h
10 maart 2022

SP vóór natuurlijke ontwikkeling Maasweerden Grubbenvorst/Lottum

Foto: - / Gemeente Horst aan de Maas

Jaren geleden werd er een plan gemaakt om bescherming te bieden tegen het overstromen van de Maas. Om dit te realiseren werd aangedrongen op de komst van een zogeheten Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) om het grind te kunnen opvangen en daarnaast verwerken. De insteek volgens het toenmalige college was veiligheid en het ging zeker niet om economisch gewin. De plannen aan het begin van 2007 waren urgent en moesten snel worden uitgevoerd. Die urgentie bleek wel mee te vallen...

Lees verder
9 maart 2022

Woonzorgvisie: op weg naar een heus Zorgbuurthuis in elke wijk en in elk dorp

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van dinsdag 8 maart 2022 stond de "woonzorgvisie" (zie bijlagen) op de agenda. Kern van de visie is denken over en het realiseren van nieuwe woonzorgconcepten. Om daarmee het “gat” tussen thuiswonen zonder zorg en een verpleeghuis, dat ontstaan is door het wegbezuinigen van de verzorgingshuizen, te vullen. Dat vraagt, zoals terecht opgemerkt in het voorstel van B&W, om maatwerk binnen buurten of dorpen.

Lees verder
6 maart 2022

Onderzoek Werkgroep: “Zorgen over massaliteit en toename arbeidsmigranten in Horst aan de Maas”

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft in januari een onderzoek gedaan naar hoe de burgers in Horst aan de Maas denken over arbeidsmigranten. Aan het onderzoek hebben 510 mensen deelgenomen. De belangrijkste conclusie: Mensen maken zich zorgen over de grote aantallen arbeidsmigranten die in Horst aan de Maas verblijven of in de toekomst komen.

Lees verder
6 maart 2022

Motie om contract met Gazprom te beëindigen

Dagelijks zien we de vreselijke beelden van oorlog in Oekraïne, van kinderen die moeten slapen in de metro en mensen op de vlucht. Dat vraagt om actie - voor zover daar de mogelijkheden voor aanwezig zijn. Op zaterdag 5 maart organiseerde de SP met succes samen met de Partij voor de Dieren en andere organisaties de actie ‘Stop de oorlog’ in Den Haag. In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 8 maart dient de fractie van de SP in de gemeenteraad samen met andere partijen een motie in om het contract met Gazprom te verbreken.

Lees verder
5 maart 2022

SP-rapport over betaalbare duurzaamheid en energie: "Iedereen moet mee kunnen doen"

Foto: SP / SP

In de maand januari van 2022 heeft de SP Horst aan de Maas een enquête gehouden over de haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen en de kosten voor de energie (lees hier een eerste verslag van de enquête). Op basis van de reacties is een rapport opgesteld met een aantal aanbevelingen aan zowel de gemeente als woningcorporatie Wonen Limburg (zie bijlage).

Lees verder
3 maart 2022

Marijnissen: "Partijen laten probleem arbeidsmigratie lopen"

Foto: SP / SP

Donderdag 3 maart 2022 schreef Lilian Marijnissen een opinie-artikel over arbeidsmigranten in Het Algemeen Dagblad. Omdat in Horst aan de Maas veel arbeidsmigranten verblijven en voorspeld wordt dat in de komende jaren het aantal arbeidsmigranten zal groeien tot 25% van de bevolking van Horst aan de Maas, nemen we haar opinie-artikel graag over.

Lees verder
2 maart 2022

Zaterdag 5 maart demonstratie in Den Haag: Stop de oorlog!

Foto: SP / SP

We voelen allemaal de onmacht. De onmacht bij het zien van de vreselijke beelden van oorlog in Oekraïne, van kinderen die moeten slapen in de metro en mensen op de vlucht. We moeten dit gevoel van onmacht omzetten in actie. Daarom organiseert de SP zaterdag 5 maart, samen met de Partij voor de Dieren en andere organisaties, de actie ‘Stop de oorlog’ in Den Haag.

Lees verder
28 februari 2022

SP steunt bewoners Marijkestraat

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

In de Prinses Marijkestraat in Horst staan 30 woningen, verdeeld over twee flatgebouwen, in de vorm van maisonettes. In de Norbertuswijk, waar de woningen aan de Marijkestraat deel van uitmaken, zijn inmiddels praktisch alle woningen van Wonen Limburg verduurzaamd. Er is driedubbel glas geplaatst en daken, muren en vloeren zijn geisoleerd. Behalve in de maisonettes aan de Marijkestraat....en dat roept vragen op.

Lees verder
16 februari 2022

Kanttekeningen SP bij actualisatie gemeentelijke verordeningen Participatiewet

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 8 februari 2022 stond de actualisatie van de gemeentelijke verordeningen in het kader van de participatiewet op de agenda. De Participatiewet is al sinds het schandaal rondom de toeslagenaffaire onder druk. Omdat in de praktijk blijkt dat de neoliberale regels van de wet de burgers meer zien als vijanden van de overheid dan als burgers die ondersteuning nodig hebben. De actualisatie zou - volgens wethouder Bouten (PvdA) leiden tot meer 'maatwerk'. Vrijwel alle fracties accepteerden de actualisatie. Alleen de SP plaatste - bij monde van raadslid Mariet Roelofs - kritische kanttekeningen.

Lees verder
16 februari 2022

Gemeenteraad Horst aan de Maas over integriteit

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 15 februari werd gediscussieerd over de manier waarop de raad om moet gaan met anonieme brieven en integriteitskwesties. Die onderwerpen kwamen aan de orde naar aanleiding van kwesties die de SP had ingebracht in eerdere raadsvergaderingen. Daarbij ging het over het vermeende bevoordelen van oud-staatssecretaris Knops (CDA) in het kader van de Ruimte-voor-ruimte-regeling, het vermeende illegaal verbouwen en verhuren van woonruimte door wethouder Kuipers (D66/Groen Links) en belangenverstrengeling bij VVD-raadslid Douven. Er werden door "Perspectief" twee moties ingediend, de een over de manier waarop de raad om moet gaan met anonieme brieven en de ander over het oprichten van een integriteitscommissie.

Lees verder

Pagina's