h
25 augustus 2022

Druk bezochte informatieavond Arbeidsmigratie

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De kantine van voetbalclub Sparta in Sevenum is goed gevuld. Zo'n zestig mensen zijn afgekomen op de openbare informatieavond over arbeidsmigratie in Horst aan de Maas, georganiseerd door de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten in samenwerking met de SP Horst aan de Maas. Voor de pauze gaan Anna Laczewska (beleidsmedewerker van de FNV), Bastiaan Meijer (fractiemedewerker van de SP in de Tweede Kamer) en Roy Bouten (wethouder gemeente Horst aan de Maas) in op de problemen die arbeidsmigratie met zich mee brengen. Na de pauze is het woord aan de zaal.

Lees verder
23 augustus 2022

Adviesraad Migratie bezoekt huisvestingslokaties Horst aan de Maas

Foto: Adviesraad / Migratie

Op dinsdagmiddag 23 augustus 2022 heeft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten leden van de Adviesraad Migratie op hun verzoek rondgeleid langs een aantal huisvestingslokaties voor arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. De Adviesraad adviseert de regering, de Tweede Kamer en andere overheden gevraagd en ongevraagd over onder andere arbeidsmigratie. Daarbij staat de Adviesraad onafhankelijk ten opzichte van die overheden.

Lees verder
15 augustus 2022

SP-werkgroep WoonKlimaat: "Huurwoningen niet slopen maar snel gaan bouwen!""

Foto: SP / SP

In een brief aan de gemeenteraad en het College van B&W van Horst aan de Maas reageert de SP-werkgroep WoonKlimaat op het voornemen om in Horst West (sociale) huurwoningen te slopen. Ondertussen - zo stelt de werkgroep - heeft dat ondanks allerlei gepresenteerde plannen tot nu toe nog niet geleid tot de bouw van nieuwe (sociale) huurwoningen. "De teller staat op 0", aldus Sonja van Giersbergen namens de werkgroep, "Terwijl er binnen het zogenaamde 1000-woningenplan in ieder geval 300 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd zouden moeten worden". De werkgroep schrijft de brief naar aanleiding van berichtgeving in Dagblad De Limburger.

Lees verder
14 augustus 2022

23 augustus: Openbare informatieavond over arbeidsmigratie in Sevenum

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten organiseert samen met de SP Horst aan de Maas een openbare informatieavond over arbeidsmigratie onder het motto “Wonen, werken, leefbaar(heid) in Horst aan de Maas”. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 23 augustus in de kantine van voetbalclub Sparta aan de Luttelseweg 26 in Sevenum.

Lees verder
13 augustus 2022

Leefbaarheid Zonnehof Tienray aangetast en ongerustheid over toekomst

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Onlangs hebben bezorgde bewoners van Zonnehof in Tienray contact opgenomen met de SP vanwege problemen die ontstaan zijn met betrekking tot Zonnehof. Het gesprek met de bewoners dat daaruit voortvloeide, vormde aanleiding voor het sturen van een brief aan Wonen Limburg (WL) en portefeuillehouder Roy Bouten (Wonen & Wijken en Integratie).

Lees verder
27 juli 2022

Behoud de Parel en omwonenden door RvS in gelijk gesteld! Vergunning mestfabriek RMS vernietigd.

De Raad van State heeft de omgevingsvergunning voor RMS Venlo, de grootste mestfabriek van Nederland, vernietigd. Daarmee komt een voorlopig einde aan de langslepende actie van Behoud de Parel samen met de omwonenden van de geplande locatie aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst (lees hier het eerste artikel op de website van Behoud de Parel over de plannen van RMS in Grubbenvorst). Paul Geurts, woordvoerder van vereniging Behoud de Parel: “Dit is een grote overwinning, we zijn door de RvS op alle punten in het gelijk gesteld. Het ziet er naar uit dat de RMS-plannen daarmee de doodsteek gegeven is”.

Lees verder
19 juli 2022

Nieuw verzoek SP voor onafhankelijk onderzoek na uitspraak rechter over bevoordeling Knops

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

De SP Horst aan de Maas roept in een brief aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas (zie bijlage) opnieuw op tot het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rondom de bouw van een woning door oud-staatssecretaris en oud-wethouder Knops in het kader van de zogenaamde Ruimte voor Ruimte regeling. Daarmee reageert de SP op de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (lees hier het artikel over de uitspraak) dat Knops (toch) bevoordeeld is bij die bouw. Ook vraagt de SP om bij dat onafhankelijk onderzoek te kijken naar de manier waarop burgemeester Palmen eerder na intern onderzoek tot zijn conclusie is gekomen dat er geen sprake was van bevoordeling. De rechtbank spreekt die conclusies van Palmen tegen.

Lees verder
18 juli 2022

"Kom 17 september naar het PrinsjesdagProtest"

Foto: SP / SP

Het gaat zo niet langer. Steeds meer mensen kunnen hun rekeningen niet betalen. En dit kabinet weigert dit jaar nog wat te doen aan de hoge prijzen en de lage lonen. Terwijl de grote bedrijven enorme winsten maken en het met een deel van Nederland prima gaat, is er een groeiende groep mensen die zich zorgen maakt om de toekomst en er geen vertrouwen meer in heeft dat dit kabinet er ook voor hen zit. Dat blijkt ook uit de reacties van leden van de SP Horst aan de Maas op de oproep om "boodschappen" aan Rutte door te sturen.

Lees verder
14 juli 2022

Rechter oordeelt: Knops wel degelijk bevoordeeld bij bouw woning in buitengebied

Foto: - / Ministerie van Binnenlandse Zaken

Op 23 mei 2020 verschenen er artikelen in de media (NRC en De Limburger) over Horster CDA-politicus Raymond Knops, die in 2010 bevoordeeld is bij de aanschaf van bouwgrond in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling. Vanaf het begin van deze affaire heeft de SP Horst aan de Maas op haar website aandacht besteed aan deze kwestie (lees hier het eerste artikel over de kwestie) en heeft de SP-fractie in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het handelen van Knops en het gemeentebestuur. Het voorstel van de SP-fractie om te komen tot onafhankelijk onderzoek van de affaire (lees hier het artikel over het initiatiefvoorstel van de SP) werd door het college van B&W en de meerderheid van de raad afgewezen (lees hier de reactie van SP-fractievoorzitter Sonja van Giersbergen op die afwijzing). Ondertussen spande Knops een rechtszaak aan tegen NRC en De Limburger. Hij eiste rectificatie van de artikelen over de kwestie, omdat er volgens hem géén sprake is geweest van bevoordeling. De rechtbank (zie bijlage) heeft na onderzoek van de feiten geoordeeld dat er inderdaad sprake was van bevoordeling van Knops!

Lees verder
13 juli 2022

Is onderste steen boven in "kwestie Tegels”?

Foto: Gemeente Horst aan de Maas / Gemeenete Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 12 juli 2022 werd het onderzoek behandeld dat ingesteld is naar aanleiding van de signalen van niet-integer handelen door oud-wethouder Rudy Tegels. Het onderzoek bleek noodzakelijk nadat op 15 maart 2022 melding was gemaakt van een ernstige integriteitskwestie (lees hier het artikel). De melding leidde tot het instellen van een onderzoek – in opdracht van burgemeester Palmen – door Bureau Hoffmanns en Capra Advocaten. In de raadsvergadering werden de rapporten uitvoerig besproken.

Lees verder

Pagina's