h

Meerderheid Provinciale Staten LImburg stemt voor SP-motie belangen De Peel

12 november 2023

Meerderheid Provinciale Staten LImburg stemt voor SP-motie belangen De Peel

Een meerderheid van de Staten heeft op 11 november 2023 ingestemd met de motie van statenlid Jorge Wolters Gregório die aandacht vraagt om de belangen van De Peel zeker te stellen. Dat is nodig, want het ministerie van Defensie is de mogelijkheid aan het onderzoeken om Vliegbasis De Peel te reactiveren om er de F16 en F35 straaljagers te stationeren.

Volgens de SP is het reactyiveren van Vliegbasis De Peel (in de gemeente Venray) een ongewenste ontwikkeling die al een paar jaar in de lucht hangt en die veel onrust en onzekerheid veroorzaakt onder omwonenden, bedrijven, natuurorganisaties, gemeenten en de provincie.

Naast overlast zoals geluid en schade voor de gezondheid voor omwonenden en bedrijven zoals stoeterijen, komt ook de grote opgave bij het natuurherstel in gevaar. Want De Peel is een zeer kwetsbaar gebied zoals ook in een onderzoeksrapport van de Zuidelijke Rekenkamer is geconcludeerd.

De voorzitter van de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg, Jorge Wolters Gregório: “Het is onacceptabel om in de buurt van zo’n kwetsbaar natuurgebied, in een omgeving waar boeren moeten worden uitgekocht om stikstofruimte vrij te maken voor noodzakelijke woningbouw en natuurherstel, een vliegbasis voor straaljagers te gaan reactiveren. Het besluit hiervoor heeft het ministerie onlangs weer voor een paar maanden opgeschort omdat het proces nu onderdeel is geworden van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Hierbij worden de wensen van Defensie naast die van alle andere ministeries op het gebied van onder andere wonen, energie, natuur en landbouw gezet in een bepaald gebied. Het is aan de ene kant goed nieuws dat er nu integraal naar het gebied wordt gekeken. Maar aan de andere kant blijven de betrokkenen hierdoor nog langer in onzekerheid zitten want het is het nog geen gelopen race. Voor ons is het van belang om vinger aan de pols te houden, vandaar deze motie waarin we het College vragen om het proces inzichtelijk te maken en er bij het ministerie op aan te dringen dat een dergelijke ontwikkeling in De Peel absoluut niet wenselijk is.”

Naast het indienen van de motie beraadt de SP Limburg zich samen met de SP-afdelingen in Noord-Limburg op acties tegen de reactivering van Vliegveld De Peel.

Klik hier voor de volledige motie.

U bent hier