h

Bewoners Helenaveenseweg Griendtsveen strijden voor zonnepanelen

22 februari 2024

Bewoners Helenaveenseweg Griendtsveen strijden voor zonnepanelen

Foto: Mariet van Dijnen / SP Horst aan de Maas

Meedoen aan de energietransitie? Als je de middelen hebt, is dat meestal geen probleem. Offerte laten maken en plaatsing van zonnepanelen of nemen van andere duurzaamheidsmaatregelen kan binnen enkele maanden geregeld zijn.

Zo loopt het niet voor de bewoners van een gedeelte van de Helenaveensweg in Griendtsveen. Zij zijn al enkele jaren – eerst individueel en nu als collectief – bezig om de gemeente te bewegen een vergunning af te geven voor plaatsing van zonnepanelen. Vergunning? Ja, Griendtsveen of althans bepaalde gedeeltes van deze kern vallen onder ‘beschermd dorpsgezicht’. Dat houdt in dat je vergunningsplichtig bent. Ondanks dat de richtlijnen van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen in 2020 zijn aangepast om ‘gemeenten de mogelijkheid te geven bij te dragen aan het landelijke beleid dat past binnen het klimaatakkoord’ weigert de gemeente vooralsnog mee te werken. In tegenstelling tot hetgeen wethouder Kuijpers zegt – wij zijn eraan gehouden om het rijksbeleid uit te voeren – is het beleid van de gemeente leidend en kan er afgeweken worden van de rijksrichtlijnen.

Wat voor de bewoners het meest frustrerend is, is dat er niet uitgelegd wordt waarom plaatsing van zonnepanelen niet wenselijk is. De betreffende woningen liggen weliswaar in een stuk ‘beschermd dorpsgezicht’ maar zijn niet monumentaal. De ruimte die het Rijksoverheidbeleid nu biedt, zou geordende plaatsing van zonnepanelen op de daken mogelijk moeten maken. Natuurlijk zijn er suggesties gedaan om de panelen op de achterzijde te leggen, de noordkant, dus niet veel direct zonlicht, op de schuurtjes die daar niet geschikt voor zijn of in de tuinen en die zijn te klein.

Na een aantal jaren heen en weer gemail, waarbij er nooit vanuit de gemeente iemand ter plekke is komen onderzoeken ondanks het bewonersverzoek daartoe, hebben de bewoners de SP Horst aan de Maas benaderd. Die is wel gaan kijken en er is een brief opgesteld aan het college en gemeenteraad. Hierover is 20 februari 2024 ingesproken door een van de bewoners. Wat er nu in ieder geval bereikt is, is dat de raad zich in meerderheid heeft uitgesproken voor de noodzaak om met de bewoners in gesprek te gaan. Over enige maanden – zo is de toezegging van portefeuillehouder Kuijpers – komt er een nieuwe beleidsregeling maar of die gunstig gaat uitpakken voor de bewoners van de Helenaveenseweg is onzeker.

U bent hier