h

Milieu

2 mei 2024

Gezondduurprijs SP Horst aan de Maas voor Imkervereniging Horst

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Jaarlijks reikt de SP Horst aan de Maas op 1 mei de zogeheten Gezondduurprijs uit. De prijs is een blijk van waardering uitgereikt op de Dag van de Arbeid aan een persoon, vereniging, instelling of bedrijf met de permanente blik op en inzet voor gezondheid en duurzaamheid.

Lees verder
22 februari 2024

Bewoners Helenaveenseweg Griendtsveen strijden voor zonnepanelen

Foto: Mariet van Dijnen / SP Horst aan de Maas

Meedoen aan de energietransitie? Als je de middelen hebt, is dat meestal geen probleem. Offerte laten maken en plaatsing van zonnepanelen of nemen van andere duurzaamheidsmaatregelen kan binnen enkele maanden geregeld zijn.

Lees verder
16 januari 2024

Gemeente Venray agendeert geen kritische brieven over Greenport

Foto: Behoud de Parel / Behoud de Parel

De SP in Venray heeft - bij monde van SP-commissielid Hans Evers - vragen gesteld over het standpunt van de gemeente met betrekking tot de kritiek die geuit is op het beleid van Greenport BV onder leiding van directeur Van Heugten, die inmiddels met ontslag is gegaan. De kritiek richt zich onder andere op het niet nakomen van afspraken met betrekking tot natuurontwikkeling (natuurcompensatie) van het gebied Greenport. In zijn brief met vragen merkt SP'er Evers ook op dat hij kritische brieven over Greenport mist op de agenda van de commissievergadering van 17 januari 2024.

Lees verder
12 november 2023

Meerderheid Provinciale Staten LImburg stemt voor SP-motie belangen De Peel

Een meerderheid van de Staten heeft op 11 november 2023 ingestemd met de motie van statenlid Jorge Wolters Gregório die aandacht vraagt om de belangen van De Peel zeker te stellen. Dat is nodig, want het ministerie van Defensie is de mogelijkheid aan het onderzoeken om Vliegbasis De Peel te reactiveren om er de F16 en F35 straaljagers te stationeren.

Lees verder
10 november 2023

Oproep SP Limburg om reactivering Vliegveld De Peel tegen te gaan

Vrijdag 10 novbember 2023 vonden de behandeling van de begroting voor 2024 plaats in Provinciale Staten van Limburg. De SP-fractie liet goed van zich horen, óók voor belangen die spelen in Noord-Limburg. Zo diende fractievoorzitter Jorge Wolters samen met D66 en Horizon (afsplitsing van Partij voor de Dieren) een motie in om de belangen in De Peel te behartigen. Daarbij richtten de pijlen van de SP zich met name om de verstoring van de ontwikkelingen in De Peel als de door Defensie voorgenomen reactivering van Vliegbasis de Peel door zou gaan.

Lees verder
8 november 2023

Raad Horst aan de Maas legt ontwikkeling plannen voor windmolens voorlopig stil

Op 12 mei 2023 stuurde de SP Horst aan de Maas een brief naar het college van B&W en de gemeenteraad over de plannen voor windmolens in het gebied Witveld/Hoogheide. De SP vroeg of het niet beter was de plannen stil te leggen tot er meer duidelijkheid zou bestaan met betrekking tot te hanteren milieunormen bij het beoordelen van de plannen.

Lees verder
2 september 2023

SP organiseert op 15 september thema-avond over energie

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op vrijdag 15 september organiseert de SP Horst aan de Maas een thema-avond over "energie". Het zijn immers onzekere tijden voor heel veel mensen als het bijvoorbeeld gaat over de hoogte van de energieprijzen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in de zogeheten energietransitie? Welke mogelijkheden zijn er? Verduurzamen? Hoe doen we dat? Individueel, gezamenlijk? Welke rol kan of moet de overheid hierin hebben? Vragen die niet zo makkelijk allemaal beantwoord zullen kunnen worden, maar waar de SP-werkgroep WoonKlimaat in ieder geval wel een aanzet voor wil geven tijdens de openbare thema-avond Energie.

Lees verder
1 september 2023

B&W Horst aan de Maas gaat naar aanleiding vragen SP onderzoeken of er in gemeente mogelijk bedrijven zijn die giftige stoffen lozen op oppervlaktewater

Het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft schriftelijk gereageerd op vragen van de SP over de mogelijke effecten van de - volgens NRC - illegale lozingen van giftige stoffen in de Maas door het Venlose bedrijf Claessen Tankcleaning. Ook reageert B&W op de vraag of er in de gemeente met Claessen Tankcleaning Venlo vergelijkbare bedrijven zijn en of de gemeente die dan in voldoende mate controleert.

Lees verder
7 augustus 2023

Vragen over gevolgen lozingen Claessen Tankcleaning Venlo voor Horst aan de Maas

Eind juli 2023 publiceerden NRC en Dagblad de Limburger over het bedrijf Claessen Tankcleaning B.V. te Venlo, dat al jaren medewerkers blootstelt aan kankerverwekkende en andere giftige stoffen en deze stoffen ongezuiverd de Maas in laat stromen. In een brief aan de gemeente Horst aan de Maas (zie bijlage) vraagt de SP Horst aan de Maas zich af of de lozing van giftige stoffen ook effect heeft op de leefomgeving en gezondheid van burgers in Horst aan de Maas.

Lees verder
9 juni 2023

Reactie B&W Horst aan de Maas op kanttekening SP bij plannen windmolens

Het College van B&W van Horst aan de Maas heeft op 9 juni 2023 per brief gereageerd op de kritische kanttekeningen van de SP bij de plannen van B&W om windmolens te plaatsen (zie bijlage). Op de belangrijke vraag van de SP om te wachten met besluiten over plaatsing totdat duidelijke normen geformuleerd zijn in het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) antwoordt B&W met de verwachting dat die normen geformuleerd zijn als het definitieve besluit over de plaatsing genomen wordt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier