h

Gezondduurprijs SP Horst aan de Maas voor Imkervereniging Horst

2 mei 2024

Gezondduurprijs SP Horst aan de Maas voor Imkervereniging Horst

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Jaarlijks reikt de SP Horst aan de Maas op 1 mei de zogeheten Gezondduurprijs uit. De prijs is een blijk van waardering uitgereikt op de Dag van de Arbeid aan een persoon, vereniging, instelling of bedrijf met de permanente blik op en inzet voor gezondheid en duurzaamheid.

Dit jaar werd de Imkervereniging Horst e.o. even (ook letterlijk) in het zonnetje gezet. De voorzitter van de SP Horst aan de Maas (Sebastian Lutterberg) overhandigde de prijs aan de voorzitter van de imkervereniging, Jan Joosten (zie foto). Voorgaande jaren waren dat achtereenvolgens Behoud de Parel, Groengroep Sevenum en Stichting Natuur en Jeugd.

In een tijd waarin met regelmaat wordt gepubliceerd over de dramatische teruggang van het aantal bijen en andere insecten door het gebruik van onder andere landbouwgif en door verandering van onze flora en fauna vanwege klimaatverandering, leek het ons een goed idee om de leden van de Imkervereniging een steuntje in de rug te geven voor hun mooie en zeer noodzakelijke werk.

De bij is een essentieel onderdeel van de natuur en onze voedselvoorziening en het is van groot belang voor onze omgeving dat de imkervereniging zich blijvend kan inspannen om te zorgen dat het natuurlijke leefmilieu van insecten in het algemeen en dat van de bij in het bijzonder in stand gehouden wordt of zelfs wordt verbeterd.

Simpel samengevat: ’Niet vergeten: geen bij, geen eten!'

U bent hier