h

Duurzaamheid

26 november 2019

Duurzaamheid

Foto: - / -

Bij de jaarlijkse bespreking van de begroting van het college van B&W van Horst aan de Maas voor het jaar 2020 op dinsdag 12 november jl. vroeg de SP-fractie aandacht voor duurzaamheid. Volgens de SP heeft het College van B&W daar goede plannen voor opgesteld. Zo is de SP al jaren voorstander van een gemeentelijke energiecorporatie en het plan om zo’n energiecorporatie op te richten heeft het College aan het begin van de coalitieperiode ook opgenomen in haar beleidsprogramma.

SP-fractievoorzitter Cox moet nu echter constateren dat er van die plannen weinig terecht dreigt te komen. Op de vraag van de SP’er wat de stand van zaken was, bleef wethouder Kuijpers met zijn D66/GroenLinks achtergrond het antwoord schuldig. Reden voor de SP te concluderen dat de ambities voor duurzaamheid leuk klinken maar geen concrete invulling krijgen! De SP vroeg daarom nogmaals aandacht voor klimaatrechtvaardigheid. Iedereen moet mee kunnen doen en de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Een eigen gemeentelijke energiecoöperatie kan aan dat doel bijdragen, volgens de SP.

Overigens moet er niet alleen geïnvesteerd worden in duurzaamheid, maar ook in woningbouw en het verenigingsleven. Die investeringen – zo merkte de SP tijdens de begrotingsbehandeling op – mogen niet alleen beperkt blijven tot de grote kernen Horst, Sevenum en Grubbenvorst. “Om onze gemeente ook in de toekomst leefbaar te houden moeten we in alle zestien kernen investeren”, aldus Bart Cox.

U bent hier