h

Verzet tegen nieuwe regels knalapparatuur

6 januari 2023

Verzet tegen nieuwe regels knalapparatuur

Horst aan de Maas heeft - nadat de SP klachten van burgers over de overlast van knalapparatuur voor het verjagen van vogels in de gemeenteraad aan de orde had gesteld - in 2006 spelregels opgesteld voor het gebruik van knalapparaten door fruittelers. SP-raadslid Wilma Kurvers presenteerde in de raadsvergadering van 19 september 2006 een rapport met alternatieven voor knalapparatuur. De meerderheid van de raad wees de alternatieven van de SP toen van de hand. Maar inmiddels zijn de regels van toen achterhaald. Reden voor de SP in de raadsvergadering van 15 februari 2022 voor te stellen de regeling aan te passen (lees hier het artikel over het voorstel van de SP). In november presenteerde B&W de aangepaste regeling in een raadsinformatiebrief, die 10 januari in de gemeenteraad besproken wordt (lees hier het artikel over de nieuwe regels). De kritiek van de SP op de nieuwe regeling blijft. Knalapparatuur blijft het uitgangspunt en er is niet gekeken naar alternatieven die minder overlast geven voor de omgeving!

In de nieuwe regels voor knalapparatuur stelt B&W dat fruittelers overdag per uur maximaal acht keer mogen knallen en dat gaskanonnen voortaan op grotere afstand van woningen en wegen moeten staan. Daarmee zou de overlast voor omwonenden alsook recreanten en toeristen in het buitengebied verminderd kunnen worden, volgens B&W. Diverse omwonenden geven echter aan dat de nieuwe regels geen verbetering zijn. In De Limburger van 6 januari 2023 stelt Paul Geurts, voorzitter van SP-afdeling in Horst aan de Maas, dat omwonenden door de knalappartuur die de hele dag aan staat in hun vrijheid worden beperkt. „Ze kunnen niet even hun ramen open zetten in de zomer of van het zomerweer genieten in hun achtertuin. De 96 knallen op dagbasis weerhoudt ze hiervan. Het tast zelfs hun lichamelijke integriteit aan als gevolg van de steeds hoorbare en ongewenste geluiden.”

Los van de effecten op de mens is het volgens Geurts zeer de vraag of knalapparaten daadwerkelijk blijvend vogels verjagen. „Sterker nog, door jaar op jaar te knallen weten vogels op een gegeven moment juist waar ze wel zijn moeten en worden roofvogels, natuurlijke vijanden van de vogels die de telers liever niet ziet, verjaagd.”

Geurts gaat namens inwoners uit Grubbenvorst in de raadsvergadering van 10 januari inspreken, samen met een andere omwonende, Egbert Hulshof, die namens omwonenden uit Broekhuizenvorst spreekt. Beiden hopen de raad te bewegen het beleid voor het beschermen van fruitgewassen volledig op de schop te nemen. Geurts: „Want er zijn alternatieven genoeg. Netten over de velden spannen bijvoorbeeld. Een proef in Zeeland laat zien dat dit veel effectiever is dan knallen. Daarmee verdwijnt ook de overlast voor de omgeving.” Inmiddels heeft Geurts een notitie naar de gemeenteraad gestuurd, waarin de kritiek op de voorschriften die B&W hebben opgesteld, op een rijtje worden gezet en waarin de alternatieven nader toegelicht worden (zie bijlage).

In het artikel in De Limburger benadrukken Geurts en Hulshof beiden dat ze niets tegen de fruittelers hebben. „De huidige situatie werkt gewoonweg niet”, aldus Geurts. „Als omwonenden overlast ervaren proberen ze vaak eerst in gesprek te gaan met de fruittelers alvorens bij de gemeente aan te kloppen. Dat gaat op diverse plekken goed, maar op andere plekken niet. Gevolg: buren kijken elkaar niet meer aan. Of omwonenden durven niet meer te klagen omdat ze de lieve vrede willen bewaren.”

U bent hier