h

Milieu

8 oktober 2021

Draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen nodig?

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Onlangs discussieerde wethouder Beurskens (Essentie) met SP-raadslid Mariet Roelofs over het belang van communicatie bij het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen, waaronder het plaatsen van laadpalen. Beurskens vond het niet nodig over dit soort zaken met de buurt in gesprek te gaan. Maar als de buurt dat toch wil, dan moeten ze maar een verzoek indienen voor een gesprek, zo liet hij Roelofs weten.

Lees verder
22 september 2021

Vraagtekens bij plan zonnepark in plangebied Californië

In de gemeenteraadsvergadering van 21 september 2021 moest besloten worden over het verstrekken van een "verklaring van geen bedenkingen" (zie bijlage) voor de uitbreiding van de zonneparken in Grubbenvorst in het gebied Californië. Aanvankelijk leek het te gaan om een "hamerstuk" en zouden de raadsleden er weinig woorden aan vuil maken. Maar nader onderzoek leerde dat er toch een en ander niet klopte. Desondanks stemde de gemeenteraad - met uitzondering van de SP en de VVD - in met de verklaring. Wat was er aan de hand?

Lees verder
1 mei 2021

"SP Gezondduurprijs" uitgereikt aan Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst.

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Zaterdag 1 mei is de SP Horst aan de Maas gestart met een jaarlijkse traditie door het instellen van de zogeheten ‘Gezondduurprijs’. Een blijk van waardering uitgereikt op de Dag van de Arbeid aan een persoon, vereniging, instelling of bedrijf met de permanente blik op en inzet voor gezondheid en duurzaamheid.

Lees verder
31 januari 2021

SP wil klimaatrechtvaardigheid

Op 26 januari 2021 lag er een voorstel voor de gemeenteraad van Horst aan de Maas om in te stemmen met een garantstelling voor een lening om een zonneweide op het huidige voetbalveld in Griendtsveen te realiseren. De SP-fractie in de gemeenteraad stemde tegen. Waarom? Dat leest u hieronder.

Lees verder
10 oktober 2020

Derde plaats voor Behoud de Parel in Duurzame 100 van Dagblad Trouw

Foto: Paul Geurts / Behoud de Parel

Vereniging Behoud de Parel uit Horst aan de Maas is door de jury van de Duurzame 100 - een initiatief van dagblad Trouw, dat dit jaar voor de twaalfde keer duurzame burgerinitiatieven in Nederland beoordeelde - als derde geplaatst in de top 100.

Lees verder
6 oktober 2020

Kernenergie in Horst aan de Maas?

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De VVD is bezig met een campagne om kernenergie weer salonfähig te maken in Nederland. Daartoe heeft de VVD op alle niveaus – via de regering en voorstellen in de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden – voorstellen gedaan om kernenergie weer op de agenda te krijgen. Zo ook in Horst aan de Maas. Sonja van Giersbergen – fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas – reageert op het voorstel

Lees verder
27 juni 2020

Vragen SP bij plannen voor zonnepark nabij Evertsoord

Foto: SP / SP

De SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas stelt vragen aan het college van B&W over de plannen van het provinciaal bedrijf Ruimte voor Ruimte BV voor een groot zonne-energiepark in Evertsoord. Het zonnepark zou minsten 100 hectare bevatten op een landbouwgrond tussen de Midden Peelweg en de Mariapeel. Over de plannen is onrust ontstaan in Evertsoord. Reden voor de SP vragen te stellen (zie bijlage).

Lees verder
2 maart 2020

Duurzaam Horst aan de Maas

Foto: - / -

De SP heeft ingestemd met het duurzaamheidsprogramma voor Horst aan de Maas. Dit programma bestaat uit vier onderdelen, namelijk klimaatbestendigheid, biodiversiteit, circulariteit en klimaatneutraliteit.

Lees verder
9 februari 2020

Plannen voor duurzaamheid in Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van 4 februari 2020 deed wethouder Kuijpers een moedige poging om een langetermijnvisie te geven op duurzaamheid. Het is aan de SP te danken dat klimaatrechtvaardigheid ook een plek krijgt in dit programma. Onder andere huurders moeten namelijk nadrukkelijker betrokken worden bij het beleid van de gemeente  in het kader van de energiebesparing.

Lees verder
25 januari 2020

Alle fracties gemeenteraad Horst aan de Maas sluiten zich aan bij motie om Schone Lucht Akkoord te ondertekenen

Foto: Schone Lucht / Akkoord

In de raadsvergadering van 21 januari 2020 heeft de voltallige gemeenteraad ingestemd met de motie van onder andere de SP (zie bijlage) om alsnog het Schone Lucht Akkoord (SLA) te ondertekenen. Daarmee werd de oproep van de SP-fractie vervuld om als gehele raad een signaal af te geven, gezien het grote belang van schone lucht voor de gezondheid van de burgers (lees hier het artikel over de oproep van de SP) .

Lees verder

Pagina's

U bent hier