h
16 oktober 2023

Manifest tegen arbeidsmigranten-industrie

Foto: SP / SP

Op zaterdag 21 oktober 2023 wordt op de Markt in Boxtel het "manifest tegen de arbeidsmigranten-industrie" gelanceerd. Het manifest is tot stand gekomen in samenwerking met onder andere de SP. Lilian Marijnissen en Bart van Kent zijn dan ook aanwezig bij de lancering. Na deze lancering gaan Marijnissen en Van Kent een tour maken langs plaatsen waar groepen opkomen tegen de ongebreidelde uitbreiding van huisvestingslocaties in Nederland. Het manifest is een initiatief van een grote groep actiegroepen (waaronder de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas), die verenigd zijn rondom de website "Dossier Arbeidsmigranten".

Lees verder
11 oktober 2023

Vragen SP naar aanleiding van dodelijk ongeluk arbeidsmigrant in Sevenum

Op maandag 2 oktober 2023 werd Horst aan de Maas opgeschrikt door een verschrikkelijke ongeluk in het maïsveld bij de Erik de Rodeweg in Sevenum: een jonge Litouwse arbeidsmigrant werd samen met zijn achtergebleven schamele bezittingen gevonden in een juist gemaaid maïsveld. Hij werd overreden door een hakselaar. Het ongeluk wierp een schrijnend beeld op van het steeds meer toenemende aantal dakloze arbeidsmigranten in Noord-Limburg. Reden voor de SP Horst aan de Maas vragen voor te leggen aan het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas (zie bijlage).

Lees verder
28 september 2023

Gemeente Horst aan de Maas verstrekt onvoldoende informatie na Woo-verzoek

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas verstrekt onvoldoende informatie naar aanleiding van een Woo-verzoek. Het verzoek, in het kader van de Wet Open Overheid, gaat over alle informatie met  betrekking tot de totstandkoming van een ontwerpbesluit van het College van B&W om een vergunning te verlenen voor de huisvesting van 92 arbeidsmigranten in een loods aan de St.Jorisweg. De indieners van het Woo-verzoek hebben nu een klacht ingediend (zie bijlage) bij de Commissie Bezwaar en Beroep van de gemeente over het verstrekken van onvoldoende informatie.

Lees verder
25 september 2023

"Nu de mensen"

Foto: SP / SP

Zaterdag 23 september 2023 hield de SP haar verkiezingscongres. Op het congres werden het verkiezingsprogramma met als titel "Nu de mensen" en de kandidatenlijst besproken en uiteindelijk vastgesteld. De SP Horst aan de Maas was vertegenwoordigd door Wilma Kurvers en Sebastian Lutterberg (zie foto). Hieronder hun verslag over het congres.

Lees verder
18 september 2023

Interessante informatiebijeenkomst SP werkgroep "Woonklimaat" over energie

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Waar halen we de energie vandaan en wat doen we ermee? En verduurzamen, hoe doe je dat? Allemaal vragen gerelateerd aan het thema ‘Energie’. Vragen die beantwoord werden op de thema-avond "Energie", die de SP-werkgroep "Woonklimaat" organiseerde op vrijdag 15 september 2023. De antwoorden werden - onder leiding van presentator Michael Van Rengs - gegeven door een drietal gastsprekers: Jelle Houben, gepromoveerd aan de TU Eindhoven en momenteel werkzaam bij Cellsius, een TNO-TU/e spinoff; Henk van der Loo, voorzitter van REScoop Limburg, de alliantie van onafhankelijke Limburgse, duurzame energiecoöperaties en Jorge Wolters, fractievoorzitter voor de SP in de Provinciale Staten van Limburg en onder andere woordvoerder op gebied van energie.

Lees verder
18 september 2023

PrinsjesdagProtest SP in Den Haag succesvol

Foto: SP / SP

Zondag 17 september 2023 organiseerde de SP in Den Haag het PrinsjesdagProtest. Met de actie wil de partij aandacht vragen voor de stijgende kosten voor burgers.

Lees verder
9 september 2023

Horst aan de Maas een verkeersveilige gemeente?

Een onderwerp op menige verjaardag of feestje. Hoe veilig is het verkeer in onze gemeente? Je leest zo vaak over ongelukken dat je er aan gaat twijfelen. Ga je zelf kijken op een kruispunt of rotonde dan snap je soms niet hoe het mogelijk is dat daar nog geen ongeluk heeft plaatsgevonden.

Lees verder
8 september 2023

Vergunningaanvraag huisvesting arbeidsmigranten St. Jorisweg aangepast

Op 15 februari 2023 maakte B&W van Horst aan de Maas bekend dat zij een omgevingsvergunning wilde verlenen voor het huisvesten van arbeidsmigranten in een bedrijfsloods aan de St. Jorisweg 70 in Hegelsom. De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten schreef een brief waarin de werkgroep aangaf het niet eens te zijn met de plannen. Met succes. De initiatiefnemer, glastuinbouwbedrijf Thwan van Gennip, heeft naar aanleiding van die brief en reacties uit de buurt besloten de aanvraag te gaan wijzigen.

Lees verder
7 september 2023

Nieuwe voorzitter SP Horst aan de Maas: Sebastian Lutterberg

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Socialistische Partij, afdeling Horst aan de Maas, heeft woensdagavond Sebastian Lutterberg (op foto rechts) tot haar nieuwe voorzitter gekozen. Lutterberg is daarmee de opvolger van Paul Geurts (op foto links). Wilma Kurvers blijft de secretaris van de afdeling en Hans Hagens is de penningmeester. Paul Geurts blijft wel bestuurslid. Het bestuur wordt verder gecompleteerd door Sonja van Giersbergen.

Lees verder
2 september 2023

SP organiseert op 15 september thema-avond over energie

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op vrijdag 15 september organiseert de SP Horst aan de Maas een thema-avond over "energie". Het zijn immers onzekere tijden voor heel veel mensen als het bijvoorbeeld gaat over de hoogte van de energieprijzen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in de zogeheten energietransitie? Welke mogelijkheden zijn er? Verduurzamen? Hoe doen we dat? Individueel, gezamenlijk? Welke rol kan of moet de overheid hierin hebben? Vragen die niet zo makkelijk allemaal beantwoord zullen kunnen worden, maar waar de SP-werkgroep WoonKlimaat in ieder geval wel een aanzet voor wil geven tijdens de openbare thema-avond Energie.

Lees verder

Pagina's