h

Landbouw

17 januari 2024

Rapport van Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg over stikstof positief ontvangen door Tweede Kamer

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Onder belangstelling van de Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP), Harm Holman (NSC), Laura Bromet (GroenLinks/Pvda), Caroline van der Plas (BBB) en Cor Pierik (BBB) - zie foto - nam Thom van Campen (vervangend voorzitter van de Kamercommissie Landbouw, Natuur en Visserij) op dinsdag 16 januari 2024 het rapport van de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg over de stikstofproblematiek in ontvangst.

Lees verder
21 oktober 2023

Werkgroep Land- en Tuinbouw adviseert Tweede Kamer en ministers: Pak niet de stikstofcrisis aan, maar het hele landbouwsysteem

Foto: SP / SP

Boeren schreeuwen om visie. Geen rigide focus op stikstof-uitstoot, maar een brede, meerjarige visie op het huidige landbouwsysteem. Dat adviseert de werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg aan de minister en de Tweede Kamer.

Lees verder
17 oktober 2023

Info-avond Werkgroep Land- en Tuinbouw vrijdag 20 oktober: ‘Is er een uitweg uit de stikstofcrisis mét perspectief voor de boeren?’

Foto: SP / SP

De Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg liet boeren in Noord-Limburg aan het woord over de stikstofcrisis. In een rapport doen ze hiervan verslag, evenals van een gesprek met een medewerker van de Natuur- en Milieufederatie Limburg. Het rapport wordt gepresenteerd tijdens een infoavond op vrijdag 20 oktober, georganiseerd in samenwerking met Openluchtmuseum de Locht in Melderslo.

Lees verder
6 april 2023

Twijfels SP Venray en Horst aan de Maas bij project "Grenzeloos Meten"

Foto: RUD ZL / Fijnstofmeter

Op 22 maart organiseerde de gemeente Horst aan de Maas een informatiebijeenkomst over het project “Grenzeloos Meten”. Een project dat door de provincie Limburg samen met de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel & Maas is ontwikkeld, gericht op realiseren van een regionaal dekkend meetnetwerk met fijnstofmeters en geurbeleving met als uiteindelijk gewenst resultaat een betere luchtkwaliteit. Het project wordt onder leiding van de gemeente Venray en de RUD ZL uitgevoerd door het RUD ZL en Connecting Agri&Food (CON A&F), een commercieel adviesbureau dat verbonden is aan de agrifood-sector. Door de SP-afdelingen worden vraagtekens geplaatst bij de onafhankelijkheid van dit adviesbureau. Mede naar aanleiding van een brief van de vereniging Behoud de Parel - die een verzoek tot samenwerking binnen het project “Grenzeloos Meten” heeft afgewezen - hebben de SP-afdelingen Venray en Horst aan de Maas een brief gestuurd aan de samenwerkingspartners met kritische vragen (zie bijlage).

Lees verder
10 februari 2023

Vragen SP Limburg over reactie GS Limburg op verzoek Behoud de Parel om vergunningverzoek mestverwerkingsfabriek in Grubbenvorst te weigeren

10 december 2022 stuurde vereniging Behoud de Parel het schriftelijke verzoek naar het College van Gedeputeerde Staten van Limburg om een eventuele omgevingsvergunning voor een mestverwerkingsfabriek van RMS in Horst aan de Maas te weigeren. De vereniging diende dat verzoek in nadat de Raad van State de eerder door de provincie verleende vergunning vernietigd had. De provincie had de vergunning verleend aan RMS zonder een Millieueffectrapportage op te laten stellen. Op 13 januari 2023 ontving Behoud de Parel de antwoorden van GS (zie bijlage). Voor de SP in Provinciale Staten waren de antwoorden reden om vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
12 januari 2023

Zorgen over gezondheidseffecten knalapparatuur, maar geen aanpassing regeling

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 10 januari 2023 stonden de voorschriften voor het gebruik van geluidsapparatuur ter bescherming van gewassen geagendeerd. Paul Geurts van de SP Hulpdienst (die omwonenden in de buurt van een knalapparaat ondersteunt) en Egbert Hulshof (woont in buurt van blauwebessenteler die knalapparatuur gebruikt) maakten gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Raadsleden stelden vragen aan de insprekers, maar uiteindelijk leidde dat niet tot aanpassing van de voorschriften. En er werd ook niet besloten om de omwonenden en blauwebessentelers samen naar de regeling te laten kijken, zoals de insprekers voorstelden.

Lees verder
6 januari 2023

Verzet tegen nieuwe regels knalapparatuur

Horst aan de Maas heeft - nadat de SP klachten van burgers over de overlast van knalapparatuur voor het verjagen van vogels in de gemeenteraad aan de orde had gesteld - in 2006 spelregels opgesteld voor het gebruik van knalapparaten door fruittelers. SP-raadslid Wilma Kurvers presenteerde in de raadsvergadering van 19 september 2006 een rapport met alternatieven voor knalapparatuur. De meerderheid van de raad wees de alternatieven van de SP toen van de hand. Maar inmiddels zijn de regels van toen achterhaald. Reden voor de SP in de raadsvergadering van 15 februari 2022 voor te stellen de regeling aan te passen (lees hier het artikel over het voorstel van de SP). In november presenteerde B&W de aangepaste regeling in een raadsinformatiebrief, die 10 januari in de gemeenteraad besproken wordt (lees hier het artikel over de nieuwe regels). De kritiek van de SP op de nieuwe regeling blijft. Knalapparatuur blijft het uitgangspunt en er is niet gekeken naar alternatieven die minder overlast geven voor de omgeving!

Lees verder
7 december 2022

Nieuwe regels voor gebruik knalapparatuur door fruittelers

In februari 2022 stelde de SP voor om de regels met betrekking tot knalapparatuur die fruittelers gebruiken om vogels weg te jagen, beter te regelen (lees hier het artikel over het voorstel van de SP). De SP kwam met dat voorstel omdat zij veel klachten had ontvangen van omwonenden, die overlast ervaarden van dergelijke knalapparatuur. Het College van B&W heeft naar aanleiding van het SP-voorstel een nieuwe regeling opgesteld en de gemeenteraad via een Raadsinformatiebrief (RIB) op de hoogte gesteld van de aanpassingen van de regeling. In de gemeenteraadvergadering van 10 janurai 2023 staat de door B&W vastgestelde regeling geagendeerd.

Lees verder
18 november 2022

Vragen SP: Belangenverstrengeling bij Californië BV?

Op 14 november 2022 publiceerde NRC een artikel met de titel "Wie profiteert van de onstuitbare opmars van de blokkendoos in buurtschap Californië, Limburg?" In het artikel wordt geconstateerd dat er de laatste jaren meer en meer enorme distributiecentra zijn gekomen in Noord Limburg (m.n. in Greenport) en dat agrarische grond verandert in een industrieterrein met blokkendoos naast blokkendoos en daartussen hotelachtige gebouwen waarin honderden arbeidsmigranten wonen om in deze logistieke centra te werken en waar er de komende jaren nog zo’n 2.000 bij komen. Ontwikkelingen die worden geïnitieerd door Greenport Venlo b.v., een bedrijf van de Provincie en 3 gemeenten (waaronder Horst aan de Maas).

Lees verder
9 november 2022

Wethouder Kuipers wil in gesprek met Behoud de Parel over ontwikkelling meetnetwerk fijn stof in Horst aan de Maas

Foto: André Vollenberg / Behoud de Parel

Enige tijd geleden stuurde vereniging Behoud de Parel haar notitie "Drie jaar luchtkwaliteit meten in landelijk gebied. Wat nu?" - een evaluatie van de ontwikkeling van fijnstofmeetapparatuur en een meetnetwerk door Behoud de Parel - naar de gemeenteraad en het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas. In de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2022 maakte de vereniging gebruik van het recht om in te spreken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier