h

Milieu

25 november 2008

SP stuurt brief naar aanleiding van initiatief Peelbergen.

In verschillende raadsvergaderingen wordt er gesproken over het bestemmingsplan Peelbergen. Het gebied dat zich uitstrekt langs de Middenpeelweg vanaf de Schatberg tot America moet volgens de gemeentebesturen van Horst aan de Maas en Sevenum op termijn een toeristisch-recreatief 'bedrijventerrein" worden. Hierbij ligt de taak van de gemeente Sevenum met name in de toeristische attracties en die van de gemeente Horst aan de Maas in natuur- en landschapsontwikkeling in het kader van rood voor groen (d.w.z. het bouwen van landhuizen in het groen). Diverse ideëen hebben nog niet geleid tot concrete projecten. Nu ligt er weer een initiatief, maar de gemeente Horst aan de Maas lijkt niet mee te willen werken. Reden voor de SP om vragen te stellen aan het college van B&W van Horst aan de Maas.

Lees verder
8 oktober 2008

Huizinga: Zandverwerkingscentrale bij Grubbenvorst gaat door!

Staatssecretaris Huizinga heeft geen problemen met de aanleg van een nieuwe haven bij Grubbenvorst. Met de haven moet de afvoer van zand van de nieuwe zandverwerkingsinstallatie worden vergemakkelijkt. Huizinga zei dit in reactie op vragen van SP Tweede Kamerlid Hugo Polderman. Volgens Huizinga is het verdere plan, de zandverwerkingsinstallatie bij Grubbenvorst, een zaak van de provincie en de gemeente.

Lees verder
26 augustus 2008

Is Zandverwerkingscentrale aan Maas bij Grubbenvorst wel toegestaan?

Tweede Kamerlid Hugo Polderman (SP) heeft aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, Emiel Eurlings en mevrouw Verburg (beiden CDA) vragen gesteld over de komst van de zandverwerkingscentrale in Grubbenvorst. Hij vraagt zich af, of de komst van die zandverwerkingscentrale niet indruist tegen het landelijk beleid met betrekking tot zandwinning.

Lees verder
6 mei 2008

Lentebericht: SP Wensboom Horst aan de Maas groeizaam...

In 2004 overhandigde de SP afdeling Horst aan de Maas toenmalig burgemeester Frissen een wensboom. De boom kreeg een mooi plekje langs het wandelpad aan de A73. Inmiddels is de boom flink gegroeid.’

Lees verder
22 april 2008

Kaldenbroek blijft beschermd

Provinciale Staten hebben vrijdag 18 april unaniem besloten dat het Grubbenvorster natuurgebied Kaldenbroek haar beschermde status behoudt. Begin dit jaar ontstond onrust onder de Grubbenvorster bevolking, nadat het college van B&W van Horst aan de Maas de provincie had geadviseerd om Kaldenbroek de status ‘zeer kwetsbaar’ te ontnemen.
Besluiten met betrekking tot het behoud van de status van Kaldenbroek kunnen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het nabijgelegen Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) Witveld. Het Horster SP Statenlid Thijs Coppus reageert positief op het besluit. 'Een van de consequenties van het besluit is dat voor het NGB wellicht een extra zware toets uitgevoerd moet worden, voordat toestemming gegeven kan worden voor vestiging'.

Lees verder
24 januari 2008

SP: Kaldenbroek van grote waarde

 beschermd gebiedDe gemeenteraad heeft op initiatief van de SP gesproken over natuurgebied Kaldenbroek bij Grubbenvorst. Aanleiding was het advies van het college van burgemeester en wethouders aan de provincie om Kaldenbroek niet de status 'zeer kwetsbaar' te geven. Een advies dat voor de SP-fractie onacceptabel is.

Lees verder
17 januari 2008

SP wil interpellatie over Kaldenbroek

Tijdens de raadsvergadering van 22 januari a.s. wil de SP spreken over de status van natuurgebied Kaldenbroek. De partij heeft inmiddels een interpellatiedebat aangevraagd.Kaldenbroek.
Kaldenbroek is een uniek natuurgebied, dat in de laatste vijf jaar tot stand is gebracht met inspanningen van vele vrijwilligers en professionele organisaties

Lees verder
22 oktober 2007

SP: reactivering oude maasarm? Beveiliging bevolking voorop!

In de raadsvergadering van 16 oktober j.l. stond de gebiedsontwikkeling van de oude maasarm op de agenda. De Maas.De SP kiest voor de insteek dat de bewoners – die er met veel plezier wonen – optimale veiligheid geboden moet worden. Het gaat om een bijzonder gebied met hoge natuur- en landschappelijke waarden, waar zeer zorgvuldig mee moet worden omgegaan.

Lees verder
17 juli 2007

Effect op milieu en volksgezondheid onderzocht?

Weten “Horst aan de Maas” en “Limburg” wat de effecten zijn van de plannen rondom Grubbenvorst op milieu en volksgezondheid? Die vraag leggen de actiegroepen “Beoud de Parel” en “Tegen de zandverwerkingscentrale” uit Grubbenvorst en de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg voor aan B&W van Horst aan de Maas en aan Gedeputeerde Staten van Limburg. Parel aan de Maas...
Daarbij richten de vragen zich met name op de gevolgen van de uitstoot van fijn stof. De drie groepen vragen zich af of de effecten van alle plannen op milieu en gezondheid in samenhang met elkaar worden onderzocht.

Lees verder
9 januari 2006

Leon, bedankt!

Als burger van Horst aan de Maas wil ik de voormalige burgemeester van Horst aan de Maas en huidig gouverneur Leon Frissen hartelijk bedanken voor zijn kordate optreden.
Want mede dankzij hem werd de gemeenteraad van Onderbanken door middel van een noodverordening buitenspel gezet.
Want waarom zou je een advies van de gemeenteraad opvolgen? Om een overgrote meerderheid van de bevolking gelijk te geven? Om een bos te redden?
Ach nee, allemaal onbelangrijke zaken. Iedereen heeft wel eens last van een vliegtuig, en er is toch bos genoeg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier