h

Landbouw

18 november 2017

SP-fractie Provinciale Staten Limburg: "Investeer in de omschakeling naar een duurzame landbouw"

Foto: Rens Spanjaard / flickr.com

Op vrijdag 17 november werd het Limburgse land- en tuinbouwbeleid besproken in de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur van Provinciale Staten. Partijen hadden de kans om aan te geven wat zij graag in het beleid verwerkt zouden willen zien. Wat de provincie volgens de SP niet moet doen is investeren in schaalvergroting en lapmiddelen. Wat wel moet gebeuren is investeren in de omschakeling naar een daadwerkelijk duurzame landbouw.

Lees verder
15 november 2017

Wat doen we met de mest in Limburg?

   
Foto: SP

Recent publiceerden Dagblad De Limburger en NRC reportages over mestfraude in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Er is een grootschalig netwerk opgebouwd tussen mestproducenten, verwerkers en transporteurs. Ook voor de opslag en financiering zijn structuren opgebouwd waar nauwelijks kennis over lijkt te bestaan. Het OM deed onlangs een inval bij een mestverwerkingsbedrijf in Noord-Limburg. Daar is niet alleen sprake van mogelijke miljoenenfraude, maar ook van grote hoeveelheden mest en andere onbekende stoffen die mogelijk illegaal zijn opgeslagen of verwerkt.

Lees verder
15 oktober 2017

Debat over toekomst van de landbouw geslaagd

Foto: SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg / SP Horst aan de Maas

Op 9 oktober organiseerde de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een debatavond - met de titel "Geen Groei naar Bloei" - over de toekomst van de landbouw. Een vijftal sprekers (André Vollenberg van Behoud de Parel; Hubert Mackus, namens het CDA lid Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg; Sieta van Keimpema, voorzitster van de Dutch Dairymen Board; Guus Geurts, publicist en consultant met betrekking tot globalisering, landbouw en milieu en Frank Futselaar, Tweede Kamerlid voor de SP - foto hieronder ) gingen met elkaar en het talrijke publiek in gesprek over de problemen en oplossingen van – vooral - de Intensieve Veehouderij (IV).

Lees verder
28 september 2017

Werkgroep Land- en Tuinbouw organiseert debat over landbouw: ‘Geen groei, maar bloei’

Foto: - / -

De Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg organiseert op 9 oktober in Café Cambrinus in Horst een debat met als titel ‘Van groei naar bloei’. Tijdens de informatieavond worden inleidingen verzorgd door André Vollenberg, voorzitter van vereniging Behoud de Parel; Sieta van Keimpema, voorzitster van de Dutch Dairymen Board; Guus Geurts, publicist en consultant met betrekking tot globalisering, landbouw en milieu; Frank Futselaar, Tweede Kamerlid voor de SP (woordvoerder landbouw) en Hubert Mackus, namens het CDA lid Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg (met landbouw in portefeuille). De avond wordt gepresenteerd door Paul Geurts, voorzitter van de werkgroep.

Lees verder
7 september 2017

Waarom?

Foto: - / -

De SP is en blijft tegen megastallen. Zij zal altijd strijden tegen deze initiatieven binnen de gemeentegrenzen van Horst aan de Maas. Boeren weten in Horst aan de Maas echter steeds de mazen van de wet - of verder... - te vinden. Hier een schrijnend voorbeeld.

Lees verder
30 juli 2017

Klevar Sevenum: klucht of treurspel?

Foto: - / -

Een ondernemer uit Sevenum wil aan de Kleefsedijk een megastal vestigen met meer dan 8000 varkens. Vrijwel op de zelfde plaats waar diezelfde ondernemer enkele jaren geleden ook al een megastal wilde vestigen. Dat plan is toen door B&W van Horst aan de Maas met succes tegengehouden.

Lees verder
15 juni 2017

Limburg moet meer doen aan terugdringen mestvervuiling


Foto: SP

De SP fractie stelde vragen aan GS van Limburg over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarin staat dat beleid aangepast dient te worden om de mestvervuiling daadwerkelijk terug te dringen (zie eerder artikel op deze site). De antwoorden zijn teleurstellend maar toch ook weer hoopgevend.

Lees verder
10 mei 2017

Motie SP en D66 inzake Intensieve Veehouderij door CDA, PvdA en Essentie afgewezen

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van 9 mei 2017 werd gediscussieerd over een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied en dan meer in het bijzonder over de Intensieve Veehouderij (IV) in dat buitengebied. SP en D66 pleitten voor een tijdelijk stop op de ontwikkelingen in het buitengebied, tot dat het bestemmingsplan definitief is vastgesteld en er voldoende aandacht is besteed aan de bescherming van de volksgezondheid.

Lees verder
8 mei 2017

Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas: van kans naar balans.

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Veel inwoners van onze gemeente maken zich zorgen over de ontwikkelingen en gevolgen van de Intensieve Veehouderij (IV). De dialoog over IV - de uitwisseling van gegevens, ervaringen en meningen van groepen in de samenleving, in dit geval boeren en bezorgde burgers – over het toekomstig bestemmingsplan Buitengebied is door het gemeentebestuur als thema volop op gang gebracht en waardevol.

Lees verder
8 april 2017

VERVUILING DOOR MEST MOET WORDEN AANGEPAKT

Uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat het mestbeleid de bodem- en waterkwaliteit de afgelopen 10 jaar weinig heeft verbeterd. De huidige invulling van de Meststoffenwet voldoet niet. Vervuiling door mest moet worden aangepakt. De provincie heeft hierbij een belangrijke taak. Vandaar dat SP-Statenlid Peter Visser vragen heeft gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier