h

Klimaatrechtvaardigheid?

22 november 2021

Klimaatrechtvaardigheid?

Foto: SP / SP

Iedereen heeft gemerkt dat de energieprijzen enorm gestegen zijn, bijvoorbeeld thuis en aan de benzinepomp. De SP vindt het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen en dat er niemand letterlijk in de kou komt te zitten. Terwijl andere partijen nog steeds denken dat “de markt” dit probleem wel op gaat lossen, denkt de SP daar echt anders over.

Dat bleek weer eens in de gemeenteraadsvergadering, waar het CDA hartstochtelijk opkwam voor de tuinders die - overigens met scheppen subsidie - gas afnemen dat fiks duuurder wordt. Maar dat bleek ook bij dicussies met betrekking tot het wel of niet toestaan van biomassacentrale aan de Schengweg. Waarom is er geen bereidheid bij de meerderheid van de raad (lees het CDA) om bij grootschalige ernergieopwekking omwonenden en belanghebbenden een stem te geven via een omgevingsdialoog waarin álle belangen gewogen worden? En waarom delen direct omwonenden niet mee in de opbrengst van een windmolen of een zonnepanelenpark? Ons insziens hebben investeerders teveel macht, ook over de wethouders in Horst aan de Maas.

Dat blijkt na een betoog van CDA-raadslid Henk Weijs, waarin hij stelt dat de glastuinbouw het heel moeilijk heeft om in deze tijd voldoende betaalbare energie te krijgen. Hij stelde voor om geothermie – ook aardwarmte genoemd – verder te ontwikkelen voor deze sector. Helaas wilde hij dat niet voor de burgers in Horst aan de Maas. Dien je dan nog het algemeen belang, of alleen het belang van een groep die jou welgevallig is?

En dan is er nog de ontwikkeling van de industrie aan de randen van Horst aan de Maas. Veel omwonenden hebben veel last van deze ontwikkeling die veel sneller en groter uitpakt dan de bedoeling was. Hoeveel energie gaan zij weer gebruiken en wat blijft er over van ons Horster landschap?

Om nog maar niet te spreken over de intensieve veehouderij. De hoeveelheid CO2 die uitgestoten wordt, is aanzienlijk en daar gebeurt nog veel te weinig aan.

Ondertussen wordt op de een na de andere klimaattop duidelijk dat het niet verder kan zo. En wat doen de Horster wethouders met hun partijen? Zij steken hun kop in het zand.

Reactie toevoegen

U bent hier