h

Geslaagd debat klimaatrechtvaardigheid in De Wingerd in Sevenum

15 maart 2019

Geslaagd debat klimaatrechtvaardigheid in De Wingerd in Sevenum

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Onder leiding van Michael Van Rengs, voorzitter van de SP Horst aan de Maas, kruisten  maandagavond 11 maart 2019 Jorge Wolters Grégorio (SP), Thijs Kuipers (D66) en Rudy Tegels (CDA) de degens over het thema Klimaatrechtvaardigheid. Net als een paar dagen later in de landelijke politiek bleken de drie politici het tijdens deze avond snel eens over een eerlijkere verdeling van de kosten van de energietransitie. Maar er kwamen toch ook verschillen in standpunten naar voren.

Waar kandidaat-Statenlid voor de SP Jorge Wolters Grégorio vooral pleitte voor een rechtvaardige aanpak met steun voor de lagere inkomens, legde Thijs Kuipers, wethouder in Horst aan de Maas namens D66 en Groen Links, de nadruk op het snel realiseren van windmolens in Limburg en een "democratisering" van de energieopwekking door burgers in kleinere coöperatieven, los van de grote energiemaatschappijen. CDA-Statenlid Rudy Tegels waarschuwde in zijn betoog voor een te grote aantasting van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, in het bijzonder in Limburg.

In de discussie met de zaal kwam naar voren dat er misschien ook kanttekeningen geplaatst moeten worden bij de voortdurende groei van de economie. Greenport wordt volgebouwd met "dozen" voor de logistiek, die enorm veel energie vragen. De reden voor de werving van die bedrijven - het realiseren van werkgelegenheid - kan niet serieus genomen worden nu blijkt dat er voornamelijk arbeidsmigranten ingeschakeld worden. De SP-woordvoerder kon zich vinden in die stelling en vond de "verdozing" van Noord- en Midden-Limburg onwenselijk. Tegels vond de groei van distributiecentra in de regio ook "schrikbarend" en was voor meer diversiteit, maar waarschuwde voor een al te drastische ingreep, want die zou de concurrentiepositie van bedrijven in gevaar kunnen brengen. Thijs Kuipers vond dat alleen uitgaan van kwantitatieve groei geen goede zaak is, maar stond niet afwijzend tegenover wat hij noemde "kwalitatieve" groei.

Tussen de drie politici ontstond ook enige discussie over het tempo, waarin de energietransitie plaats moest vinden. Jorge Wolters Grégorio (SP) wees op de techniek die zich zeer snel ontwikkelt en om die reden kan het verstandig zijn niet al meteen alle geld te steken in techniek die straks achterhaald blijkt te zijn. Zo wees hij op de ontwikkeling van zonnepanelen in België, die ook waterstof produceerden, een nog betere methode dan we nu ter beschikking hebben. Voor Rudy Tegels (CDA) gold het adagium "haalbaar en betaalbaar", waarbij hij - zoals vaker tijdens dit debat - waarschuwde dat de concurrentiepositie van het bedrijfsleven niet aangetast zou moeten worden. Alleen daarom al pleitte hij voor een niet te snelle ontwikkeling. Thijs Kuipers (D66) gaf aan dat hij vond dat "Limburg" achterbleef. Onze provincie heeft het minste gerealiseerd van de doelstellingen die geformuleerd zijn. Daar moet flink aan getrokken worden.

Na de pauze werd de bijeenkomst geopend met een filmpje, waarin Lilianne Marijnissen opriep werk te maken van een klimaatrechtvaardig beleid dat moet leiden tot zowel een groene als een sociale revolutie. Na het filmpje mochten de drie sprekers reageren op een aantal stellingen. In de discussie over die stellingen bleken de drie het over het algemeen snel eens te zijn met elkaar (zie verder in de bijlage het volledige verslag van de geslaagde thema-avond)

U bent hier