h

Milieu

12 mei 2023

Vraagtekens SP Horst aan de Maas bij gang van zaken onderzoek windmolens

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Om in 2030 voor minimaal 30% en in 2050 volledig energieneutraal te zijn, wil de gemeente Horst aan de Maas duurzame energie opwekken. In dat kader is de gemeente op dit moment bezig met onderzoek naar geschikte locaties waarbij men zich met name richt op de gebieden Witveld en Hoogheide voor de plaatsing van zo’n 8 windmolens. In de raadsvergadering van 11 juli a.s. wordt besloten of de ontwikkeling van het windmolenpark doorgaat. De SP-werkgroep Woonklimaat heeft naar aanleiding van de komende beslissing in de vergadering van de gemeenteraad een brief geschreven aan raad en B&W, waarbij ze vraagtekens plaatst bij de gang van zaken.

Lees verder
1 mei 2023

SP Gezondduurprijs 2023 voor Stichting Natuur & Jeugd Horst aan de Maas

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Maandag 1 mei 2023 heeft de SP Horst aan de Maas de zogeheten ‘Gezondduurprijs’ voor het derde jaar op rij uitgereikt. De prijs is een blijk van waardering die wordt gegeven op de Dag van de Arbeid aan een persoon, vereniging, instelling of bedrijf met de permanente blik op en inzet voor gezondheid en duurzaamheid. Dit jaar viel die eer aan de Stichting Natuur & Jeugd te beurt.

Lees verder
7 september 2022

Wethouder Kuipers (D66/Groen Links) weigert regels op te stellen voor "Houtstook"

Foto: - / Gemeente Horst aan de Maas

Wethouder Kuipers en de gemeenteraad van Horst aan de Maas weigeren consequenties te verbinden aan de ondertekening van het zogenaamde "Schone Lucht Akkoord", waarmee de gemeente Horst aan de Maas zich verbonden heeft aan de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Dat bleek in de gemeenteraadsvergadering van 6 september 2022, waar een brief van de SP besproken werd, waarin verzocht werd regels en normen te stellen voor "Houtstook" (lees hier het artikel over die brief).

Lees verder
1 mei 2022

“Gezondduurprijs” in 2022 toegekend aan Stichting Groengroep Sevenum

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Zondag 1 mei 2022 om 11 uur heeft de SP Horst aan de Maas de zogeheten ‘Gezondduurprijs’ uitgereikt. De prijs is een blijk van waardering uitgereikt op de Dag van de Arbeid aan een persoon, vereniging, instelling of bedrijf met de permanente blik op en inzet voor gezondheid en duurzaamheid. Dit jaar gaat de prijs naar de Stichting Groengroep Sevenum.

Lees verder
14 april 2022

Overwinning Behoud de Parel. Watervergunning RMS vernietigd!

De Raad van State (RvS) heeft vereniging Behoud de Parel (in 2007 heeft de SP Horst aan de Maas het initiatief genomen voor de oprichting van deze vereniging) en de omwonenden gelijk gegeven: de door het Waterschap Limburg aan RMS verleende en door de Limburgse rechter met een aanvullend voorschrift goedgekeurde watervergunning voor de realisatie van de grootste mestfabriek van Nederland wordt alsnog vernietigd. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State van 13 april 2022. RMS wil in de mestfabriek 600.000 ton mest verwerken op jaarbasis. Dit komt overeen met 15.000 vrachtwagens van 40 ton, ofwel 70 vrachtwagens per dag (7 dagen per week). 

Lees verder
11 maart 2022

Versnelling maatregelen tegen opwarming aarde noodzakelijk.

Samen met Perspectief heeft de SP een motie ingediend om sneller maatregelen te nemen - voor zover de gemeente daar over gaat - om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De motie werd door de meerderheid van de raad afgewezen.

Lees verder
10 maart 2022

SP vóór natuurlijke ontwikkeling Maasweerden Grubbenvorst/Lottum

Foto: - / Gemeente Horst aan de Maas

Jaren geleden werd er een plan gemaakt om bescherming te bieden tegen het overstromen van de Maas. Om dit te realiseren werd aangedrongen op de komst van een zogeheten Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) om het grind te kunnen opvangen en daarnaast verwerken. De insteek volgens het toenmalige college was veiligheid en het ging zeker niet om economisch gewin. De plannen aan het begin van 2007 waren urgent en moesten snel worden uitgevoerd. Die urgentie bleek wel mee te vallen...

Lees verder
12 februari 2022

Meetstation sterft stille dood...

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 22 februari 2022 stond een raadsinformatiebrief (zie bijlage) geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad van Horst aan de Maas. In de brief laat het college van B&W weten dat het meetstation Hoogheide - waar de aanwezigheid van fijnstof in de lucht nabij Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witweldweg gemeten wordt - gesloten wordt. Daarmee sterft het meetstation een stille dood. Reden voor SP-raadslid Michael Van Rengs om vragen te stellen aan de verantwoordelijk wethouder, Roy Bouten (pvdA).

Lees verder
8 februari 2022

Geen nieuwe biomassacentrale aan de Schengweg Horst

Bewoners uit Horst (met name uit de Norbertuswijk) en Meterik hebben zich samen met de dorpsraden van Horst en Meterik en het Wijkcomité Norbertus uitgesproken tegen de plannen van paprikakwekerij Litjens om een nieuwe biomassacentrale in het gebied Veld-Oostenrijk te bouwen. Zij vinden dat de nieuwe biomassacentrale gevaarlijke luchtvervuiling oplevert die de gezondheid van inwoners uit het vlakbij gelegen Horst en Meterik schaadt. Houtgestookte biomassacentrales zijn niet duurzaam. Ze stoten tweemaal zoveel CO2 uit als de huidige gasinstallatie van Litjens. En de biocentrale kan ook zorgen voor mogelijke geur-, geluid- en verkeersoverlast. De gemeente Horst aan de Maas liet uitrekenen dat er nu al veel meer biomassa in Horst aan de Maas wordt verstookt dan dat er regionaal voorhanden is. Hout voor de nieuwe centrale moet dan ook worden aangevoerd uit landen als Canada, de Verenigde Staten, Rusland of de Baltische staten.

Lees verder
23 december 2021

SP stemt tegen plannen voor zonneweide nabij Evertsoord

In de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2021 stond de zogenaamde "Gebiedsverkenning voor energielandschappen" op de agenda. Doel van de gebiedsverkenning is om plekken te zoeken waar wind- en zonneparken gerealiseerd kunnen worden voor de opwekking van energie. Eén van de gebieden die onderzocht worden betreft het gebied rondom Evertsoord. De bewoners van Evertsoord hebben echter al massaal (96% van alle inwoners!) te kennen gegeven, niet gediend te zijn van een zonneweide in hun achtertuin. De SP-fractie liet in de raadsvergadering weten achter de bevolking van Evertsoord te staan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier