h

B&W Horst aan de Maas gaat naar aanleiding vragen SP onderzoeken of er in gemeente mogelijk bedrijven zijn die giftige stoffen lozen op oppervlaktewater

1 september 2023

B&W Horst aan de Maas gaat naar aanleiding vragen SP onderzoeken of er in gemeente mogelijk bedrijven zijn die giftige stoffen lozen op oppervlaktewater

Het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft schriftelijk gereageerd op vragen van de SP over de mogelijke effecten van de - volgens NRC - illegale lozingen van giftige stoffen in de Maas door het Venlose bedrijf Claessen Tankcleaning. Ook reageert B&W op de vraag of er in de gemeente met Claessen Tankcleaning Venlo vergelijkbare bedrijven zijn en of de gemeente die dan in voldoende mate controleert.

In haar reactie (zie bijlage) stelt het College van B&W - op basis van informatie van de gemeente Venlo - dat er geen sprake is van lozingen op de Maas, wél van "indirecte" lozingen (via het gemeentelijk riool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie). Naar aanleiding van een onaangekondigde controle door de gemeente Venlo op 27 juli 2023 is het bedrijf inmiddels een dwangsom (€25.000 per overtreding tot een maximum van € 100.000) opgelegd, die er toe moet leiden dat het bedrijf geen benzeenreinigingen meer uitvoert totdat de installatie is aangepast of een nieuwe vergunning is aangevraagd.

Omdat de gemeente Venlo op basis van metingen geen signalen heeft van lozingen op grote schaal van gevaarlijke stoffen rechtstreeks op de Maas, ziet B&W in Horst aan de Maas af van eigen onderzoek naar eventuele gezondheidsschade bij inwoners van Horst aan de Maas. Wel gaat B&W onderzoeken of er in de gemeente vergelijkbare bedrijven als Claessen Tankcleaning aanwezig zijn.

U bent hier