h

SP stemt tegen plannen voor zonneweide nabij Evertsoord

23 december 2021

SP stemt tegen plannen voor zonneweide nabij Evertsoord

In de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2021 stond de zogenaamde "Gebiedsverkenning voor energielandschappen" op de agenda. Doel van de gebiedsverkenning is om plekken te zoeken waar wind- en zonneparken gerealiseerd kunnen worden voor de opwekking van energie. Eén van de gebieden die onderzocht worden betreft het gebied rondom Evertsoord. De bewoners van Evertsoord hebben echter al massaal (96% van alle inwoners!) te kennen gegeven, niet gediend te zijn van een zonneweide in hun achtertuin. De SP-fractie liet in de raadsvergadering weten achter de bevolking van Evertsoord te staan.

SP-woordvoerder Sonja van Giersbergen betoogde dat het in de wereld, die opwarmt en vervuilt, zo niet verder kan. Het klimaatakkoord van Parijs is ondertekend en dat betekent dat ook Horst aan de Maas zich daar aan moet houden. Van Giersbergen realiseert zich dan ook dat er windmolens en zonneweides komen.

Volgens de SP redeneert het College van B&W dat windmolens wel bij de A73 gepland kunnen worden en de zonneweides in een dunbevolkt gebied. Sarcastisch geeft Van Giersbergen de denktrant van B&W weer: "We kopen een paar boeren uit. Niet zelf! Dat laten we de Ruimte-voor-Ruimte-organisatie doen, zodat wij onze handen in onschuld kunnen wassen!. De tweehonderd stemmen die anders misschien wel naar een coalitiepartij waren gegaan kunnen we wel missen... En voila: de zonneweide nabij Evertsoord is geregeld en wij kunnen rustig doorademen, omdat wij aan onze verplichtingen hebben voldaan".

Sonja van Giersbergen, fractievoorzitter van de SP, wijst er op dat - zoals zo vaak in de gemeente Horst aan de Maas - er gebruik gemaakt wordt van 'verdeel en heers'. Wat de SP betreft zou dat spelletje geen voortgang moeten krijgen. Van Giersbergen geeft aan dat de SP vóór windenergie door windmolens is. En wat de SP betreft worden alle daken vol gelegd met zonnepanelen, ook agrarische bedrijven en de grote blokkendozen van de logistieke bedrijven die zich overal in de gemeente vestigen. Daarbij moet veel meer dan nu dubbel gebruik gemaakt worden van de ruimte. In ieder geval mag - wat de SP betreft - goede landbouwgrond nooit opgeofferd worden aan zonneweides. En wat Evertsoord betreft laat Van Giersbergen duidelijk weten: "Laat dat dorp met rust. Zij hebben genoeg te verduren met grote ontwikkelingen als Grandorse en Toverland". Ze stelde voor Evertsoord buiten het zoekgebied te houden.

Volgens de SP is er een alternatief voor de zonneweide als die écht nodig zou zijn. Aan de Dorperpeelweg willen grondeigenaren wel grond verkopen ten behoeve van een zonneweide. En daar hebben al keukentafel-gesprekken plaatsgevonden. "Daar is tweehonderd hectare beschikbaar. Als je daar gebruik van zou maken blijft er nog behoefte aan een luttele vijftig hectare over. Ik heb ze niet in mijn achtertuin, maar met een drietal kleine plannen van 15 hectare ben je dan een heel eind en dat kan zelfs Evertsoord misschien wel opbrengen, als u bereid bent om het eerlijke gesprek aan elke keukentafel te voeren van mensen die met deze ontwikkeling te maken hebben", aldus van Giersbergen namens de SP.

Wethouder Kuipers wees het alternatief van de hand, ondanks diens bewering dat ook hij uit is op een groot draagvlak onder de bevolking voor de plannen. Een loze bewering, gezien tegen de achtergrond van het massale verzet in Evertsoord. Alle reden voor de SP-fractie tegen het voorstel van B&W te stemmen. En naast de SP stemden ook de VVD, BVNL en Perspectief tegen de plannen van het college.

Reactie toevoegen

U bent hier