h
7 juni 2024

SP-kiezers bedankt!

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 waren voor de SP teleurstellend. Zondagavond werd duidelijk dat de SP geen deel gaat uitmaken van het Europees Parlement. Desondanks: alle SP-stemmers in Horst aan de Maas van harte bedankt voor uw stem!

Lees verder
31 mei 2024

Wethouder Beurskens verstrekt onjuiste informatie aan gemeenteraad over "Richtlijnen Omgevingsgesprek"

Dinsdag 28 mei 2024 behandelde de gemeenteraad van Horst aan de Maas de brief van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten over de evaluatie van het zogenaamde "omgevingsgesprek", dat ondernemers die huisvesting voor arbeidsmigranten willen realiseren, zouden moeten voeren met omwonenden. In de notitie "Richtlijnen omgevingsgesprek" staat dat de ondernemers een verslag van het gesprek met de omwonenden moeten indienen bij de gemeente. Doen ze dat niet, dan wordt - volgens de "Richtlijnen" - de aanvraag van een vergunning niet in behandeling genomen. In de praktijk wordt dat verslag vaker niet of onvolledig ingediend, zo stelde de Werkgroep in haar brief vast. En de gemeente laat dat toe en neemt de aanvraag - ook zonder verslag - gewoon in behandeling. Die richtlijnen in het algemeen en het omgevingsgesprek in het bijzonder zijn volgens de werkgroep dan ook een fopspeen!  In de raadsvergadering stelde  wethouder Beurskens (Essentie) dat de richtlijnen voor het omgevingsgesprek niet meer geldig zijn en dus het indienen van een verslag niet meer verplicht. Want - zo stelt hij - sinds 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. Hij vergeet de gemeenteraad echter te melden dat de vergunning waartegen de Werkgroep bezwaar heeft gemaakt, vóór het ingaan van de nieuwe Omgevinsgwet is verleend. Daarmee heeft hij de gemeenteraad feitelijk onjuist geïnformeerd. En erkend hij dat door de manier waarop de gemeente met de regels voor het omgevingsgesprek omgaat in de praktijk dus inderdaad een fopspeen is. De gemeente hield zich gewoon niet aan de eigen regels die golden vóór 1 januari 2024!

Lees verder
29 mei 2024

Burgemeester Palmen adviseert gemeenteraad geen verder onderzoek te doen naar affaire "Knops"

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Volgens burgemeester Palmen heeft de rechtszaak met betrekking tot de bevoordeling van oud-wethouder Knops (CDA) geen nieuwe inzichten opgeleverd. Hij adviseert de gemeenteraad dan ook geen nader onderzoek te doen naar de gang van zaken rondom de bevoordeling van Knops. Dat kwam dinsdagavond 28 mei in de gemeenteraadsvergadering van Horst aan de Maas naar voren na een korte toelichting van SP-voorman Sebastian Lutterberg op de brief van de SP, waarin de raad opgeroepen werd nader onderzoek te doen naar de affaire.

Lees verder
24 mei 2024

UItbuiting arbeidsmigranten in IJsselstein door uitzendbureau Reyhan

Eind vorig jaar ging Paul Geurts (SP) met wethouder Schryver van de gemeente Venray in discussie over het beleid van de gemeente Venray met betrekking tot arbeidsmigranten en over de wantoestanden op een camping voor arbeidsmigranten in IJsselstein (lees hier verslag over die discussie). Op 23 mei 2024 besteedde ook Een Vandaag aandacht aan de uitbuiting van de arbeidsmigranten.

Lees verder
21 mei 2024

Werkgroep: "Voornemen B&W om vergunning te geven aan huisvesting arbeidsmigranten op Horsterweg 45 schaadt vertrouwen".

Al in 2020 werd in de gemeenteraad gesproken over de huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie Horsterweg 45 in Grubbenvorst. De gemeenteraad besprak de wijziging van het bestemmingsplan om die huisvesting daar mogelijk te maken. De SP-fractie in de raad stemde tegen de bestemmingswijziging, omdat de omwonenden geen inspraak hadden gekregen over de bestemmingsplanwijziging (lees hier de berichtgeving over dat besluit). Inmiddels zijn we enkele jaren verder en blijkt dat de omgeving van de Horsterweg te maken heeft met een enorme toename van huisvesting voor arbeidsmigranten, Dat vindt het College van B&W eigenlijk ook. Daarom heeft ze aangekondigd dat ze een rem wil zetten op de toename van arbeidsmigranten, zeker in dit gebied. Maar in de praktijk blijft B&W toch vergunningen verlenen en neemt het aantal arbeidsmigranten gewoon toe. Daarmee schaadt het gemeentebestuur het vertrouwen van burgers. Dat schrijft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten in haar zienswijze (zie bijlage) op het ontwerpbesluit van B&W om een vergunning te verlenen voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Horsterweg 45.

Lees verder
12 mei 2024

Dag van de Zorg: medewerkers zorg in Horst aan de Maas in het zonnetje gezet!

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Op de geboortedag van Florence Nightingale - de grondlegster van het verpleegkundige beroep - 12 mei 2024 werd bij praktisch alle zorginstellingen in Horst aan de Maas door de SP een lekkernij bezorgd voor het zorg- en verpleegkundig personeel. Inmiddels is dat voor de SP een traditie. 12 mei wordt jaarlijks gevierd als de Dag van de Zorg. Aanleiding om de medewerkers in de zorg van Horst aan de Maas extra aandacht te geven en hen in het zonnetje te zetten.

Lees verder
5 mei 2024

Campagne verkiezingen Europarlement van start

Foto: PG / SP Horst aan de Maas

De SP Horst aan de Maas is gestart met haar campagne voor de verkeizingen voor het Europees parlement. Die verkiezingen vinden plaats op donderdag 6 juni. De start van de campagne werd gesymboliseerd door het plakken van de posters van de Horster SP-kandidaat Paul Geurts op de door de gemeente geplaatste verkiezingsborden (zie foto).

Lees verder
2 mei 2024

Gezondduurprijs SP Horst aan de Maas voor Imkervereniging Horst

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Jaarlijks reikt de SP Horst aan de Maas op 1 mei de zogeheten Gezondduurprijs uit. De prijs is een blijk van waardering uitgereikt op de Dag van de Arbeid aan een persoon, vereniging, instelling of bedrijf met de permanente blik op en inzet voor gezondheid en duurzaamheid.

Lees verder
1 mei 2024

SP Horst aan de Maas vraagt gemeenteraad om onderzoek in “kwestie Knops”

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

In een brief van de SP Horst aan de Maas aan de gemeenteraad (zie bijlage) roept de SP die gemeenteraad op, om nader onderzoek te doen naar de gang van zaken met betrekking bevoordeling van oud-wethouder Knops (CDA). Eerder heeft de SP dat ook al voorgesteld, maar toen wees de meerderheid van de raad - op advies van B&W - dat voorstel af. Op 23 maart 2024 heeft het Gerechtshof Amsterdam echter vastgesteld dat Raymond Knops wel degelijk bevoordeeld is bij de aankoop van grond en de bouw van zijn woning in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling.

Lees verder

Pagina's