h

Milieu

26 maart 2017

Startschot Groene Corridor de Gortmeule

Afgelopen zondag werden belangstellenden, waaronder de raadsleden, bijgepraat over de 'Groene Corridor de Gortmeule' in Horst. Een echt initiatief van onderop van erg enthousiaste inwoners van onze gemeente, die het plan gloedvol presenteerden. De opkomst was geweldig groot.

Lees verder
8 maart 2016

Uitbreiding Ashorst van de baan

Foto: SP

Als een bedrijf zoals Ashorst zijn activiteiten op het gebied van mestvergisting uit wil breiden moet het in zijn huidige situatie eerst voldoen aan alle gestelde eisen met betrekking tot bouwvergunning en milieuregels.

Lees verder
20 december 2013

SP: Horst aan de Maas schaliegasvrij

Op woensdag 18 december besprak de gemeenteraad het voorstel van de SP om geen proefboringen voor schaliegas in de gemeente Horst aan de Maas toe te staan. Afgelopen jaar is de discussie over winning van schalie- en steenkoolgas flink opgelaaid. Minister Kamp wil proefboringen toestaan om het gas te winnen dat zich op kilometers diepte bevindt. De winning gebeurt door water en chemicaliën in harde steenlagen te pompen, hierdoor komt het gas naar boven.

Lees verder
25 december 2012

Afvalbeleid: beter scheiden, toch meer betalen?

Frank SpreeuwenbergEen jaar geleden is een nieuw afvalinzamelsysteem ingevoerd in Horst aan de Maas. Het heeft nogal wat voeten in aarde gehad, maar het resultaat is uiteindelijk prima. De inwoners zijn tevreden en er wordt veel meer gescheiden dan vooraf verwacht. B&W stelden voor dóór te gaan met het afvalbeleid, maar wil de burgers wél meer laten betalen.

Lees verder
24 januari 2012

SP teleurgesteld over niet agenderen afvalbeleid in commissie ruimte

vuilnisbak en zakDe fracties van CDA, Essentie, PvdA/PK en D66 weigeren het huidige afvalbeleid op de agenda te zetten van de raadscommissie Ruimte. Wel komt er schriftelijke informatie vanuit het college via de zogenaamde raadsinformatiebrief. De SP heeft eerder voorgesteld om in de commissie Ruimte te spreken over de eerste ervaringen met het nieuwe afvalbeleid.

Lees verder
18 januari 2012

SP Horst aan de Maas wil extra vergadering over het afvalsysteem

Frank SpreeuwenbergDe SP Horst aan de Maas wil op korte termijn met de gemeenteraad en de verantwoordelijk wethouder spreken over het nieuwe afvalsysteem van Horst aan de Maas. Aanleiding hiervoor zijn de eerste ervaringen met het systeem. “Er is veel te doen geweest over het nieuwe systeem. Daarnaast zijn er veel onduidelijkheden over bijvoorbeeld de ophaaltijden en het omruilen van de groenbakken. De SP wil van de wethouder horen wat de stand van zaken is en of er tussentijds zaken moeten worden bijgesteld.” Aldus raadslid Frank Spreeuwenberg.

Lees verder
27 november 2011

Nieuw afvalophaalsysteem Horst aan de Maas

Met een aantal kritische kanttekeningen heeft de SP-fractie in de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe ophaalsysteem voor huishoudelijk afval. Dat nieuwe systeem moest ingevoerd worden omdat de gemeenten, die eerder gefuseerd zijn tot Horst aan de Maas, ieder een ander systeem kenden. De kanttekeningen van de SP-fractie richten zich vooral op de restafvalzak waar voor betaald moet worden. Een voorstel om het beleid in juni van 2012 op basis van de ervaringen bij de start te evalueren werd afgewezen.Containerrij

Lees verder
13 oktober 2010

Antwoorden op SP-vragen over Zandverwerkingscentrale Grubbenvorst

In de raadsvergadering van 12 oktober 2010 ging wethouder Litjens in op vragen van de SP-fractie over de stand van zaken met betrekking tot de realisering van de plannen van de Centrale zandverwerkingsinstallatie (CVI) in het Raaieind te Grubbenvorst. Gevraagd werd of het inzakken van de bouwmarkt en de start van een zandwinningsproject in Duitsland geen vertraging tot gevolg heeft voor de realisering van de CVI in Grubbenvorst en daarmee van de beveiliging tegen de Maas.

Lees verder
5 april 2010

SP organiseert wandeling Raaieind

De SP afdeling Horst aan de Maas organiseert a.s. zondag 11 april een wandeling op het Raaieind te Grubbenvorst. De wandeling zal anderhalf tot twee uur in beslag nemen en precies rondom het plangebied van de centrale verwerkingsinstallatie voor zand en grind plaatsvinden.
Nu nog open gebied, straks een Centrale Zandverwerkingsinstallatie?
Met de wandeling wil de SP de aandacht vestigen op dit gebied en de mogelijke consequenties van de plannen. De wandeling start om 13.00 uur aan het einde van de Jachthavenweg te Venlo (bij het viaduct over de Maas). Een ieder die zin heeft, kan zich aansluiten.

Lees verder
21 januari 2010

"Everything is illuminated"

Op zijn weblog laat SP-voorman Thijs Coppus zijn licht schijnen over de nacht in Horst aan de Maas. Hij stelt dat heel Horst aan de Maas verlicht is.
Uitzicht op Horst in zuidelijke richting (om 19 uur 's avonds)
"Door de lichten van industrieterreinen en tuinderskassen wordt het niet meer echt donker", schrijft hij.

Lees verder

Pagina's

U bent hier