h

SP wil betere regeling voor houtstook en knalapparatuur.

15 februari 2022

SP wil betere regeling voor houtstook en knalapparatuur.

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van 15 februari 2022 werd gesproken over aanpassingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staan allerlei regelingen die de gemeente de mogelijkheid biedt om handhavend op te treden bij veel dagelijkse zaken. Namens de SP wees Sonja van Giersbergen op een aantal punten die de gemeente beter zou kunnen regelen. Daarbij ging het haar om het invoeren van regels met betrekking tot houtstook, die voor burgers met luchtwegproblemen veel overlast kunnen bezorgen. En ook om betere regels voor het gebruik van knalapparatuur door bijvoorbeeld blauwebessentelers. De huidige regels maken het voor burgers vrijwel onmogelijk iets te ondernemen tegen te grote overlast van die apparatuur.

In de APV staat een en ander geregeld inzake het gebruik van knalapparatuur door bijvoorbeeld blauwebessentelers. In de praktijk, zo merkt de SP vaker in contacten met burgers over die knalapparatuur, dat er overlast door ervaren wordt en dat die burgers dan weinig steun ervaren van de gemeente om de problemen op te lossen. Handhaving is op dit punt – vanuit de huidige regels in de APV – best ingewikkeld. De SP pleit er daarom voor om te onderzoeken of deze kwestie niet beter in een speciale verordening geregeld zou kunnen worden.

Dat zou ook overwogen moeten worden bij houtstook in kachels. Ook daarbij wordt vaker overlast ervaren, zeker door mensen die last hebben van longaandoeningen, zoals COPD. Die overlast neemt toe, omdat er meer mensen als gevolg van de hoge gasprijzen een houtkachel aanschaffen. Het RIVM geeft dagelijks aan of het raadzaam is die dag in verband met de weersomstandigheden wel of niet te stoken, maar mensen volgen deze berichten niet altijd. Dat duidt er op dat dit probleem zeker aandacht nodig heeft, óók van de gemeente. Ook hier pleit de SP er voor om eens te onderzoeken of een aparte verordening nodig is óf dat het wellicht nodig is op dit punt regels op te nemen in de APV.

In zijn reactie zegde de portefeuillehouder - burgemeester Palmen - dat onderzoek toe en met de bevindingen van dat onderzoek terug naar de raad zou komen.

Reactie toevoegen

U bent hier