h

Landbouw

24 augustus 2018

Voedselkaravaan: positieve verhalen over verduurzaming van de landbouw

Foto: Guus Geurts / Voedsel Anders

Op 27 oktober 2018 organiseert de SP Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg samen met het landelijk netwerk Voedsel Anders de zogenaamde Voedselkaravaan in De Peel (zie ook voedsel anders. nl). Plaatsen als Utrecht, Dordrecht, Amsterdam, Den Haag, Wageningen en Nijmegen gaan de regio Noord-Limburg/Zuid-Oost Brabant voor.

Lees verder
4 juli 2018

'Handhaving' nog steeds ondergeschoven kindje in Horst aan de Maas

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Al meer dan 10 jaar houdt Klevar BV aan de Kleefsedijk in Sevenum zich niet aan de wet- en regelgeving. En al die jaren is er - om allerlei redenen - discussie over het bedrijf in de gemeenteraad van Horst aan de Maas (lees o.a. dit artikel op de website van vereniging Behoud de Parel inzake een discussie van vóór de laatste raadsverkiezingen). In de raadsvergadering van 3 juli 2018 stelde Thijs Lenssen, raadslid voor de SP, de gang van zaken bij Klevar BV opnieuw aan de orde. Hij vroeg B&W om snel handhavend op te treden tegen het bedrijf, maar die wees dat bij monde van wethouder Vorstermans af. Ondanks de belofte in het nog kakelverse collegeakkoord dat de handhaving verbeterd zou worden.

Lees verder
28 februari 2018

Antwoord B&W op vragen SP over RMS

Tien december 2017 stelde de SP Horst aan de Maas schriftelijke vragen aan het College van B&W inzake de plannen van de mestverwerkingsfabriek van RMS nabij Grubbenvorst (lees hier het eerdere artikel over de vragen van de SP). Ook D66 en de PvdA stelden in latere instantie vragen aan B&W over de RMS.

Lees verder
12 januari 2018

Zorgen Statenleden over geplande mestverwerkingsfabriek Grubbenvorst

Foto: - / -

Er zijn plannen voor een mestverwerkingsfabriek langs de A73 bij Grubbenvorst. Dit zou de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland moeten worden. De fracties van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren in Provinciale Staten zijn bezorgd over deze ontwikkeling en hebben daarom vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Lees verder
22 december 2017

Bestemmingsplan buitengebied: "Een gemiste kans"

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Dinsdag 19 december 2017 vergaderde de gemeenteraad van Horst aan de Maas tot in de late uurtjes. Eén van de heikele punten op de agenda betrof het debat over het Bestemmingsplan Buitengebied. In het debat botste de SP met vooral de coalitiepartijen CDA, Essentie en PvdA.

Lees verder
10 december 2017

Vragen SP bij plannen mestverwerkingsfabriek in Grubbenvorst

Foto: - / -

Het Duitse bedrijf Raps-Mühle-Seligenstadt (RMS) wil tussen Horst en Grubbenvorst, langs de A73, een grote mestverwerkingsfabriek bouwen met een jaarcapaciteit van  600.000 ton rundvee- en varkensdrijfmest, bermgras en vaste mest. Daarmee wordt deze fabriek de grootste mestverwerkingsfabriek - of biogasraffinagebedrijf, zoals ze het zelf noemen - van Nederland.

Lees verder
10 december 2017

Riek Janssen (SP) over de gevolgen van de Intensieve Veehouderij

Tijdens een bijeenkomst in Deurne op 29 november jl. werd gesproken over de gevolgen van de intensieve veehouderij (IV). Riek Janssen, raadslid voor de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas, was er bij.  Opvallend vond zij dat één van de sprekers vertelde dat er voor de veeboeren die kiezen voor een grote uitbreiding van hun stallen met soms meer dan 8 tot 10.000 varkens, op den duur ook geen toekomst meer mogelijk is. "Deze veeboeren zijn gedwongen om uit te breiden, willen ze het financieel redden en zullen moeten blijven uitbreiden en investeren", aldus Janssen. "Ze worden voorgelicht door 'de markt' met het verhaal dat er technisch zoveel meer mogelijkheden zijn, dat ze het milieu niet zouden vervuilen. Dit terwijl het allang duidelijk is dat de mestverwerkers zelden voldoen aan de eisen van de milieuwet".

Lees verder
18 november 2017

SP-fractie Provinciale Staten Limburg: "Investeer in de omschakeling naar een duurzame landbouw"

Foto: Rens Spanjaard / flickr.com

Op vrijdag 17 november werd het Limburgse land- en tuinbouwbeleid besproken in de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur van Provinciale Staten. Partijen hadden de kans om aan te geven wat zij graag in het beleid verwerkt zouden willen zien. Wat de provincie volgens de SP niet moet doen is investeren in schaalvergroting en lapmiddelen. Wat wel moet gebeuren is investeren in de omschakeling naar een daadwerkelijk duurzame landbouw.

Lees verder
15 november 2017

Wat doen we met de mest in Limburg?

   
Foto: SP

Recent publiceerden Dagblad De Limburger en NRC reportages over mestfraude in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Er is een grootschalig netwerk opgebouwd tussen mestproducenten, verwerkers en transporteurs. Ook voor de opslag en financiering zijn structuren opgebouwd waar nauwelijks kennis over lijkt te bestaan. Het OM deed onlangs een inval bij een mestverwerkingsbedrijf in Noord-Limburg. Daar is niet alleen sprake van mogelijke miljoenenfraude, maar ook van grote hoeveelheden mest en andere onbekende stoffen die mogelijk illegaal zijn opgeslagen of verwerkt.

Lees verder
15 oktober 2017

Debat over toekomst van de landbouw geslaagd

Foto: SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg / SP Horst aan de Maas

Op 9 oktober organiseerde de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een debatavond - met de titel "Geen Groei naar Bloei" - over de toekomst van de landbouw. Een vijftal sprekers (André Vollenberg van Behoud de Parel; Hubert Mackus, namens het CDA lid Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg; Sieta van Keimpema, voorzitster van de Dutch Dairymen Board; Guus Geurts, publicist en consultant met betrekking tot globalisering, landbouw en milieu en Frank Futselaar, Tweede Kamerlid voor de SP - foto hieronder ) gingen met elkaar en het talrijke publiek in gesprek over de problemen en oplossingen van – vooral - de Intensieve Veehouderij (IV).

Lees verder

Pagina's

U bent hier