h

Milieu

15 november 2003

Gortmolenkruis gevangen genomen?

Onlangs is vergunning aangevraagd voor het realiseren van een bouwwerk, in de vorm van een hekwerk van zo'n 2.50 m hoog, waarmee het kruis aan de Gortmolenweg ingesloten wordt. Voor de SP reden om vragen te stellen aan het college van B&W.

Lees verder
14 november 2003

Illegaal bedrijf in buitengebied

Omwonenden hebben de SP-fractie gewezen op het feit dat al enige tijd sprake is van een illegale situatie aan de Schengweg: een voormalige champignonkwekerij is met medeweten van de gemeente Horst aan de Maas omgebouwd en ingericht ten behoeve van een zandstralerij. Het bedrijf heeft hiervoor geen vergunningen.

Lees verder
27 oktober 2003

SP: geen bezuiniging op onderhoud wegen en openbaar groen

Tijdens de behandeling van de notitie 'beheer en kwaliteit van de openbare ruimte en openbaar groen' in de gemeenteraadsvergadering van 21 oktober j.l. werd nog eens duidelijk waar de prioriteiten liggen. Dat de SP daarbij vaak een andere positie inneemt dan het college en de college-partijen hoeft niet zo te verbazen. Immers de SP heeft als uitgangspunt dat daar waar het gaat om leefbaarheid – waarmee de inwoners van onze gemeente het meest gebaat zijn – er stelling genomen moet worden. Toen dan ook het voorstel kwam om € 350.000 te bezuinigen op onderhoud van o.a. wegen, bermen en openbaar groen kon de SP niet anders dan concluderen dat hier de botte bijl werd gehanteerd en stemde niet in.

Lees verder
15 september 2003

Initiatiefvoorstel SP Horst aan de Maas: "bescherming waardevolle bomen"

De fractie van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas overhandigde vrijdag 19 september om 17.30 uur aan wethouder Jenniskens een zogenaamd initiatiefvoorstel. Met het initiatiefvoorstel - de invoering van een verordening voor groen- en landschapsmonumenten - wil de SP meer bescherming bieden aan oude en waardevolle bomen en andere groenelementen in Horst aan de Maas. Tegelijkertijd is de verordening er op gericht het kappen van bomen die minder milieu- of landschappelijke waarde hebben en waar nu nog een vergunning voor aangevraagd moet worden eenvoudiger te maken.

Lees verder
8 juli 2003

Plan Chinapark in de ijskast

De plannen om in Park De Peelbergen tussen Horst en Sevenum een groot Chinees themapark te vestigen, zijn in de ijskast gezet. De onderhandelingen met de Chinese investeerders, die eerder aankondigden miljoenen te willen investeren in Noord-Limburg zijn gestopt.

Lees verder
3 juni 2003

Chinapark in de Peel? Nee bedankt!

Op maandag 26 augustus maakte burgemeester Frissen van Horst aan de Maas plannen bekend om een Chinapark te realiseren in de Peel. Investeringskosten: 75 miljoen! Gehoopt resultaat: zevenhonderd arbeidsplaatsen en jaarlijks een miljoen bezoekers. Dat brengt de handen op elkaar in een tijd dat de economie in een dip lijkt te zitten. Toch zijn er veel redenen - planologische, economische en politieke - om deze plannen naar de prullenmand te verwijzen.

Lees verder
3 juni 2003

SP (Horst aan de Maas) en PKS (Sevenum) in verklaring: afzien van Chinapark

De Progressieve Kombinatie Sevenum (PKS) en de Socialistische Partij (SP) afdeling Horst aan de Maas hebben dinsdag om acht uur 's avonds gezamenlijk een verklaring overhandigd aan wethouder Dings van Sevenum en lid van de stuurgroep De Peelbergen in zake de initiatieven om te komen tot de realisering van Chinapark "Europe, Splendid China" in Park De Peelbergen.
In de verklaring stellen de twee raadsfracties dat gestopt moet worden met de plannen voor een chinapark in de Peel en dat in de gemeenteraden van Sevenum en Horst aan de Maas een discussie zou moeten plaats vinden over de wenselijkheid van grootschalige toeristische voorzieningen.

Lees verder
6 oktober 2002

Meerderheid tegen aantasting van De Peel door chinapark

SP-leden Horst aan de Maas en Sevenum in enquête: direct na het bekend worden van de plannen van de Gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum met betrekking tot het oprichten van een zogenaamd Chinapark (Europe Splendid China) in De Peel heeft het bestuur van de SP afdeling Horst aan de Maas e.o. een onderzoek gedaan naar de mening van haar leden over dit park. Gevraagd werd of men voor of tegen de komst van het park en of men voor of tegen actie was. Een duidelijke meerderheid is tegen de komst van het park! Belangrijkste argument: natuur en rust moeten behouden blijven.

Lees verder
1 september 2002

Chinapark in De Peel? Nee bedankt!

Op maandag 26 augustus maakte burgemeester Frissen van Horst aan de Maas plannen bekend om een Chinapark te realiseren in de Peel. Investeringskosten: 75 miljoen! Gehoopt resultaat: zevenhonderd arbeidsplaatsen en jaarlijks een miljoen bezoekers. Dat brengt de handen op elkaar in een tijd dat de economie in een dip lijkt te zitten. Toch zijn er veel redenen - planologische, economische en politieke - om deze plannen naar de prullenmand te verwijzen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier