h

Gemeente besluit tarieven vervoer voor mensen met beperking niet te verhogen

8 februari 2024

Gemeente besluit tarieven vervoer voor mensen met beperking niet te verhogen

Op 27 november 2023 stuurde de SP een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas waarin de SP oproept de tarieven van Omnibuzz, het vervoer voor mensen met een beperking, niet te verhogen. Het college heeft in lijn met het verzoek van de SP op 9 januari 2024 besloten om in 2024 de tarieven van het WMO-vervoer niet te laten stijgen en de gederfde inkomsten voor Omnibuzz op te vangen. Dat blijkt uit de beantwoording van verantwoordelijk wethouder Roy Bouten (PvdA) op vragen in de gemeenteraad.

Normaal gesproken wordt dat tarief jaarlijks automatisch geïndexeerd op basis van de Landelijke Tarieven Index (LTI), die ook in het OV wordt gebruikt, Voor 2024 is die indexering vastgesteld op 11,72%. Reizen in OV en Omnibuzz zou dus vanaf januari bijna 12% duurder worden.

Volgens de SP beschikken veel Wmo-reizigers over een laag inkomen en kunnen een aantal van hen, vanwege uiteenlopende redenen, geen gebruik maken van het openbaar vervoer. "Daardoor zijn ze aangewezen op vervoer dat hen meer gaat kosten als de indexatie doorgaat", schreef de SP in haar brief aan B&W en gemeenteraad (lees hier het eerdere artikel over deze kwestie). "Dat doet volgens ons geen recht aan het uitgangspunt dat mensen met een beperking zodanige ondersteuning dienen te krijgen, dat hun positie gelijk blijft aan de positie van mensen zonder een beperking", aldus de SP.

SP-bestuurslid Paul Geurts, naar aanleiding van het besluit van B&W: "De SP Horst aan de Maas is blij dat onze oproep door het gemeentebestuur wordt gehonoreerd. Dat is heel positief. Ik denk dat het college het eens is met onze argumenten". Nu is het volgens SP'er Geurts wel de vraag hoe het plaatje er volgend jaar uitziet. "Worden dan alsnog de tarieven verhoogd? Die vraag blijft voorlopig staan", aldus Geurts. Wordt dus vervolgd.

U bent hier