h

Rapport van Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg over stikstof positief ontvangen door Tweede Kamer

17 januari 2024

Rapport van Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg over stikstof positief ontvangen door Tweede Kamer

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Onder belangstelling van de Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP), Harm Holman (NSC), Laura Bromet (GroenLinks/Pvda), Caroline van der Plas (BBB) en Cor Pierik (BBB) - zie foto - nam Thom van Campen (vervangend voorzitter van de Kamercommissie Landbouw, Natuur en Visserij) op dinsdag 16 januari 2024 het rapport van de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg over de stikstofproblematiek in ontvangst.

Het rapport "Is er een uitweg uit de stikstofcrisis mét perspectief voor de boeren?" bevat een opsomming van problemen die voor een belangrijk deel zijn veroorzaakt door het huidige landbouwsysteem, dat is gericht op schaalvergroting en intensivering. Naast een stikstofoverschot levert het mestoverschot ook fosfaatproblemen. De huidige intensieve landbouw is tevens voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de slechte waterkwaliteit, evenals voor verdroging. Voor de teloorgang van insecten, luchtvervuiling, stank, fijnstof, Q-koorts, vogelgriep en andere dreigende zoönosen. Behalve de grootschalige intensieve veehouderij zijn ook het pesticiden- en kunstmestgebruik hier debet aan.

Om al deze problemen, inclusief de teloorgang van de landbouw tegelijkertijd aan te pakken, adviseert de Werkgroep Land- en Tuinbouw een beleid dat is gericht op transitie naar een veerkrachtig landbouwsysteem. In een dergelijk systeem werken boeren volgens circulaire en agro-ecologische principes. Economische groei is in dit model niet meer leidend, een verdienmodel voor de boeren ontstaat wanneer de agro-industrie zich terugtrekt. De krimp zal niet ontstaan onder de boeren, maar onder het agro-industrieel complex, bestaande uit internationale multinationals in onder meer veevoer, vlees, kunstmest en pesticiden.

Bekijk hier de aanbieding van het rapport:

Zie ook:

Berichtgeving in de media:

U bent hier