h

Milieu

17 januari 2020

SP-fractie stuurt gemeenteraad van Horst aan de Maas verklaring inzake ondertekening Schone Lucht Akkoord

Foto: - / -

Maandag 13 januari heeft minister Van Veldhoven samen met zesendertig gemeenten en negen provincies haar handtekening gezet onder het Schone Lucht Akkoord (SLA). Van alle Limburgse gemeenten heeft alleen Nederweert dit akkoord ondertekend. De gemeente Horst aan de Maas ontbreekt als ondertekenaar. De SP-fractie betreurt dat. Reden om een verklaring te sturen (zie bijlage) naar de gemeenteraad om steun te betuigen aan het Schone Lucht Akkoord. Daarnaast roept de SP alle fracties in de gemeenteraad op om gezamenlijk een motie in te dienen om alsnog het akkoord te ondertekenen.

Lees verder
2 december 2019

Plannen voor biomassacentrale Jorisweg Hegelsom.

Foto: houtsnippers / als biomassa

Naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van een biomassacentrale in Hegelsom aan de Jorisweg heeft de SP-fractie Horst aan de Maas via een brief aan het College van B&W een serie vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (zie bijlage).

Lees verder
26 november 2019

Duurzaamheid

Foto: - / -

Bij de jaarlijkse bespreking van de begroting van het college van B&W van Horst aan de Maas voor het jaar 2020 op dinsdag 12 november jl. vroeg de SP-fractie aandacht voor duurzaamheid. Volgens de SP heeft het College van B&W daar goede plannen voor opgesteld. Zo is de SP al jaren voorstander van een gemeentelijke energiecorporatie en het plan om zo’n energiecorporatie op te richten heeft het College aan het begin van de coalitieperiode ook opgenomen in haar beleidsprogramma.

Lees verder
1 oktober 2019

Vragen SP over ophalen keukenafval in buitengebied

Foto: - / -

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 24 september 2019 heeft de SP-fractie vragen gesteld over het besluit van B&W om in het buitengebied het keukenafval nog maar één keer per week op te halen.

Lees verder
30 september 2019

Beantwoording brief reactivering vliegbasis De Peel

Foto: - / -

De SP kreeg in de raadsvergadering van 24 september 2019 antwoord op haar vragen over de mogelijke reactivering van vliegbasis De Peel (lees hier het artikel over het aanbieden van de brief). De gemeente Horst aan de Maas vindt het maar niks dat Defensie weer wil gaan vliegen vanaf vliegbasis De Peel. Zo reageerde burgemeester Ryan Palmen dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering op de vragen van de SP.

Lees verder
7 september 2019

SP: Reactivering vliegbasis De Peel slecht idee

Foto: Vliegbasis / De Peel

Het ministerie van Defensie heeft onlangs de voorbereiding aangekondigd van een luchthavenbesluit voor de militaire basis De Peel. Kern van dit luchthavenbesluit is het als (militair) vliegveld inrichten van de huidige Luitenant-Generaal Bestkazerne (nu landmacht). Het spreekt voor zich dat deze ontwikkeling gevolgen zal hebben voor de omgeving van deze basis.

Lees verder
1 april 2019

Verduurzaming? Gewoon doen

Foto: - / -

Dag in dag uit horen en zien we dat we als samenleving aan de bak moeten om onze samenleving te gaan verduurzamen en te zorgen voor een leefbare wereld voor onze kinderen. De SP staat daar volledig achter. Maar is ook van mening dat de lasten die dat met zich meebrengt, niet afgewenteld mogen worden op de burgers, maar dat het principe “de vervuiler betaalt” gehanteerd wordt. Dat impliceert dat met name het bedrijfsleven op haar verantwoordelijkheid moet worden aangesproken. “Klimaatrechtvaardigheid” noemt de SP dat.

Lees verder
15 maart 2019

Geslaagd debat klimaatrechtvaardigheid in De Wingerd in Sevenum

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Onder leiding van Michael Van Rengs, voorzitter van de SP Horst aan de Maas, kruisten  maandagavond 11 maart 2019 Jorge Wolters Grégorio (SP), Thijs Kuipers (D66) en Rudy Tegels (CDA) de degens over het thema Klimaatrechtvaardigheid. Net als een paar dagen later in de landelijke politiek bleken de drie politici het tijdens deze avond snel eens over een eerlijkere verdeling van de kosten van de energietransitie. Maar er kwamen toch ook verschillen in standpunten naar voren.

Lees verder
14 maart 2019

Strijd voor klimaatrechtvaardigheid werkt

Foto: SP / SP

Onze strijd voor klimaatrechtvaardigheid werkt. Dat mag geconstateerd worden nu het kabinet bekend heeft gemaakt dat de voorgenomen klimaatplannen gewijzigd worden en in ieder geval rechtvaardiger worden: de energierekening gaat minder stijgen en de  bedrijven moeten hun eerlijke deel gaan betalen.

Lees verder
7 maart 2019

SP thema-avond Klimaatrechtvaardigheid

Foto: SP / SP

De SP Horst aan de Maas organiseert op maandag 11 maart a.s. een openbare thema-avond over Klimaatrechtvaardigheid in De Wingerd in Sevenum. De avond begint om 19.30 uur. Sprekers tijdens deze avond zijn SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (zie foto), Rudy Tegels van het CDA en wethouder Thijs Kuipers van D66/Groen Links. De avond staat onder leiding van Michael van Rengs, voorzitter van de SP Horst aan de Maas.

Lees verder

Pagina's

U bent hier