h

Landbouw

22 november 2021

SP Horst aan de Maas roept op Uitvoeringsprogramma Visie Veehouderijen te concretiseren

Foto: - / -

In de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2021 werd de bespreking van het uitvoeringsprogramma van de “Visie veehouderijen” doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering. Het uitstel van de bespreking is voor de SP-fractie aanleiding om in een brief aan B&W (zie bijlage) voor te stellen om het voorstel over het uitvoeringsprogramma terug te trekken en te komen met een nieuw uitvoeringsprogramma met een betere concretisering van de visie. Volgens de SP bevat het huidige uitvoeringsprogramma geen concretisering van de visie, zoals het college wel beloofd heeft.

Lees verder
18 november 2021

Antwoorden GS op vragen SP Limburg over plannen mestfabriek nabij Grubbenvorst

De fractie van de SP in Provinciale Staten heeft antwoord gekregen van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg op vervolg-vragen over de plannen voor de grootste mestverwerkingsfabriek nabij Grubbenvorst. Eerdere antwoorden van GS waren aanleiding voor die vervolgvragen. Maar ook nu blijft GS om de hete brij heendraaien.

Lees verder
20 oktober 2021

Vervolgvragen SP Limburg na antwoorden GS op brief over Mestverwerkingsfabriek nabij Grubbenvorst

Foto: - / -

Yolanda Claessens, lid van Provinciale Staten van Limburg voor de SP, is niet tevreden met de antwoorden van Gedeputeerde Staten op haar vragen over de Mestverwerkingsfabriek van RMS. Reden voor de SP om vervolgvragen te stellen (zie bijlage).

Lees verder
13 oktober 2021

Antwoorden GS Limburg op vragen SP Limburg over mestverwerkingsfabriek

Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft de SP-fractie in Provinciale Staten laten weten dat de eigenaren van de mestverwerkingsfabriek RMS (nu in handen van investeringsmaatschappij Black Rock) nog steeds onvoldoende gegevens heeft opgestuurd om een natuurvergunning te kunnen verlenen voor de bouw van de fabriek nabij Grubbenvorst. Daarmee duurt de procedure voor het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet - de aanvraag verstuurde RMS op 28 juli 2016 - nu al ruim vijf (!) jaar.

Lees verder
30 september 2021

Vragen over stalbrand in Melderslo

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 8 september 2021 zijn door het Americaanse SP-raadslid Michael Van Rengs vragen gesteld aan het college van B&W van Horst aan de Maas (zie bijlage) naar aanleiding van een krantenartikel in dagblad De Limburger van 25 augustus 2021 over een stalbrand in Melderslo. Het college heeft inmiddels gereageerd op de vragen van Van Rengs (zie bijlage).

Lees verder
10 september 2021

B&W Horst aan de Maas blijft treuzelen bij controle op Intensieve Veehouderij

Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas blijft treuzelen in het nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot de controle op de Intensieve veehouderij (IV). In de gemeenteraadsvergadering van 7 september 2021 werd dat aan de orde gesteld door SP-raadslid Michael Van Rengs. Hij vroeg waarom het college van B&W een snellere alternatieve aanpak die Behoud de Parel had voorgesteld niet overnam. Het antwoord van de verantwoordelijk wethouder stelde teleur. B&W blijft bij haar eigen – trage – aanpak.

Lees verder
9 september 2021

SP Limburg stelt vragen over realisering megamestfabriek aan Horsterweg nabij Grubbenvorst

Foto: - / -

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg heeft op 6 september 2021 schriftelijk vragen gesteld aan het College van GS van Limburg over de stand van zaken met betrekking tot de komst van de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland  naar Grubbenvorst. Omwonenden van de locatie waar de mestfabriek moet komen, hebben zich uitgesproken tegen de komst van de fabriek. En de SP wijst de komst af omdat de werkelijke problemen - het mestoverschot - er niet mee wordt opgelost.

Lees verder
14 juli 2021

Intensieve veehouderij in Horst aan de Maas: beeldvorming?

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van 22 juni 2021 werd opiniërend gesproken over de “Visie Veehouderij”, die het College van B&W opgesteld heeft. Elly Michielsen (LLTB) maakte gebruik van het burgerpodium (zie foto linksonder). Belangrijkste punt: de beeldvorming ten aanzien van de veehouderij zou te negatief zijn. En mensen die kritiek hebben op de manier waarop in de Intensieve Veehouderij omgegaan wordt met dieren roepen alleen wat ze niet willen, maar zeggen niet wat ze wél willen. Vreemd, zo vindt de SP, want natuurlijk worden er wél voorstellen gedaan voor hoe het beter kan. In de raadsvergadering van 13 juli - waar besloten moest worden of de "Visie Veehouderijen" uitgangspunt moest worden voor een nog op te stellen uitvoeringsprogramma - ging SP-woordvoerder Michael Van Rengs daar nader op in.

Lees verder
23 maart 2021

B&W schiet schromelijk tekort in controle op intensieve veehouderijen

Foto: - / -

Het college van B&W van Horst aan de Maas is niet altijd zorgvuldig in de communicatie naar haar burgers. Dat is al vaker in de gemeenteraad besproken. Onlangs bleek dat brieven van Behoud de Parel lange tijd onbeantwoord bleven. De SP hekelde in de gemeenteraad de tekortkomingen van B&W in de communicatie met burgers (lees hier het artikel over die raadsvergadering op de website van Behoud de Parel) en voegde daar dinsdag 23 maart 2021 concrete voorstellen aan toe om de communicatie met de burgers te verbeteren.

Lees verder
1 maart 2021

Vragen SP aan College van GS Limburg over milieucontrole Intensieve veehouderijen

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de stand van zaken met betrekking tot de controle op Intensieve Veehouderijen inzake de toepassing van verplichte technieken om het milieu te beschermen (zie bijlage).

Lees verder

Pagina's

U bent hier