h
12 juli 2022

Paul Geurts: "Naar een duurzame landbouw"

Foto: Hans van der Beelen / SP Horst aan de Maas

Op 12 juli 2022 plaatste Dagblad de Limburger een opinie-artikel van de hand van Paul Geurts, voorzitter van de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg, een groep die onder andere boeren en oud-boeren verenigd en samen met enige regelmaat openbare informatieavonden organiseert over zaken die spelen bij boeren en consumenten. Hieronder kunt u het opinie-artikel lezen.

Lees verder
11 juli 2022

SP roept gemeente op tot stellen van regels en normen bij houtstook

Foto: - / Stichting Houtrookvrij

De SP Horst aan de Maas roept de gemeenteraad en het college van B&W van Horst aan de Maas op om regels (en normen) vast te stellen voor het stoken van hout. De SP pleit niet voor een verbod, maar wil wel regels, zodat mensen die – bijvoorbeeld als gevolg van een longaandoening – de mogelijkheid hebben om iets te doen tegen overlast. De gemeente heeft dan de mogelijkheid op basis van objectieve normen vast te stellen of een klager terecht klaagt en of de houtstook aan banden gelegd moet worden.

Lees verder
11 juli 2022

Werkgroep Arbeidsmigranten nodigt Pools Europarlementariër uit voor rondleiding huisvestingslocaties arbeidsmigranten

Foto: - / Robert Biedron

Donderdag 15 juni berichte de NOS over een actie van de Poolse Europarlementariër Robert Biedron, om burgers in Polen te informeren over de risico's van werken in landen als Nederland. Volgens de Europarlementariër moeten zijn landgenoten beter worden voorgelicht, omdat de kans bestaat dat ze hier niet goed worden behandeld.

Lees verder
5 juli 2022

SP vraagt Knops opnieuw zélf te vragen naar onafhankelijk onderzoek

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

Begin dit jaar schreef de SP een brief aan oud-staatssecretaris en oud-wethouder Raymond Knops (CDA) met de oproep om zélf te pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij de uitvoering van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling in Horst aan de Maas (lees hier het artikel over die oproep). NRC en De Limburger schreven eerder dat Knops bevoordeeld was bij de koop van grond en de vergunning voor de bouw van een woning én dat hij Horstenaren gedwongen zou hebben te betalen voor een vergunning voor de bouw van een woning in het kader van de Ruimte-voor-Ruimteregeling. Knops heeft niet gereageerd op die brief. Reden voor de SP om de oproep aan Knops te herhalen (zie bijlage). De SP doet dat omdat Knops in een interview in De Limburger ontkende dat er sprake is geweest van bevoordeling. En aan de rechter vroeg Knops om NRC en De Limburger te dwingen te komen tot rectificatie van beschuldigingen.

Lees verder
4 juli 2022

Koopkrachtactie in Horst aan de Maas

Foto: SP / SP

Zaterdag 2 juni startte in Horst aan de Maas - zoals in heel veel plaatsen in Nederland - de SP-actie voor herstel van de koopkracht van de Nederlanders. Dat is hard nodig, want steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter.

Lees verder
20 juni 2022

Geslaagde SP-familiedag

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Wat was het een mooie dag! Duizenden SP’ers en hun familieleden kwamen op 19 juni 2022 naar Burgers’ Zoo voor de SP familiedag. Daaronder ook heel wat SP'ers uit Horst aan de Maas (zoals Math en Maryla - zie foto).
Niet alleen werd een lange traditie - na de corona-jaren - weer voortgezet, maar dit jaar maakte het 50-jarig jubileum van de SP de familiedag extra bijzonder.

Lees verder
13 juni 2022

Lof voor oud-raadsleden SP

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Na 21 maart 2022 - verkiezingsdag voor de gemeenteraad - heeft de SP geen zitting meer in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. De SP nam niet deel aan de verkiezingen. De partij maakt zich de komende jaren op voor deelname aan de raadsverkiezingen in 2026 en gaat daar de komende tijd hard aan werken.

Lees verder
13 juni 2022

Gouverneur Roemer, oud SP-raadslid Van Rengs en auteurs De Vriendenreünie in OJC Niks

Foto: Hans van der Beelen / SP Horst aan de Maas

Onlangs verscheen "De Vriendenreünie", het boek over de bestuurscultuur in Limburg, dat al heel wat stof deed opwaaien. In het boek nemen politici van CDA-huize uit Horst aan de Maas een prominente plaats in. De auteurs, de NRC-journalisten Joep Dohmen en Paul van der Steen, waren woensdag 8 juni 20220 te gast bij OJC Niks in Horst. De avond werd ingeleid door gouverneur Emile Roemer met zijn visie op de Limburgse bestuurscultuur. Daarna ging presentatrice Lotte Spreeuwenberg in gesprek met de auteurs en een aantal gasten, waaronder Michael Van Rengs, voormalig SP-raadslid uit America.

Lees verder
1 juni 2022

Komt B&W beloftes huurwoningen na?

Foto: LEN / SP

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Horst aan de Maas. In de vorige raadsperiode is dan ook afgesproken dat er de komende 5 jaar 1000 woningen vergund zullen worden. Hiervan zou 30% sociale huur-, 30% markthuur- en 40% koopwoning zijn. Deze afspraak is raadsbreed vastgesteld. Maar tot nu toe wordt die afspraak keer op keer niet waargemaakt.

Lees verder
29 mei 2022

SP tegen voorstel verhoging fractievergoedingen

Op de raadsagenda van dinsdag 7 juni 2022 prijkt het voorstel om de fractievergoeding per raadslid te verhogen van 50 euro naar 200 euro per fractielid. Een verhoging van 300 procent. Ook wordt voorgesteld de vergoeding aan de fracties te verhogen van 300 naar 1500 euro. De SP Horst aan de Maas doet in een brief aan de gemeenteraad (zie bijlage) een beroep op de gemeenteraadsfracties om het voorstel voor deze verhogingen af te wijzen.

Lees verder

Pagina's