h
6 april 2023

Twijfels SP Venray en Horst aan de Maas bij project "Grenzeloos Meten"

Foto: RUD ZL / Fijnstofmeter

Op 22 maart organiseerde de gemeente Horst aan de Maas een informatiebijeenkomst over het project “Grenzeloos Meten”. Een project dat door de provincie Limburg samen met de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel & Maas is ontwikkeld, gericht op realiseren van een regionaal dekkend meetnetwerk met fijnstofmeters en geurbeleving met als uiteindelijk gewenst resultaat een betere luchtkwaliteit. Het project wordt onder leiding van de gemeente Venray en de RUD ZL uitgevoerd door het RUD ZL en Connecting Agri&Food (CON A&F), een commercieel adviesbureau dat verbonden is aan de agrifood-sector. Door de SP-afdelingen worden vraagtekens geplaatst bij de onafhankelijkheid van dit adviesbureau. Mede naar aanleiding van een brief van de vereniging Behoud de Parel - die een verzoek tot samenwerking binnen het project “Grenzeloos Meten” heeft afgewezen - hebben de SP-afdelingen Venray en Horst aan de Maas een brief gestuurd aan de samenwerkingspartners met kritische vragen (zie bijlage).

Lees verder
6 april 2023

Paul Geurts in opinieartikel De Limburger: "Reguleer inzet arbeidsmigranten"

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 3 maart stond in De Limburger een opiniestuk van Frank van Gool over arbeidsmigranten. Ongegeneerd pleitte hij ervoor dat de provincie Limburg gemeenten zou moeten aansporen om op meer locaties huisvesting voor arbeidsmigranten toe te staan. Dat hij daar – als baas van uitzendbureau Otto Work Force en Kafra Housing – garen bij spint, vermeldde hij niet. Van Gool stelde ook dat hij de zorg in Nederland een dienst bewijst door Filipijnse verpleegkundigen naar Nederland te halen. Verder beweerde hij dat – door de inzet van arbeidsmigranten – de schappen in de supermarkt niet leeg raken en de pakketjes bezorgd kunnen blijven worden. Maar toch, zo constateerde hij, borrelen telkens weer onlustgevoelens op over wat hij noemt de ‘internationale werknemers’ en hij wijt dat vooral aan problemen met de huisvesting van deze arbeidskrachten. Paul Geurts, voorzitter van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten en de SP Horst aan de Maas schreef een opinieartikel als reactie op het opinieartikel van Van Gool.

Lees verder
4 april 2023

Deskundigen bevestigen stelling SP: "Gemeente Venlo in de fout met doorgeven gegevens bezwaarmakers aan Vida XL"

De SP-afdelingen Venlo en Horst aan de Maas hebben samen met de Wertkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten een brief geschreven naar het gemeentebestuur van Venlo waarin ze kritiek uit op de gevolgde bezwarenprocedure van de gemeente Venlo inzake de aan Vida XL verleende vergunning. Die vergunning is verleend voor de bouw van een distributiecentrum, kantoor, magazijn, parkeerplaats met overnachtingsmogelijkheid en woningen voor zeshonderd arbeidsmigranten. Eén van de kritiekpunten betrof het verstrekken van persoonlijke gegevens van bezwaarmakers aan Vida XL. Volgens de SP en de werkgroep overtreedt de gemeente Venlo met deze handelwijze de privacywetgeving (AGV).

Lees verder
28 maart 2023

Initiatief Zorgbuurthuis in Lottum

Foto: Vera Fonteyne / Stichting Smetenhof

Maandag 27 maart 2023 organiseerde de KBO van Lottum een informatiemiddag voor haar leden. Onderwerp: de oprichting van een Zorgbuurthuis in combinatie met de multifunctionele accommodatie De Smetenhof in Lottum. De zaal in De Smetenhof was met ruim 50 mensen goed gevuld. Na informatie door Paul Geurts (SP-werkgroep Gezondheid), Vera Fonteyne (Stichting Smetenhof), Richard Fieten (Synthese) en Herman van de Pasch (Stichting Smetenhof) werd in groepen besproken wat de aanwezigen belangrijk vinden voor de realisatie van een Zorgbuurthuis.

Lees verder
23 maart 2023

Werkgroep niet eens met vergunning huisvesting arbeidsmigranten aan St. Jorisweg 70 Hegelsom

Foto: SP Horst aan de Maas / SP Horst aan de Maas

Op 15 februari 2023 heeft B&W van Horst aan de Maas bekend gemaakt dat zij een omgevingsvergunning wil verlenen voor het huisvesten van arbeidsmigranten in een bedrijfsloods aan de St. Jorisweg 70 in Hegelsom. De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft B&W een brief geschreven (zie bijlage) dat ze het daar niet mee eens is.

Lees verder
23 maart 2023

SP en Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten hekelen bezwaarprocedure Venlo

Op maandag 13 maart vond een hoorzitting van de gemeente Venlo plaats waarin de bezwaren behandeld werden tegen de vergunning-verlening voor de plannen van Vida XL op de grens met Horst aan de Maas een nieuw distributiecentrum met kantoor, een parkeerplaats voor vrachtwagens met overnachtingsmogelijkheden en een “logiesverblijf” voor 600 arbeidsmigranten te bouwen. Tijdens de hoorzitting werden onder andere de SP-afdelingen Venlo en Horst aan de Maas en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas gehoord. Naar de mening van SP en de werkgroep is de door de gemeente Venlo gehanteerde procedure niet gestoeld is op een onafhankelijke beoordeling van de bezwaren. Volgens de SP en de werkgroep is de procedure zo ingericht dat het eventuele bezwaarmakers zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt om hun bezwaren over het voetlicht te brengen. Reden om een brief te sturen naar de gemeenteraad en B&W van Venlo (zie bijlage).

Lees verder
18 maart 2023

SP en Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten bij hoorzitting Venlo over Vida XL

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op 13 maart 2023 vond de hoorzitting plaats van de bezwaarmakers tegen de plannen van Vida XL voor de bouw van een nieuw (derde!) distributiecentrum, huisvesting van 600 arbeidsmigranten en een parkeerplaats met overnachtingsmogelijkheden voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. SP Venlo en Horst aan de Maas lichtten daar samen met de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten hun bezwaren tegen de plan toe (zie bijlage).

Lees verder
16 maart 2023

SP-STEMMERS BEDANKT!

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Met een opkomstpercentage van 63% - in totaal 21.100 stemmers van de 211.000 kiesgerechtigden - scoort Horst aan de Maas een stuk beter dan vier jaar geleden. Toen was het opkomstpercentage 55,9 procent. De SP scoorde in Horst 7,5% (1576 stemmen), een verlies ten opzichte van 2019 van 2,4% (233 stemmen).

Lees verder
13 maart 2023

Politiek Café SP in Trapperie De Werkplats in Sevenum

Foto: SP / SP

Zaterdag 11 maart 2023 organiseerde de SP - in het kader van de verkieizngen voor Provinciale Staten van LImburg een Politiek Café in Trapperie De Werkplats in Sevenum. Paul Geurts, voorzitter van de SP Horst aan de Maas, Jorge Wolters Gregório, SP-lijsttrekker bij de Statenverkiezingen en Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer gingen in gesprek met een gezellig café, vol met mensen, over arbeidsmigratie. Dat mede naar aanleiding van de actie die de SP 's morgens voerde bij Vida XL.

Lees verder
13 maart 2023

Actie SP tegen bouw 'blokkendozen' en massale huisvesting arbeidsmigranten

Foto: SP / SP

Zaterdag 11 maart 2023 voerde de SP actie nabij het distributie-centrum van Vida XL in Venlo, op de grens met Horst aan de Maas. Vida XL wil daar een nieuw distributiecentrum bouwen en huisvesting realiseren voor 600 arbeidsmigranten. Pal onder een windturbine waar normaal gesproken geen woningen onder mogen staan. Daarnaast wordt er een parkeerplaats gerealiseerd voor buitenlandse chauffeurs van Vida XL, die daar in hun vrachtwagens in de weekenden moeten overnachten. Tegen het rijtijdenbesluit in! Alle reden om met de buurtbewoners samen tegen de komst van dat nieuwe distributie-centrum en de huisvesting van arbeidsmigranten actie te voeren. Ondersteund door Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer en Jorge Wolter Gregorio, de lijsttrekker van de SP voor de Statenverkiezingen in Limburg.

Lees verder

Pagina's