h

Vragen over gevolgen lozingen Claessen Tankcleaning Venlo voor Horst aan de Maas

7 augustus 2023

Vragen over gevolgen lozingen Claessen Tankcleaning Venlo voor Horst aan de Maas

Eind juli 2023 publiceerden NRC en Dagblad de Limburger over het bedrijf Claessen Tankcleaning B.V. te Venlo, dat al jaren medewerkers blootstelt aan kankerverwekkende en andere giftige stoffen en deze stoffen ongezuiverd de Maas in laat stromen. In een brief aan de gemeente Horst aan de Maas (zie bijlage) vraagt de SP Horst aan de Maas zich af of de lozing van giftige stoffen ook effect heeft op de leefomgeving en gezondheid van burgers in Horst aan de Maas.

De SP leidt uit de informatie via de genoemde media af dat niet alleen de gemeente Venlo, maar ook de gemeenten die stroomafwaarts aan de Maas gelegen zijn, geconfronteerd zijn en/of kunnen worden met de negatieve gevolgen van de lozingen. Reden voor de SP B&W en gemeenteraad te vragen of de gemeente onderzoek heeft gedaan of voornemens is onderzoek te doen naar de impact die de gemelde lozingen hebben/kunnen hebben op de leefomgeving binnen de gemeente en de eventuele gezondheidsrisico voor de inwoners van de gemeente. Ook wil de SP weten welke mogelijkheden de gemeente heeft om de impact op de leefbaarheid en/of de gezondheidsrisico’s voor de inwoners te verkleinen, dan wel weg te nemen.

Tenslotte vraagt de SP de gemeente of er binnen de gemeente Horst aan de Maas (ook) bedrijven zijn waar de mogelijkheid van vergelijkbare overtredingen in principe mogelijk zijn en zo ja, op welke wijze en met welke frequentie de gemeente deze bedrijven  controleert. De SP wil een overzicht van deze bedrijven en de controle-activiteiten (en eventuele handhavingsacties) bij deze bedrijven.

U bent hier