburg onderzoekt onderhoudstoestand woningen Zonnehof inTienray

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Naar aanleiding van klachten van bewoners van Zonnehof in Tienray en de daarom door de SP georganiseerde bewonersbijeenkomsten in oktober en december 2022 en een daaruit voortgekomen enquête onder de bewoners, is Wonen Limburg eindelijk in actie gekomen. De woningen zullen worden onderzocht op onder andere vocht- en ventilatieproblematiek en te nemen energiebesparende maatregelen. Te zijner tijd zal er ook gekeken worden naar de dakconstructie. Dat kregen de bewoners 30 januari 2023 te horen tijdens een – wederom door de SP georganiseerde – bijeenkomst waarbij ongeveer een derde van de bewoners waren vertegenwoordigd en de senior medewerker leefbaarheid en de wijkbeheerder namens de woningcorporatie Wonen Limburg aanwezig waren.

Lees verder
30 januari 2023

Een crisis komt zelden alleen (noch onverwacht)

Horst aan de Maas gaat de komende drie maanden alle vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan statushouders. En dat terwijl al jaren bekend is dat er een schreeuwend tekort is aan sociale huurwoningen, mede omdat veel arbeidsmigranten ook een beroep doen op deze woningen. De SP hamert al tientalle jaren op uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen, maar vond nooit steun van de andere fracties. Mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning staan jarenlang op de wachtlijst. Anderen die met spoed een woning nodig hebben bivakkeren op campings, of wonen in bij anderen. Geen fijne situatie, zeker niet als er kinderen bij betrokken zijn.

Lees verder
30 januari 2023

Reactie Staatssecretaris op vragen SP over sluiten noodopvang asielzoekers in Horst

Foto: - / -

Eind december 2022 stuurde de SP-fractie in de Tweede Kamer een brief met vragen naar Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, over het besluit van burgemeester Palmen van Horst aan de Maas om de crisisnoodopvang voor asielzoekers in de Kasteelse Bossen te sluiten. Op 18 januari 2023 reageerde de staatssecretaris op de vragen.

Lees verder
30 januari 2023

Antwoorden B&W op vragen over compensatie gedupeerden toeslagenaffaire

Foto: SP / SP

Via een brief stelde de SP Horst aan de Maas op 11 november 2022 vragen aan het College van B&W over wat er gebeurd is met de gelden die het rijk aan gemeenten beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van de gedupeerden van de toeslagenaffaire (lees hier het artikel over de brief). Op 29 december 2022 stuurde B&W een brief aan de SP met de antwoorden. Maandag 30 januari kreeg de SP een mondelinge toelichting op de brief.

Lees verder

Pagina's