h

Geld

10 september 2022

Ook koopkrachtactie in Sevenum succesvol

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Zaterdag 27 augustus 2022 voerde de SP Horst aan de Maas in het centrum van Horst actie voor snelle maatregelen om de koopkracht van Nederlanders te verbeteren. Die actie was zeer succesvol. Zaterdag 10 september 2022 stonden de actievoerende SP'ers in het centrum van Sevenum, in het winkelcentrum. En ook in Sevenum was de actie succesvol.

Lees verder
28 augustus 2022

Geslaagde actie voor koopkrachtherstel in Horst

Foto: SP / SP

Zaterdag 27 augustus: zeven SP-ers van de afdeling Horst aan de Maas staan op het Lambertusplein in het centrum van Horst. Passanten worden door hen aangesproken. Of zij ook een boodschap hebben voor Rutte? En dat is veelvuldig het geval. Negenenzestig mensen gaan naar de tafel, waarop ze hun boodschap aan Rutte op de boodschappenlijst kunnen plaatsen. En zo'n 30 mensen willen op de hoogte gehouden worden over de koopkrachtactie. De mensen die voorbij komen krijgen ook een krantje met de "Koopkrachtknallers" van de SP en informatie over de gigantische winsten van supermarkten, energieleveranciers en bedrijven als Shell en Chevron. Omroep Horst aan de Maas besteedt via een televisieuitzending aandacht aan de actie.

Lees verder
19 juli 2022

Nieuw verzoek SP voor onafhankelijk onderzoek na uitspraak rechter over bevoordeling Knops

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

De SP Horst aan de Maas roept in een brief aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas (zie bijlage) opnieuw op tot het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rondom de bouw van een woning door oud-staatssecretaris en oud-wethouder Knops in het kader van de zogenaamde Ruimte voor Ruimte regeling. Daarmee reageert de SP op de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (lees hier het artikel over de uitspraak) dat Knops (toch) bevoordeeld is bij die bouw. Ook vraagt de SP om bij dat onafhankelijk onderzoek te kijken naar de manier waarop burgemeester Palmen eerder na intern onderzoek tot zijn conclusie is gekomen dat er geen sprake was van bevoordeling. De rechtbank spreekt die conclusies van Palmen tegen.

Lees verder
18 juli 2022

"Kom 17 september naar het PrinsjesdagProtest"

Foto: SP / SP

Het gaat zo niet langer. Steeds meer mensen kunnen hun rekeningen niet betalen. En dit kabinet weigert dit jaar nog wat te doen aan de hoge prijzen en de lage lonen. Terwijl de grote bedrijven enorme winsten maken en het met een deel van Nederland prima gaat, is er een groeiende groep mensen die zich zorgen maakt om de toekomst en er geen vertrouwen meer in heeft dat dit kabinet er ook voor hen zit. Dat blijkt ook uit de reacties van leden van de SP Horst aan de Maas op de oproep om "boodschappen" aan Rutte door te sturen.

Lees verder
14 juli 2022

Rechter oordeelt: Knops wel degelijk bevoordeeld bij bouw woning in buitengebied

Foto: - / Ministerie van Binnenlandse Zaken

Op 23 mei 2020 verschenen er artikelen in de media (NRC en De Limburger) over Horster CDA-politicus Raymond Knops, die in 2010 bevoordeeld is bij de aanschaf van bouwgrond in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling. Vanaf het begin van deze affaire heeft de SP Horst aan de Maas op haar website aandacht besteed aan deze kwestie (lees hier het eerste artikel over de kwestie) en heeft de SP-fractie in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het handelen van Knops en het gemeentebestuur. Het voorstel van de SP-fractie om te komen tot onafhankelijk onderzoek van de affaire (lees hier het artikel over het initiatiefvoorstel van de SP) werd door het college van B&W en de meerderheid van de raad afgewezen (lees hier de reactie van SP-fractievoorzitter Sonja van Giersbergen op die afwijzing). Ondertussen spande Knops een rechtszaak aan tegen NRC en De Limburger. Hij eiste rectificatie van de artikelen over de kwestie, omdat er volgens hem géén sprake is geweest van bevoordeling. De rechtbank (zie bijlage) heeft na onderzoek van de feiten geoordeeld dat er inderdaad sprake was van bevoordeling van Knops!

Lees verder
10 maart 2022

Motie om minima snel te steunen aangenomen door gemeeenteraad Horst aan de Maas

Foto: SP / SP

Waar een motie van de SP in de Tweede Kamer om de minima in Nederland extra te steunen in verband met de hoge energieprijzen het niet haalde, kreeg een motie van de SP wél raadsbrede steun in de raadsvergadering van 10 maart 2022. De motie (zie bijlage) riep het College van B&W op binnen vijf dagen een bedrag van € 200 uit te keren aan de minima.

Lees verder
2 februari 2022

Strijd mee voor de AOW!

Foto: SP / SP

Iedereen gaat er onder Rutte 4 op achteruit, maar ouderen met weinig geld het meest. Een fatsoenlijke AOW is een kwestie van beschaving. Maar Rutte 4 breekt dit af. De koppeling van de AOW aan het minimumloon, die al 40 jaar bestaat en per wet is geregeld, wordt geschrapt. Dit is een aantasting van de georganiseerde solidariteit en dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom komen we op zaterdag 12 februari in actie.

Lees verder
21 november 2021

SP Limburg kritisch op uitvoering Limburgs Stallenplan na onafhankelijk onderzoek

In 2020 hebben onderzoeksjournalisten Joep Dohmen van NRC en Theo Sniekers van Dagblad De Limburger een reeks artikelen geschreven over de manier waarop in Limburg uitvoering gegeven werd aan de zogenaamde "Ruimte-voor-Ruimte-regeling, uit het begin van de eeuw, die beoogde het grote mestoverschot aan te pakken. De provincies mochten de sloop van landbouwstallen terugverdienen met de uitgifte van grote woningbouwkavels.. Daar is van alles in mis gegaan. Reden voor de SP in Provinciale Staten samen met andere partijen onafhankelijk onderzoek te eisen. Ook in Horst aan de Maas is naar aanleiding van die artikelen door de SP-fractie een onafhankelijk onderzoek voorgesteld. Het zou dan specifiek moeten gaan over de manier waarop de huidige staatssecretaris Knops bevoordeeld is via deze regeling en de manier waarop de gemeente Horst aan de Maas de regeling in het algemeen uitvoerde (waarbij mensen met een bouwplan gedwongen werd dat uit te voeren in het kader van de RvR-regeling en daarvoor veel geld moesten betalen. Maar de meerderheid van de gemeenteraad wees dat voorstel af (lees hier het artikel over dat raadsbesluit).

Lees verder
19 juli 2021

SP over de Kadernota begroting 2022 (2)

In de gemeenteraadsvergadering van 13 juli 2021 werd de kadernota behandeld, als voorbereiding op de begroting 2022, die in het najaar gepresenteerd wordt (lees hier het eerste artikel over de behandeling van de kadernota).

Lees verder
18 juli 2021

SP over de Kadernota begroting 2022 (1)

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van 13 juli 2021 werd de kadernota behandeld. De kadernota is een voorbereiding op de begroting, die in het najaar door de gemeenteraad behandeld wordt. Een speciale kadernota deze keer, want we leven in een bijzondere tijd. 2021 is een verschrikkelijk jaar. Het coronavirus treft velen, maar vooral mensen met gezondheidsproblemen en/of een laag inkomen. Ons veiligheidsgevoel krijgt een forse dreun nu opnieuw een boegbeeld voor die vrijheid Peter R. De Vries, is vermoord. En dan  de overstroming van de Maas. Vele mensen, ook in onze gemeente, zijn hierdoor getroffen. Er zijn geen doden te betreuren, maar de schade en het menselijk leed is enorm. Kortom: ook in onze gemeente moeten alle seinen op rood.

Lees verder

Pagina's

U bent hier