h
29 mei 2023

Bewonersgroep Zonnehof (Tienray) doet voorstellen rondom gebiedsontwikkeling

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op zaterdag 13 mei 2023 organiseerde de Bewonersgroep Zonnehof (Tienray) een bijeenkomst voor en met de bewoners van Zonnehof. De Bewonersgroep Zonnehof bestaat uit bewoners van Zonnehof en omwonenden en wordt ondersteund door twee SP'ers. De bijeenkomst werd georganiseerd om te praten over de toekomst van Zonnehof.

Lees verder
20 mei 2023

Vervolgactie SP over stijgende prijzen voor energie, brandstof, huren, zorgverzekering en boodschappen.

Foto: Jorge Wolters / SP Horst aan de Maas

Vorig jaar was de SP de enige en eerste partij die de noodklok luidde over de alsmaar stijgende prijzen voor energie, brandstof, huren, zorgverzekering en boodschappen. De basisvoorzieningen worden maar duurder en de inkomens stijgen niet. Na acties in het hele land werd een prijsplafond ingesteld en de SP-petitie "Nationaliseer Onze Energie" werd door al ruim 130.000 mensen gesteund. En op 19 mei 2023 werd de draad weer opgepakt met de Volkspetitie. Ook in Horst gingen SP-vrijwilligers samen met Jorge Wolters-Gregorio, voorzitter van de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg (zie foto), deur-aan-deur om handtekeningen op te halen onder de petitie en om te onderzoeken van welke hoge kosten mensen nu het grootste probleem ervaren.

Lees verder
18 mei 2023

Antwoorden op SP-vragen inzake Project "Grenzeloos Meten"

Op 6 april 2023 stuurde de SP Venray en de SP Horst aan de Maas een brief aan B&W en de gemeeenteraden van Venray, Peel en Maas en Horst aan de Maas en aan de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Limburg, waarin ze haar twijfels uitte over het project “Grenzeloos Meten”. Een project dat door de provincie Limburg samen met de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel & Maas is ontwikkeld, gericht op realiseren van een regionaal dekkend meetnetwerk met fijnstofmeters en geurbeleving met als uiteindelijk gewenst resultaat een betere luchtkwaliteit. Op 16 mei kreeg de SP antwoord op haar vragen (zie bijlage).

Lees verder
18 mei 2023

Antwoord op vragen SP over D'n Crouwel in Sevenum

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Op 2 mei 2023 stuurde de SP een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas met een pleidooi voor het behoud van de oude boerderij D'n Crouwel in Sevenum. In de gemeenteraadsvergadering van 16 mei gaf wethouder Joosten (CDA) antwoord op de brief van de SP: doel van de gemeente is het pand te behouden.

Lees verder
17 mei 2023

“B&W Horst aan de Maas ongeloofwaardig en onbetrouwbaar”

Bewoners van de buurt rondom de Horsterweg/Venloseweg zijn verontwaardigd. Hun buurt wordt overstelpt met de komst van duizenden arbeidsmigranten, die door diverse uitzendbureau, investeerders en werkgevers gehuisvest worden op diverse locaties  en een aantal van die arbeidsmigranten zorg voor veel overlast en bedreigende situaties. Hun vertrouwen in de gemeentelijke overheid is gezakt tot een dieptepunt. Dat bleek tijdens een hoorzitting van de Commissie Bezwaar en Beroep op 16 mei 2023 over de plannen van Marcel Dings (ondernemer uit Belfeld) om de camping De Reulsberg aan de Venloseweg 110 uit te breiden met 82 bedden, tot 124 bedden in totaal. De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten en het Buurtcollectief Horsterweg e.o. werden gehoord door de commissie.

Lees verder
12 mei 2023

Vraagtekens SP Horst aan de Maas bij gang van zaken onderzoek windmolens

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Om in 2030 voor minimaal 30% en in 2050 volledig energieneutraal te zijn, wil de gemeente Horst aan de Maas duurzame energie opwekken. In dat kader is de gemeente op dit moment bezig met onderzoek naar geschikte locaties waarbij men zich met name richt op de gebieden Witveld en Hoogheide voor de plaatsing van zo’n 8 windmolens. In de raadsvergadering van 11 juli a.s. wordt besloten of de ontwikkeling van het windmolenpark doorgaat. De SP-werkgroep Woonklimaat heeft naar aanleiding van de komende beslissing in de vergadering van de gemeenteraad een brief geschreven aan raad en B&W, waarbij ze vraagtekens plaatst bij de gang van zaken.

Lees verder
12 mei 2023

SP Horst aan de Maas zet zorgmedewerkers in het zonnetje

Foto: Will Janssen / SP Horst aan de Maas

Twaalf mei is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegster van het verpleegkundige beroep. Deze dag wordt jaarlijks gevierd als de Dag van de Verpleging. Tweehonderd jaar na haar geboorte inspireert zij nog steeds met haar basale voorwaarden voor goede verpleging namelijk: aandacht, toewijding, eten, drinken, hygiëne en een schoon bed. Voor de SP Horst aan de Maas is de Dag van de Verpleging aanleiding om de medewerkers in de zorg van Horst aan de Maas extra aandacht te geven.

Lees verder
12 mei 2023

Venlo wijst bezwaren SP Venlo en Horst aan de Maas en Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten tegen plannen Vida XL af

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Op 13 maart 2023 vond de hoorzitting plaats over de bezwaren van SP-afdelingen Venlo, Horst aan de Maas en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas tegen de plannen van Vida XL voor de bouw van weer een distributiecentrum, een kantoor,  huisvesting voor 600 arbeidsmigranten en een parkeerplaats met overnachtingsmogelijkheden voor chauffeurs. De eerste dag in mei 2023 ontvingen de bezwaarmakers (naast de SP en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten ook Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst) het besluit van het college van B&W van Venlo op de bezwaren (zie bijlagen). De bezwaren zijn afgewezen, maar op enkele punten is B&W de bezwaarmakers tegemoet gekomen. Paul Geurts, woordvoerder van de bezwaarmakers, plaatst kanttekenen bij het besluit.

Lees verder
2 mei 2023

SP pleit voor behoud oude boerderij D'n Crouwel in Sevenum

Foto: PB / SP Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas heeft plannen om in Sevenum nieuwe woningen te bouwen aan de Krouwelstraat, waar de oude boerderij Krouwelstraat 4 (D’n Crouwel) staat. De SP Horst aan de Maas heeft – aansluitend bij omwonenden - een brief (zie bijlage) geschreven naar het gemeentebestuur, waar in de SP B&W en de gemeenteraad oproept deze historisch zeer belangrijke boerderij te bewaren voor Sevenum, voor de Sevenumse geschiedenis én voor het nageslacht!

Lees verder
1 mei 2023

SP Gezondduurprijs 2023 voor Stichting Natuur & Jeugd Horst aan de Maas

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Maandag 1 mei 2023 heeft de SP Horst aan de Maas de zogeheten ‘Gezondduurprijs’ voor het derde jaar op rij uitgereikt. De prijs is een blijk van waardering die wordt gegeven op de Dag van de Arbeid aan een persoon, vereniging, instelling of bedrijf met de permanente blik op en inzet voor gezondheid en duurzaamheid. Dit jaar viel die eer aan de Stichting Natuur & Jeugd te beurt.

Lees verder

Pagina's