h

SP Horst aan de Maas ondersteunt kandidatuur Paul Geurts voor verkiezingen Europees Parlement

18 januari 2024

SP Horst aan de Maas ondersteunt kandidatuur Paul Geurts voor verkiezingen Europees Parlement

Foto: Maurits Gemmink / SP

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de SP Horst aan de Maas hebben de aanwezige leden de kandidatuur van Paul Geurts voor de verkiezingen van het Europees Parlement ondersteund. Unaniem werd besloten een verklaring te sturen aan het Congres van de SP, waarin de ondersteuning door de afdeling officieel bevestigd wordt.

Paul Geurts is door de landelijks kandidatencommissie v an de SP op de 27ste  plaats van de kandidatenlijst geplaatst. Paul Geurts heeft inmiddels een behoorlijke staat van dienst opgebouwd. In de jaren ’90 was hij het eerste gemeenteraadslid voor de SP in Horst aan de Maas en samen met Peter van Zutphen (momenteel SP-wethouder in Heerlen) de eerste SP’er die gekozen werd in de Provinciale Staten van Limburg. Geurts heeft de vereniging Behoud de Parel opgericht en is op dit moment, behalve bestuurslid van de SP-afdeling Horst aan de Maas, actief in verschillende organisaties (Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten, Werkgroep Gezondheid Horst aan de Maas) en is hij vrijwilliger bij de SP Hulpdienst (juridische spreekuur).

Naast de kandidatenlijst werd op de Algemene Ledenvergadering ook gesproken over het conceptverkiezingsprogramma. De aanwezigen hebben met het conceptverkiezingsprogramma – op enkele opmerkingen na – ingestemd.

De conceptkandidatenlijst (lees hier een eerder artikel over de kandidatenlijst), het conceptverkiezingsprogramma en de wijzigingsvoorstellen zijn zaterdag 27 januari 2024 besproken op de regioconferentie van de SP Limburg. Zaterdag 2 maart 2024 stelt het Congres van de SP de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma definitief vast. En vervolgens is het aan de kiezers om op donderdag 6 juni hun stem te geven aan de SP-kandidaten.

U bent hier