h

Milieu

13 januari 2019

Horst aan de Maas in 2050 helemaal CO2-neutraal?

In 2013 is het Energieakkoord gesloten met afspraken die lopen tot 2023. In dit akkoord stuurt het kabinet aan op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Daarbij is het belangrijk dat de investeringen die de komende jaren in Nederland worden gedaan, passen bij een CO2-arme energievoorziening en dit alles  moet gerealiseerd zijn in 2050. Op landelijk maar ook op gemeentelijk niveau zijn er doelstellingen geformuleerd. De werkgroep klimaatrechtvaardigheid van de SP Horst aan de Maas heeft hierover vragen gesteld aan het college (zie bijlage). Wat gebeurt er zoal in onze gemeente en hoe gaat het met de communicatie hierover? 18 december 2018 volgde het antwoord van B&W (zie bijlage).

Lees verder
9 oktober 2018

Informatieavond in Geleen: "Klimaatrechtvaardigheid: wie betaalt de rekening?".

Foto: - / -

Op donderdag 18 oktober organiseert de SP Sittard-Geleen een openbare
bijeenkomst in de Hanenhof in Geleen met als thema "Klimaatrechtvaar-digheid: wie betaalt de rekening?".

Lees verder
29 augustus 2018

Hoor de wind waait.....

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Duurzame energie, de media staan er vol van en we weten allemaal dat we de overstap van fossiele energie, zoals aardgas en olie, naar duurzame vormen moeten maken. Eerder verscheen een artikel over zonne-energie (lees ook dat artikel). Deze week schrijft Sonja van Gierbergen een artikel over windenergie. Ook windenergie is - net als zonne-energie - gratis, maar binnenkort hopelijk niet meer voor niets...

Lees verder
20 augustus 2018

De zon gaat toch niet voor niets op?

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

De komende jaren zullen we met z’n allen steeds minder gebruik gaan maken van fossiele energie, zoals olie en gas en steeds meer van andere energievormen, afkomstig uit wind, water en zon. In Europa staat Nederland op het gebied van het gebruik van alternatieve energie bijna op de laatste plaats. "Niet minder dan een schande", stelt Thijs Lenssen, gemeenteraadslid voor de SP in Horst aan de Maas.

Lees verder
21 juli 2018

Samen tegen de plastic soep

De SP streeft naar een eerlijke samenleving, maar ook naar een wereld waar we nog lang vooruit kunnen, zonder roofbouw en vervuiling. De laatste tijd worden we opgeschrikt door allerlei verhalen over de zogenaamde plastic soep. Bart Cox, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas, schreef er een column over in de Hallo.

Lees verder
4 juni 2018

Alle asbest Horst aan de Maas uit!

Foto: - / -

Asbest is gevaarlijk spul. Losgeraakte vezels kun je inadememen en dan in de longen leiden tot asbestose. Reden om asbest zoveel mogelijk te verwijderen. Over 5,5 jaar moet al het asbest in de open ruimte verleden tijd zijn. Tijd genoeg zou je zeggen om de taak succesvol af te ronden. Maar weten we wel om hoeveel vierkante meters het gaat? Vraagt Sonja van Giersbergen, raadslid voor de SP in Horst aan de Maas, zich af. In Limburg schat men 12 miljoen vierkante meter. Hoeveel dat in onze gemeente is, is niet bekend. Maar het zal aanzienlijk zijn, gezien de omvang van de agrarische sector en dan met name de veehouderij.

Lees verder
10 december 2017

Overleg over bomenkap Grubbenvorst

Foto: - / Socialistische Partij

Maandag 27 november werd de SP gealarmeerd over het kappen van bomen langs de spoorlijn in Grubbenvorst (lees hier het verslag). Contacten met bewoners, overheidinstanties en ProRail (de eigenaren van de grond, waarop de bomen stonden) leidden tot het stilleggen van de kap. En op 4 december vond er overleg plaats tussen omwonenden, ProRail en instanties.

Lees verder
30 november 2017

Al weer bomenkap in Grubbenvorst

Foto: - / -

Voor de tweede keer in korte tijd wordt Grubbenvorst geconfronteerd met het kappen van bomen zonder dat omwonenden noch de andere inwoners van Grubbenvorst daarover geïnformeerd zijn. Ging het enkele weken geleden over bomen aan de Venloseweg, nu gaat het om bomen langs de spoorlijn tussen Californische weg tot en met een halve kilometer ten noorden van de kruising Witveldweg (Lovendaal).

Lees verder
20 juni 2017

25 JUNI: HAND IN HAND VOOR SLUITING KERNCENTRALE TIHANGE!

Foto: SP / SP

De kerncentrale in het Belgische Tihange is verouderd en kent vele gebreken. Zo werd onlangs nog bekend dat er 70 nieuwe scheurtjes zijn ontdekt in het reactorvat. Door deze gebreken neemt de kans op een kernongeval toe. Voor de SP reden om op 25 juni massaal mee te doen aan de acties voor sluiting van de centrale.

Lees verder
30 april 2017

Kadernota 2018: Groen, vooral doen!

Willen we goed voor onze huidige en toekomstige inwoners zorgen, dan moeten we allemaal - ook als gemeente - nog een flinke slag maken. Zeker gezien de ambitie om misschien ooit wel "de Gezondste Regio in Europa" te worden. Vergroening en verduurzaming zal nadrukkelijker in de praktijk doorgevoerd moeten worden. Bij de behandeling van de Kadernota - waarbij bepaald wordt waar we volgend jaar wel en geen geld aan uitgeven - heeft de SP daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. De SP kiezt daarmee ook voor een beter Nederland, maar dan op haar manier.

Lees verder

Pagina's

U bent hier