h

Plannen voor biomassacentrale Jorisweg Hegelsom.

2 december 2019

Plannen voor biomassacentrale Jorisweg Hegelsom.

Foto: houtsnippers / als biomassa

Naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van een biomassacentrale in Hegelsom aan de Jorisweg heeft de SP-fractie Horst aan de Maas via een brief aan het College van B&W een serie vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (zie bijlage).

Omdat inzage, bezwaar of zienswijze niet mogelijk zijn, is het vooralsnog onduidelijk wat de capaciteit van de centrale zou moeten worden en waar de energie die wordt opgewekt voor gebruikt gaat worden. Ook welk materiaal er gebruikt gaat worden is onbekend. Daaraan gekoppeld is het van belang te weten hoeveel vervoersbewegingen het transport van het materiaal tot gevolg heeft. 

Omdat er ook sprake zou zijn van een aanvraag voor plaatsing van een ketel voor houtsnippers, wil de SP aandacht vestigen op de uitstoot van kooldioxide en stikstof die zeer slecht zijn voor natuur en mens. Voeg daarbij de recente adviezen door de stikstofcommissie Remkes om af te zien van dergelijke centrales en te kijken naar de hoofdzakelijk negatieve effecten ervan, en het zal duidelijk zijn dat het volgens de SP hier om een ongewenst initiatief gaat.

Het gebied waar de geplande centrale zou moeten komen staat al onder enorme druk met het verkeer op de A73, RMS en NGB in de buurt. Om nog maar niet te spreken op de impact die het zal hebben op de omwonenden.

De SP vraagt zich ook af of een mogelijke komst van de biomassacentrale gevolgen zou kunnen hebben voor woningbouw in de kern Hegelsom, in verband met het stikstofbesluit.

U bent hier