h

Milieu

21 juli 2009

SP: Geen centrale zandverwerkingsinstallatie in Grubbenvorst

Op 14 juli 2009 heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas besloten dat de Centrale zandverwerkingsinstallatie (CZVI) van DCM, gekoppeld aan een haven en een slibdepot (alles bij elkaar zo'n 45 hectare) zich mag vestigen in het Raaieind in Grubbenvorst.

De SP heeft aangegeven het niet eens te zijn met deze vestiging in verband met de aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waartoe het Raaieind behoort. In de raadsvergadering werd onder andere in gegaan op de grote hoeveelheid projecten, waarmee 'Grubbenvorst' geconfronteerd wordt. Verschillende fracties vonden dat Grubbenvorst gecompenseerd zou moeten worden voor de overlast die deze projecten Grubbenvorst bezorgen. Fractievoorzitter Michael van Rengs ergerde zich aan de opstelling van die partijen...

Lees verder
10 juli 2009

Centrale verwerkingsinstallatie Grubbenvorst

Op 7 juli is in de raadsvergadering gesproken over de centrale verwerkingsinstallatie te Grubbenvorst. Veel partijen hebben hun keuze al gemaakt en het ziet er naar uit dat deze er daadwerkelijk gaat komen. De SP is niet blij met deze keuze. Volgens de SP moet de veiligheid voorop staan in combinatie met draagvlak onder de bevolking en zeker niet winstbejag.

Lees verder
15 mei 2009

SP: : "Zorg bij zandverwerking Grubbenvorst voor draagvlak onder de bevolking"

De gemeenteraad van Horst besprak dinsdag 12 mei het onderzoek van advisebureau De Meent over de plannen voor een zandverwerkings-centrale in Raaieind in Grubbenvorst.
Zandverwerking
De Grubbenvorster vereniging Behoud de Parel en omwonenden - die de komst van een Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CZVI) in Raaieind niet zien zitten - zagen vanaf de publieke tribune dat VVD en CDA weer kozen v��r de ondernemer en tegen de wensen van de bevolking, De SP pleitte juist voor meer draagvlak onder de bevolking, te bereiken door een overleg tussen Behoud de Parel en DCM, de ondernemer, die de zandverwerking ter hand gaat nemen. Het woord is nu aan het college van B&W dat in opdracht van de raad met een voorstel moet komen.

Lees verder
26 april 2009

SP Horst aan de Maas: "Het Brommèr behouden"

Het Brommèr - een natuurgebiedje in het plangebied voor tuinbouwkassen Californië - dreigt verdrukt te worden door de komst van megatuinbouwkassen. Voor de SP-fracties in de gemeenteraad van Horst aan de Maas en Provinciale Staten reden om aan de bel te trekken.

Lees verder
6 april 2009

Voorstellen SP verworpen.

Het Limburgs Parlement vindt dat bij de ontwikkeling van het gebied Klavertje-4 in de regio Venlo eerst de voorgenomen natuurontwikkeling moet worden geregeld voordat bedrijven zich er mogen vestigen. Die ontwikkeling kan stapsgewijs, per deelgebied, aldus het Limburgs Parlement. Het Limburgs Parlement - feitelijk Provinciale Staten van Limburg - hebben in meerderheid overigens wél voorstellen van de SP, gesteund door SPD, Groen Links, D'66 en de PvdD, om de plannen "groener" te maken, verworpen. De meerderheid van Provinciale Staten, met name CDA, PvdA en VVD, stemden in met Klavertje-4, waardoor de weg vrij is gemaakt voor de grootschalige ontwikkelingen in het gebied!

Lees verder
27 maart 2009

Thijs Coppus: "Een groener Klavertje 4"

Binnenkort nemen de gemeenteraden van Venlo, Horst aan de Maas, Maasbree en Sevenum en de Provinciale Staten van Limburg een besluit over het zogeheten Masterplan voor Klavertje 4. Heierhoeve
In dat plan staat beschreven hoe het gebied van 5.400 hectare wordt ingericht. Volgens de initiatiefnemers leveren de plannen 25.000 banen op. Zeker in deze economisch slechte tijd is dat niet niks. Toch is het de vraag of Klavertje 4 regio Venlo uiteindelijk niet meer zal gaan kosten dan het op zal leveren. Thijs Coppus, voorzitter van de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg, laat er zijn licht over schijnen.

Lees verder
18 maart 2009

SP raadsfractie aanwezig bij excursie Klavertje 4

Zondag 15 maart organiseerden bewoners en ondernemers van de Grubbenvorsterweg en de Sevenumseweg in Sevenum en Grubbenvorst een bustocht door Klavertje Vier. SP-raadslid Thijs Coppus was hier namens de SP bij aanwezig.

Lees verder
23 februari 2009

Statenfractie SP: "Twijfels bij plannen Klavertje Vier".

Het megaproject Klavertje Vier moet de komende 10 jaar 25.000 nieuwe banen in de regio Venlo op gaan leveren. Het gebied tussen Venlo, Maasbree, Sevenum en Horst moet daarom de rigoureus op de schop, er worden nieuwe wegen aanlegt, bij Maasbree en Horst verrijzen grote kassen-complexen en bij Venlo is ruimte voor logistieke bedrijven, een windmolenpark, een klein vliegveld en zes megastallen.

Lees verder
9 februari 2009

Bezoek centrale zandverwerkingsinstallatie Milheeze

Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) wil bij Grubbenvorst een Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CZVI) plaatsen, gecombineerd met een haven en een zogenaamd "uitputterrein"(slibdepot), alles bij elkaar moet daarvoor zo'n 40 ha grond voor worden afgegraven in het Raaieind. Duidelijk tegen de zin van de omwonenden in. De SP heeft zich vanaf het begin uitgesproken tegen de komst van de CZVI, vanwege de overlast (vrachtverkeer) en de aantasting van het landschap (Maasdal). Op zaterdag 7 februari heeft de SP op uitnodiging van DCM een bezoek gebracht aan de centrale zandverwerkingsinstallatie te Milheeze. Een verslag van Michael van Rengs, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas.

Lees verder
25 november 2008

SP stuurt brief naar aanleiding van initiatief Peelbergen.

In verschillende raadsvergaderingen wordt er gesproken over het bestemmingsplan Peelbergen. Het gebied dat zich uitstrekt langs de Middenpeelweg vanaf de Schatberg tot America moet volgens de gemeentebesturen van Horst aan de Maas en Sevenum op termijn een toeristisch-recreatief 'bedrijventerrein" worden. Hierbij ligt de taak van de gemeente Sevenum met name in de toeristische attracties en die van de gemeente Horst aan de Maas in natuur- en landschapsontwikkeling in het kader van rood voor groen (d.w.z. het bouwen van landhuizen in het groen). Diverse ideëen hebben nog niet geleid tot concrete projecten. Nu ligt er weer een initiatief, maar de gemeente Horst aan de Maas lijkt niet mee te willen werken. Reden voor de SP om vragen te stellen aan het college van B&W van Horst aan de Maas.

Lees verder

Pagina's

U bent hier