h

Gortmolenkruis gevangen genomen?

15 november 2003

Gortmolenkruis gevangen genomen?

Onlangs is vergunning aangevraagd voor het realiseren van een bouwwerk, in de vorm van een hekwerk van zo'n 2.50 m hoog, waarmee het kruis aan de Gortmolenweg ingesloten wordt. Voor de SP reden om vragen te stellen aan het college van B&W.

GortmolenkruisUit de informatie blijkt dat de welstandscommissie haar goedkeuring heeft verbonden aan de plannen. Voor de SP om onverklaarbare redenen, omdat de SP zich niet voor kan stellen dat een welstandscommissie met dit plan in kan stemmen. Een cultuurhistorisch zeer belangrijk kruis wordt op deze wijze voor een groot deel aan het zicht onttrokken en is aanzienlijk minder toegankelijk, terwijl dit kruis van heinde en verre interesse opwekt en bezoekers trekt.

De SP vraagt zich af welke argumenten de welstandscommissie gebruikt heeft die er toe geleid hebben dat ze positief adviseert ten aanzien van het aanbrengen van bedoeld hekwerk. Ook vraagt de SP zich af of het College van B&W van plan is om de vergunning te verlenen voor het plaatsen van het hekwerk. In dat geval wil de SP dat dit besluit voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

U bent hier