h
24 februari 2024

Na vragen SP gaat gemeente Horst aan de Maas aan de slag om crisisopvang voor dakloze arbeidsmigranten te realiseren

Op 28 december 2023 stelde de SP Horst aan de Maas vragen over het beleid van de gemeente Horst aan de Maas met betrekking tot de opvang van dakloze arbeidsmigranten. Op 23 februari 2023 stuurde B&W de antwoorden op de vragen naar de gemeenteraad en de SP: "We zijn druk bezig met crisisopvang voor dakloze arbeidsmigranten".

Lees verder
23 februari 2024

Oproep aan Heimstaden: Geef je huurders de woning waar ze voor betalen!

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Begin februari 2024 heeft de SP Horst aan de Maas aan de bewoners van de appartementencomplexen Meent en Muldershof een enquête voorgelegd over de ervaringen met vastgoedbelegger Heimstaden en de staat van de woningen. Heimstaden is een grote belegger die alleen al in Nederland ruim 13.000 huurwoningen in bezit heeft. De komende jaren worden er 12.000 daarvan te koop aangeboden zodra de huurder de woning verlaat, het zogeheten uitponden. Tegelijkertijd heeft Heimstaden een slechte reputatie opgebouwd waar het gaat om regulier onderhoud, nodig reparatiewerk en communicatie.

Lees verder
22 februari 2024

Bewoners Helenaveenseweg Griendtsveen strijden voor zonnepanelen

Foto: Mariet van Dijnen / SP Horst aan de Maas

Meedoen aan de energietransitie? Als je de middelen hebt, is dat meestal geen probleem. Offerte laten maken en plaatsing van zonnepanelen of nemen van andere duurzaamheidsmaatregelen kan binnen enkele maanden geregeld zijn.

Lees verder
21 februari 2024

Caroline van der Plas: "Onder de indruk van de massale huisvesting van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas"

Foto: Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten / Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten

Op dinsdag 20 februari 2024 bezocht Caroline van der Plas fractievoorzitter BBB in de Tweede Kamer op uitnodiging van de SP-werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten de gemeente Horst aan de Maas om zich te laten informeren over de huisvesting van arbeidsmigranten in die gemeente. Zij werd vergezeld door het BBB-Eerste Kamerlid Eugene Heijnen, de BBB-Statenleden Annetje Schoolmeesters (fractievoorzitter) en Christian van Bommel en het burgercommissielid Scen de Loijer, eveneens van BBB.

Lees verder
13 februari 2024

Vragen SP aan B&W Horst aan de Maas over verkoop woningen De Meent en Muldershof in Horst

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De Zweedse vastgoedbelegger Heimstaden - die in het verleden veel huurwoningen in  Nederland opgekocht heeft als middel om hoge winsten te boeken - wil af van zijn woningbezit. Ook in Horst aan de Maas wil Heimstaden woningen kwijt.

Lees verder
13 februari 2024

SP roept gemeenteraad Horst aan de Maas op tot enquête naar Californië-deal

Al langere tijd vindt er in onder andere de gemeenteraad van Horst aan de Maas discussie plaats over de “Californië-deal”, de gronddeal tussen Californië BV en haar eigen directeur in 2019 en 2020. Bij die transactie was sprake van belangenverstrengeling. De toenmalige directeur Lodewijk Burghout maakte gebruik van zijn voorkennis en bespaarde zo miljoenen euro’s. De politiek probeert op allerlei manieren de waarheid over de deal te achterhalen. Tot nu toe zonder concreet resultaat. De SP roept de gemeenteraad van Horst aan de Maas nu op over te gaan tot een enquête (onderzoek) naar de gang van zaken.

Lees verder
8 februari 2024

Gemeente besluit tarieven vervoer voor mensen met beperking niet te verhogen

Op 27 november 2023 stuurde de SP een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas waarin de SP oproept de tarieven van Omnibuzz, het vervoer voor mensen met een beperking, niet te verhogen. Het college heeft in lijn met het verzoek van de SP op 9 januari 2024 besloten om in 2024 de tarieven van het WMO-vervoer niet te laten stijgen en de gederfde inkomsten voor Omnibuzz op te vangen. Dat blijkt uit de beantwoording van verantwoordelijk wethouder Roy Bouten (PvdA) op vragen in de gemeenteraad.

Lees verder
2 februari 2024

Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten stuurt brief naar informateur Plasterk

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas heeft op 2 februari 2024 een brief gestuurd naar informateur Plasterk, waarin de werkgroep ingaat op de situatie rondom arbeidsmigranten in de regio Noord-Limburg. Aan de hand daarvan komt de werkgroep met een aantal aanbevelingen die de greep op de instroom van arbeids-migranten kan verbeteren.

Lees verder
18 januari 2024

SP Horst aan de Maas ondersteunt kandidatuur Paul Geurts voor verkiezingen Europees Parlement

Foto: Maurits Gemmink / SP

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de SP Horst aan de Maas hebben de aanwezige leden de kandidatuur van Paul Geurts voor de verkiezingen van het Europees Parlement ondersteund. Unaniem werd besloten een verklaring te sturen aan het Congres van de SP, waarin de ondersteuning door de afdeling officieel bevestigd wordt.

Lees verder
17 januari 2024

Rapport van Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg over stikstof positief ontvangen door Tweede Kamer

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Onder belangstelling van de Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP), Harm Holman (NSC), Laura Bromet (GroenLinks/Pvda), Caroline van der Plas (BBB) en Cor Pierik (BBB) - zie foto - nam Thom van Campen (vervangend voorzitter van de Kamercommissie Landbouw, Natuur en Visserij) op dinsdag 16 januari 2024 het rapport van de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg over de stikstofproblematiek in ontvangst.

Lees verder

Pagina's