h

Geld

1 februari 2023

Doe 11 februari mee aan het Volksprotest tegen de hoge energiekosten

Foto: SP / SP

De SP organiseert op 11 februari een Volksprotest in verband met de hoge energierekeningen waar veel Nederlanders mee geconfronteerd worden. Vanuit Noord-Limburg rijdt een gratis bus naar Amsterdam. In de oproep voor het Volksprotest schrijft de SP: "Samen verlagen we de rekening en nationaliseren we onze energie. Onze energie hoort niet op de markt om winst mee te maken. Dit moet en kan anders!"

Lees verder
30 januari 2023

Antwoorden B&W op vragen over compensatie gedupeerden toeslagenaffaire

Foto: SP / SP

Via een brief stelde de SP Horst aan de Maas op 11 november 2022 vragen aan het College van B&W over wat er gebeurd is met de gelden die het rijk aan gemeenten beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van de gedupeerden van de toeslagenaffaire (lees hier het artikel over de brief). Op 29 december 2022 stuurde B&W een brief aan de SP met de antwoorden. Maandag 30 januari kreeg de SP een mondelinge toelichting op de brief.

Lees verder
11 januari 2023

Gemeenteraad blijft doof voor oproep ruimhartiger tegemoet te komen aan mensen met problemen met energiekosten

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Dinsdag 10 januari 2023 maakte Michael Van Rengs gebruik van het burgerpodium om de gemeenteraad en het college van B&W op te roepen ruimhartiger te zijn in het toekennen van extra financiële ondersteuning voor mensen die de energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen. Daarnaast vroeg hij B&W en raad om bij de woningbouwcorporaties aan te dringen op het versneld wegwerken van achterstallig onderhoud (waarbij isolatie van de woning voorop moet staan) én er in "Den Haag" op aan te dringen de energieleveranciers te nationaliseren.

Lees verder
14 december 2022

SP Voedselbankactie succesvol

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op zaterdag 3 december 2022 starte de SP een inzamelingsactie voor de Voedselbank. De actie liep tot woensdag 14 december. Wilma Kurvers, secretaris van de afdeling Horst aan de Maas, die de inzamelingsactie coördineerde, meldt dat de actie zeer succesvol is verlopen. Alle donateurs en natuurlijk de vrijwilligers die de 14 verzameldpunten in Horst aan de Maas bemensen, van harte bedankt!

Lees verder
26 november 2022

Acties in Den Haag, Horst en Sevenum vóór nationaliseren energieleveranciers

Foto: Gerard Timmermans / SP Horst aan de Maas

Mensen uit het hele land kwamen donderdag 10 november 2022 naar Den Haag om actie te voeren voor het nationaliseren van onze energie. En zaterdag 12  en 26 november 2022 stonden de vrijwilligers van de SP Horst aan de Maas in het centrum van Horst en Sevenum om handtekeningen te verzamelen onder de petitie, waarin geëist wordt om de energieleveranciers te nationaliseren.

Lees verder
17 november 2022

Vragen SP Limburg bij investering provincie in energievoorziening Geodis

De Provincie Limburg wil via het Limburgs Energie Fonds (LEF) BV meer dan 2,5 miljoen euro investeren om op Greenport een nieuw megamagazijn van 130.000 m2 van logistiek dienstverlener Geodis van energie te voorzien. Vanuit de buurt, de Grubbenvorster vereniging Behoud de Parel en de SP-werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas bestaan veel bezwaren tegen de komst van de nieuwe 'Blokkendoos'van Geodis. En het voornemen voor een provinciale investering ten gunste van Geodis roept bij SP Limburg vragen op (zie bijlage).

Lees verder
14 november 2022

Motie SP Limburg aangenomen: onderzoek Zuidelijke Rekenkamer naar Campus Vastgoed Greenport Venlo

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Limburg van 11 november 2022 heeft SP-woordvoerder René van der Valk een motie ingediend om een onderzoek te doen naar de gang van zaken bij Campus Vastgoed Greenport Venlo. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Lees verder
13 november 2022

Vragen SP aan B&W over compensatie gedupeerden toeslagenaffaire?

Foto: SP / SP

Als gevolg van de toeslagenaffaire zijn veel ouders zwaar in de problemen gekomen omdat de belastingdienst hen onterecht boetes oplegde. Deze ouders hebben recht op compensatie. Maar in de praktijk blijkt dat ze heel lang moeten wachten op hun geld. De gemeente Horst aan de Maas heeft nu van het rijk een bedrag gekregen (€ 1,25 per inwoner) om de slachtoffers van de toeslagenaffaire te compenseren. Omdat de besteding van dat bedrag bij de bespreking van de begroting in de gemeenteraadsvergadering van 1 november 2022 niet aan de orde is gesteld door de fracties van CDA, Essentie, PvdA, D66/GroenLinks, Perspectief, BVNL en VVD heeft de SP Horst aan de Maas een brief geschreven aan raad en college. Daarin stelt de SP de vraag wat er met het door het rijk beschikbaaar gestelde bedrag gebeurt.

Lees verder
10 september 2022

Ook koopkrachtactie in Sevenum succesvol

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Zaterdag 27 augustus 2022 voerde de SP Horst aan de Maas in het centrum van Horst actie voor snelle maatregelen om de koopkracht van Nederlanders te verbeteren. Die actie was zeer succesvol. Zaterdag 10 september 2022 stonden de actievoerende SP'ers in het centrum van Sevenum, in het winkelcentrum. En ook in Sevenum was de actie succesvol.

Lees verder
28 augustus 2022

Geslaagde actie voor koopkrachtherstel in Horst

Foto: SP / SP

Zaterdag 27 augustus: zeven SP-ers van de afdeling Horst aan de Maas staan op het Lambertusplein in het centrum van Horst. Passanten worden door hen aangesproken. Of zij ook een boodschap hebben voor Rutte? En dat is veelvuldig het geval. Negenenzestig mensen gaan naar de tafel, waarop ze hun boodschap aan Rutte op de boodschappenlijst kunnen plaatsen. En zo'n 30 mensen willen op de hoogte gehouden worden over de koopkrachtactie. De mensen die voorbij komen krijgen ook een krantje met de "Koopkrachtknallers" van de SP en informatie over de gigantische winsten van supermarkten, energieleveranciers en bedrijven als Shell en Chevron. Omroep Horst aan de Maas besteedt via een televisieuitzending aandacht aan de actie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier