h

Oproep SP Limburg om reactivering Vliegveld De Peel tegen te gaan

10 november 2023

Oproep SP Limburg om reactivering Vliegveld De Peel tegen te gaan

Vrijdag 10 novbember 2023 vonden de behandeling van de begroting voor 2024 plaats in Provinciale Staten van Limburg. De SP-fractie liet goed van zich horen, óók voor belangen die spelen in Noord-Limburg. Zo diende fractievoorzitter Jorge Wolters samen met D66 en Horizon (afsplitsing van Partij voor de Dieren) een motie in om de belangen in De Peel te behartigen. Daarbij richtten de pijlen van de SP zich met name om de verstoring van de ontwikkelingen in De Peel als de door Defensie voorgenomen reactivering van Vliegbasis de Peel door zou gaan.

Het Ministerie van Defensie wil de ruimte voor haar activiteiten in Nederland herzien en heeft daarbij de oude vliegbasis De Peel op het oog om onder andere de F35 (JSF) te stationeren en daarmee het vleigveld te reaciveren. En dat terwijl de Provincie Limburg juist een grote opgave op zich heeft genomen voor natuurherstel in de Peel. Het Rapport van de Zuidelijke Rekenkamer heeft al aangetoond hoe kwetsbaar het gebied is. Daarbij komt dat mensen in de omgeving van basis de Peel zich zorgen maken over de te verwachten overlast van de militaire vliegbewegingen met F16 en F35 (JSF).

Het is om die redenen volgens de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg onwenselijk om bovenop de opgave wat natuurbeheer in de Peel betreft, de extra overlast de activatie van basis de Peel met zich meebrengt aan te pakken. Daarnaast wijst de SP er op dat veel stoeterijen in de Peel bezorgt zijn over overlast van toekomstige vliegbewegingen vanaf
de basis, die rechtstreeks negatieve gevolgen zal hebben voor het welzijn van hun paarden. Wrang vindt de SP het ook dat er in de regio van de Peel boerenbedrijven (vrijwillig) worden uitgekocht om stikstofruimte vrij te maken voor onder andere woningbouw en versterking van onze natuur, aan de andere kant de JSF-vliegtuigen tegenovergestelde effecten bewerkstelligen. Te meer omdat door de vliegactiviteiten van basis de Peel gezondheidsklachten bij omwonenden door geluid en (ultra)fijnstof zijn te verwachten.

OM die reden vraagt de SP aan het College van GS om in het eerste kwartaal van 2024 overzichtelijk te maken hoe het proces rondom deze ontwikkeling verloopt en bij het Rijk er zowel mondeling als schriftelijk op aan te dringen dat de regio de Peel een kwetsbaar gebied met veel opgaven is, en het daarom voor extra activiteiten moet worden ontzien.

Lees hier de motie van de SP

U bent hier