h

Landbouw

18 november 2022

Vragen SP: Belangenverstrengeling bij Californië BV?

Op 14 november 2022 publiceerde NRC een artikel met de titel "Wie profiteert van de onstuitbare opmars van de blokkendoos in buurtschap Californië, Limburg?" In het artikel wordt geconstateerd dat er de laatste jaren meer en meer enorme distributiecentra zijn gekomen in Noord Limburg (m.n. in Greenport) en dat agrarische grond verandert in een industrieterrein met blokkendoos naast blokkendoos en daartussen hotelachtige gebouwen waarin honderden arbeidsmigranten wonen om in deze logistieke centra te werken en waar er de komende jaren nog zo’n 2.000 bij komen. Ontwikkelingen die worden geïnitieerd door Greenport Venlo b.v., een bedrijf van de Provincie en 3 gemeenten (waaronder Horst aan de Maas).

Lees verder
9 november 2022

Wethouder Kuipers wil in gesprek met Behoud de Parel over ontwikkelling meetnetwerk fijn stof in Horst aan de Maas

Foto: André Vollenberg / Behoud de Parel

Enige tijd geleden stuurde vereniging Behoud de Parel haar notitie "Drie jaar luchtkwaliteit meten in landelijk gebied. Wat nu?" - een evaluatie van de ontwikkeling van fijnstofmeetapparatuur en een meetnetwerk door Behoud de Parel - naar de gemeenteraad en het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas. In de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2022 maakte de vereniging gebruik van het recht om in te spreken.

Lees verder
12 oktober 2022

Open debat over rol van 'de markt' in het landbouwbeleid

Foto: Guus Geurts / SP Horst aan de Maas

Op dinsdag 11 oktober 2022 stonden Maurits Steverink (Kennis- en Adviescentrum True Foodprojects) en Jules Iding (oud SP-wethouder Oss en oud SP-gedeputeerde Brabant) lijnrecht tegenover elkaar als het ging over de vraag of “de markt” de oplossing kan bieden voor de problemen waarmee de landbouw (en meer in het bijzonder de veeteelt) geconfronteerd wordt. Zaken als stikstofuitstoot, water- en luchtkwaliteit en klimaatveranderingen spelen de landbouw parten. De twee waren uitgenodigd door de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg om te spreken op de openbare informatieavond met als thema “Landbouwbeleid: benut de kracht van de markt”. De avond is georganiseerd ter ere van Riky Schut, die mede in verband met haar leeftijd afscheid neemt van de werkgroep.

Lees verder
12 oktober 2022

Riky Schut door Remi Poppe geëerd met opspelden Zilveren Tomaat

Foto: Guus Geurts / SP Horst aan de Maas

Dinsdag 11 oktober 2022 organiseerde de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een openbare informatieavond met als titel “Landbouwbeleid: benut de kracht van de markt”. Het thema van de avond en de keuze voor de gastsprekers is in samenspraak met de andere leden van de werkgroep vastgesteld door Riky Schut. Op de avond nam Riky afscheid van de werkgroep. In verband met haar leeftijd wil Riky het wat rustiger aan gaan doen. Reden om haar aan het einde van de avond in het zonnetje te zetten.

Lees verder
27 juli 2022

Behoud de Parel en omwonenden door RvS in gelijk gesteld! Vergunning mestfabriek RMS vernietigd.

De Raad van State heeft de omgevingsvergunning voor RMS Venlo, de grootste mestfabriek van Nederland, vernietigd. Daarmee komt een voorlopig einde aan de langslepende actie van Behoud de Parel samen met de omwonenden van de geplande locatie aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst (lees hier het eerste artikel op de website van Behoud de Parel over de plannen van RMS in Grubbenvorst). Paul Geurts, woordvoerder van vereniging Behoud de Parel: “Dit is een grote overwinning, we zijn door de RvS op alle punten in het gelijk gesteld. Het ziet er naar uit dat de RMS-plannen daarmee de doodsteek gegeven is”.

Lees verder
12 juli 2022

Paul Geurts: "Naar een duurzame landbouw"

Foto: Hans van der Beelen / SP Horst aan de Maas

Op 12 juli 2022 plaatste Dagblad de Limburger een opinie-artikel van de hand van Paul Geurts, voorzitter van de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg, een groep die onder andere boeren en oud-boeren verenigd en samen met enige regelmaat openbare informatieavonden organiseert over zaken die spelen bij boeren en consumenten. Hieronder kunt u het opinie-artikel lezen.

Lees verder
22 november 2021

SP Horst aan de Maas roept op Uitvoeringsprogramma Visie Veehouderijen te concretiseren

Foto: - / -

In de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2021 werd de bespreking van het uitvoeringsprogramma van de “Visie veehouderijen” doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering. Het uitstel van de bespreking is voor de SP-fractie aanleiding om in een brief aan B&W (zie bijlage) voor te stellen om het voorstel over het uitvoeringsprogramma terug te trekken en te komen met een nieuw uitvoeringsprogramma met een betere concretisering van de visie. Volgens de SP bevat het huidige uitvoeringsprogramma geen concretisering van de visie, zoals het college wel beloofd heeft.

Lees verder
18 november 2021

Antwoorden GS op vragen SP Limburg over plannen mestfabriek nabij Grubbenvorst

De fractie van de SP in Provinciale Staten heeft antwoord gekregen van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg op vervolg-vragen over de plannen voor de grootste mestverwerkingsfabriek nabij Grubbenvorst. Eerdere antwoorden van GS waren aanleiding voor die vervolgvragen. Maar ook nu blijft GS om de hete brij heendraaien.

Lees verder
20 oktober 2021

Vervolgvragen SP Limburg na antwoorden GS op brief over Mestverwerkingsfabriek nabij Grubbenvorst

Foto: - / -

Yolanda Claessens, lid van Provinciale Staten van Limburg voor de SP, is niet tevreden met de antwoorden van Gedeputeerde Staten op haar vragen over de Mestverwerkingsfabriek van RMS. Reden voor de SP om vervolgvragen te stellen (zie bijlage).

Lees verder
13 oktober 2021

Antwoorden GS Limburg op vragen SP Limburg over mestverwerkingsfabriek

Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft de SP-fractie in Provinciale Staten laten weten dat de eigenaren van de mestverwerkingsfabriek RMS (nu in handen van investeringsmaatschappij Black Rock) nog steeds onvoldoende gegevens heeft opgestuurd om een natuurvergunning te kunnen verlenen voor de bouw van de fabriek nabij Grubbenvorst. Daarmee duurt de procedure voor het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet - de aanvraag verstuurde RMS op 28 juli 2016 - nu al ruim vijf (!) jaar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier