h

Vragen SP Limburg bij investering provincie in energievoorziening Geodis

17 november 2022

Vragen SP Limburg bij investering provincie in energievoorziening Geodis

De Provincie Limburg wil via het Limburgs Energie Fonds (LEF) BV meer dan 2,5 miljoen euro investeren om op Greenport een nieuw megamagazijn van 130.000 m2 van logistiek dienstverlener Geodis van energie te voorzien. Vanuit de buurt, de Grubbenvorster vereniging Behoud de Parel en de SP-werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas bestaan veel bezwaren tegen de komst van de nieuwe 'Blokkendoos'van Geodis. En het voornemen voor een provinciale investering ten gunste van Geodis roept bij SP Limburg vragen op (zie bijlage).

In de berichten van de provincie wordt het exacte investeringsbedrag bedrag niet genoemd, omdat de transactie nog niet is afgerond. Hoe de investering plaats gaat vinden is wel al duidelijk: Het LEF richt samen met technisch dienstverlener Equans voor een periode van15 jaar een bedrijf op. Het LEF levert voor de oprichting van dit bedrijf een financiële bijdrage in
de vorm van een lening en een participatie en wordt mede-eigenaar. Het bedrijf gaat zich richten op het realiseren van duurzame energievoorziening voor Geodis en zou twaalf banen opleveren en een besparing van 18.650 ton aan CO2.

Naar aanleiding van dit investeringvoornemen vraagt SP Limburg aan het College van Gedeputeerde Staten (GS) waarom er voor de commerciële logistiek dienstverlener Geodis door het LEF samen met Equans een apart bedrijf opgericht wordt om deze megaloods van energie te voorzien. Briefschrijver Marc van Caldenberg, SP-fractievoorzitter in Provinciale Saten: "Waarom zou Geodis die investering niet zelf doen of daarvoor een lening afsluiten bij een reguliere bank?" Sowieso vraagt de SP zich af hoe deze investering en deze samenwerking past in de doelstellingen van het LEF en waarom daarbij gekozen is voor het bedrijf Equans en hoe die keuze tot stand is gekomen. De SP wil ook weten in welke verhouding LEF en Equans participeren in het op te richten bedrijf en of het LEF de enige is die een lening verstrekt? En of Geodis - de afnemer van de te leveren enegrie - ook participeert in het op te richten bedrijf en zo ja op welke manier en in welke omvang?

In haar brief aan GS wijst de SP Limburg op het rapport ‘Engelen bestaan niet’, waarin verslag wordt gedaan van het onderzoek naar de Limburgse bestuurscultuur imede naar aanleiding van de IKL-affaire. In dat rapport wordt gesteld: "In de meldingen en gesprekken gaat het vaak over de provincie en soms ook over gemeenten die bij bepaalde beleidsterreinen, projecten en organisaties verschillende rollen spelen die soms onverenigbaar zijn. Vaak gaat het in deze meldingen over publiek-private samenwerking al dan niet met verbonden partijen. Als gevolg hiervan ontstaat bij melders het vermoeden dat allerlei zaken niet in de haak zijn. Dat laatste zien zij als een voorbeeld van een ‘verkeerde Limburgse
bestuurscultuur’"(pag. 44). De SP vraagt GS of ze het met de SP eens is dat de investering ten gunste van Geodis niet bijdraagt aan het wegnemen van het beeld dat er bij de Provincie sprake is van een ‘verkeerde Limburgse bestuurscultuur’?

U bent hier