h

Milieu

10 november 2023

Oproep SP Limburg om reactivering Vliegveld De Peel tegen te gaan

Vrijdag 10 novbember 2023 vonden de behandeling van de begroting voor 2024 plaats in Provinciale Staten van Limburg. De SP-fractie liet goed van zich horen, óók voor belangen die spelen in Noord-Limburg. Zo diende fractievoorzitter Jorge Wolters samen met D66 en Horizon (afsplitsing van Partij voor de Dieren) een motie in om de belangen in De Peel te behartigen. Daarbij richtten de pijlen van de SP zich met name om de verstoring van de ontwikkelingen in De Peel als de door Defensie voorgenomen reactivering van Vliegbasis de Peel door zou gaan.

Lees verder
8 november 2023

Raad Horst aan de Maas legt ontwikkeling plannen voor windmolens voorlopig stil

Op 12 mei 2023 stuurde de SP Horst aan de Maas een brief naar het college van B&W en de gemeenteraad over de plannen voor windmolens in het gebied Witveld/Hoogheide. De SP vroeg of het niet beter was de plannen stil te leggen tot er meer duidelijkheid zou bestaan met betrekking tot te hanteren milieunormen bij het beoordelen van de plannen.

Lees verder
2 september 2023

SP organiseert op 15 september thema-avond over energie

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op vrijdag 15 september organiseert de SP Horst aan de Maas een thema-avond over "energie". Het zijn immers onzekere tijden voor heel veel mensen als het bijvoorbeeld gaat over de hoogte van de energieprijzen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in de zogeheten energietransitie? Welke mogelijkheden zijn er? Verduurzamen? Hoe doen we dat? Individueel, gezamenlijk? Welke rol kan of moet de overheid hierin hebben? Vragen die niet zo makkelijk allemaal beantwoord zullen kunnen worden, maar waar de SP-werkgroep WoonKlimaat in ieder geval wel een aanzet voor wil geven tijdens de openbare thema-avond Energie.

Lees verder
1 september 2023

B&W Horst aan de Maas gaat naar aanleiding vragen SP onderzoeken of er in gemeente mogelijk bedrijven zijn die giftige stoffen lozen op oppervlaktewater

Het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft schriftelijk gereageerd op vragen van de SP over de mogelijke effecten van de - volgens NRC - illegale lozingen van giftige stoffen in de Maas door het Venlose bedrijf Claessen Tankcleaning. Ook reageert B&W op de vraag of er in de gemeente met Claessen Tankcleaning Venlo vergelijkbare bedrijven zijn en of de gemeente die dan in voldoende mate controleert.

Lees verder
7 augustus 2023

Vragen over gevolgen lozingen Claessen Tankcleaning Venlo voor Horst aan de Maas

Eind juli 2023 publiceerden NRC en Dagblad de Limburger over het bedrijf Claessen Tankcleaning B.V. te Venlo, dat al jaren medewerkers blootstelt aan kankerverwekkende en andere giftige stoffen en deze stoffen ongezuiverd de Maas in laat stromen. In een brief aan de gemeente Horst aan de Maas (zie bijlage) vraagt de SP Horst aan de Maas zich af of de lozing van giftige stoffen ook effect heeft op de leefomgeving en gezondheid van burgers in Horst aan de Maas.

Lees verder
9 juni 2023

Reactie B&W Horst aan de Maas op kanttekening SP bij plannen windmolens

Het College van B&W van Horst aan de Maas heeft op 9 juni 2023 per brief gereageerd op de kritische kanttekeningen van de SP bij de plannen van B&W om windmolens te plaatsen (zie bijlage). Op de belangrijke vraag van de SP om te wachten met besluiten over plaatsing totdat duidelijke normen geformuleerd zijn in het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) antwoordt B&W met de verwachting dat die normen geformuleerd zijn als het definitieve besluit over de plaatsing genomen wordt.

Lees verder
12 mei 2023

Vraagtekens SP Horst aan de Maas bij gang van zaken onderzoek windmolens

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Om in 2030 voor minimaal 30% en in 2050 volledig energieneutraal te zijn, wil de gemeente Horst aan de Maas duurzame energie opwekken. In dat kader is de gemeente op dit moment bezig met onderzoek naar geschikte locaties waarbij men zich met name richt op de gebieden Witveld en Hoogheide voor de plaatsing van zo’n 8 windmolens. In de raadsvergadering van 11 juli a.s. wordt besloten of de ontwikkeling van het windmolenpark doorgaat. De SP-werkgroep Woonklimaat heeft naar aanleiding van de komende beslissing in de vergadering van de gemeenteraad een brief geschreven aan raad en B&W, waarbij ze vraagtekens plaatst bij de gang van zaken.

Lees verder
1 mei 2023

SP Gezondduurprijs 2023 voor Stichting Natuur & Jeugd Horst aan de Maas

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Maandag 1 mei 2023 heeft de SP Horst aan de Maas de zogeheten ‘Gezondduurprijs’ voor het derde jaar op rij uitgereikt. De prijs is een blijk van waardering die wordt gegeven op de Dag van de Arbeid aan een persoon, vereniging, instelling of bedrijf met de permanente blik op en inzet voor gezondheid en duurzaamheid. Dit jaar viel die eer aan de Stichting Natuur & Jeugd te beurt.

Lees verder
7 september 2022

Wethouder Kuipers (D66/Groen Links) weigert regels op te stellen voor "Houtstook"

Foto: - / Gemeente Horst aan de Maas

Wethouder Kuipers en de gemeenteraad van Horst aan de Maas weigeren consequenties te verbinden aan de ondertekening van het zogenaamde "Schone Lucht Akkoord", waarmee de gemeente Horst aan de Maas zich verbonden heeft aan de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Dat bleek in de gemeenteraadsvergadering van 6 september 2022, waar een brief van de SP besproken werd, waarin verzocht werd regels en normen te stellen voor "Houtstook" (lees hier het artikel over die brief).

Lees verder
1 mei 2022

“Gezondduurprijs” in 2022 toegekend aan Stichting Groengroep Sevenum

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Zondag 1 mei 2022 om 11 uur heeft de SP Horst aan de Maas de zogeheten ‘Gezondduurprijs’ uitgereikt. De prijs is een blijk van waardering uitgereikt op de Dag van de Arbeid aan een persoon, vereniging, instelling of bedrijf met de permanente blik op en inzet voor gezondheid en duurzaamheid. Dit jaar gaat de prijs naar de Stichting Groengroep Sevenum.

Lees verder

Pagina's

U bent hier