h

Verduurzaming? Gewoon doen

1 april 2019

Verduurzaming? Gewoon doen

Foto: - / -

Dag in dag uit horen en zien we dat we als samenleving aan de bak moeten om onze samenleving te gaan verduurzamen en te zorgen voor een leefbare wereld voor onze kinderen. De SP staat daar volledig achter. Maar is ook van mening dat de lasten die dat met zich meebrengt, niet afgewenteld mogen worden op de burgers, maar dat het principe “de vervuiler betaalt” gehanteerd wordt. Dat impliceert dat met name het bedrijfsleven op haar verantwoordelijkheid moet worden aangesproken. “Klimaatrechtvaardigheid” noemt de SP dat.

Ondertussen worden er al voorzichtig stappen gezet om te komen tot verduurzaming van bijvoorbeeld woningen meer algemeen door te zetten. Met Wonen Limburg is bijvoorbeeld afgesproken dat ze haar bestand aan sociale huurwoningen gaat verduurzamen zonder over te gaan tot huurverhogingen.

Bij de behandeling van de meerjarenbegroting in de raadsvergadering van 19 maart 2019 heeft de SP kritiek gegeven op het feit dat B&W de komende drie jaar vooral bezig is met het maken van plannen, maar dat er nog weinig gerealiseerd gaat worden. De SP is daar teleurgesteld over. Reden om - samen met D66/GroenLinks - het initiatief te nemen om het voor woningbezitters aantrekkelijk te maken over te gaan op verduurzaming. Als die woningbezitters zaken aan hun huis willen veranderen om hun woning meer duurzaam te maken en minder energie te gaan gebruiken, dient men in een aantal gevallen daarvoor een vergunning aan te vragen en legeskosten te betalen aan de gemeente. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om aanpassingen aan het dak, het zogenaamde ‘inpakken van de woning’ door het plaatsen van voorzetwanden en zichtbare verbouwingen voor energiebesparingen.

Om de kosten voor deze woningbezitters te drukken had de SP samen met D66/GroenLinks een motie voorbereid om de wethouder op te dragen in de hierboven beschreven gevallen voortaan geen leges meer te gaan heffen. Na het aankondigen van de motie beloofde de wethouder de mogelijkheden voor woningbezitters uit te gaan zoeken en indien er geen obstakels zijn uit te gaan voeren. Dat betekende dat de motie niet ingediend hoefde te worden. Per saldo betekende het initiatief van de SP en D66/GroenLinks winst voor de wereld. De SP gaat proberen om de komende tijd met meer van zulke voorstellen te komen, met daarbij steeds de uitgangspunten van “Klimaatrechtvaardigheid” in het achterhoofd.

U bent hier