h
12 maart 2023

Geslaagde thema-avond SP over “De grens tussen eerlijke politiek en vriendjespolitiek”

Foto: Mathijs Fiddelaers / SP

Een met zo’n vijftig mensen goed gevulde foyer van de Venrayse Schouwburg luisterde vrijdagavond 10 maart 2023 aandachtig naar onderzoeksjournalist Joep Dohmen, professor Paul Bovend’Eert en Marc van Caldenberg, fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Limburg. Zij spraken onder deskundige leiding van Mathijs Fiddelaers met elkaar en met het publiek over integriteit in de politiek, onder de titel ‘De grens tussen eerlijke politiek en vriendjespolitiek. Zowel de sprekers als het publiek – dat na de pauze de gelegenheid kreeg vragen te stellen en daar gretig gebruik van maakte - waren vol lof over de avond.

Lees verder
11 maart 2023

SP Limburg presenteert Energiemanifest

Foto: SP Limburg / SP Limburg

De SP in Limburg bepleit in een manifest (zie bijlage) het oprichten van een Limburgs energiebedrijf en zonnepanelen voor alle huishoudens. Door de komende tien tot vijftien jaar alle huishoudens in Limburg van zonnepanelen te voorzien, kan onder meer ook de energiearmoede worden aangepakt. Gisterochtend pressenteerde de SP Limburg haar energiemanifest.

Lees verder
10 maart 2023

SP-vragen SP over gang van zaken bij Pluryn in Horst aan de Maas

Foto: SP / SP

In Horst aan de Maas heeft zorginstelling Pluryn een vijftal opvangwoningen voor mensen met uiteenlopende en complexe zorgvragen. De (commerciële) instelling zegt een tekort te hebben aan zorgpersoneel en schakelde daarom zzp’ers in, die duurder zijn dan regulier personeel. Inmiddels - zo stelt de instelling - stijgen de kosten zodanig dat Pluryn moet bezuinigen. In dat kader worden de woningen van Pluryn in Horst aan de Maas uiterlijk eind 2023 gesloten, met grote gevolgen voor bewoners en hun familie. Reden voor Maarten Hijink (zie foto), Kamerlid van de SP in de Tweede Kamer, om vragen te stellen aan de verantwoordelijke minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder.

Lees verder
7 maart 2023

Lilian Marijnissen 11 maart naar Sevenum voor actie tegen 'blokkendozen'

Foto: SP / SP Horst aan de Maas

Op zaterdag 11 maart 2023 komt Lilian Marijnissen (voorzitter van de SP-fractie in de Tweede Kamer) naar Horst aan de Maas. Om samen met omwonenden actie te voeren tegen bouwplannen van Vida XL. Vida XL wil een nieuw distributiecentrum, een kantoor en huisvesting voor arbeidsmigranten bouwen in Venlo, aan de grens met Horst aan de Maas. De nieuwe enorme blokkendoos brengt niets goeds voor Horst aan de Maas. Alleen extra werkgelegenheid voor arbeidsmigranten en verdere verdozing van ons landschap. Er wordt een accommodatie voor 600 arbeidsmigranten gebouwd nabij de vestiging van Vida XL en ondertussen heeft Horst aan de Maas een groot tekort aan betaalbare woningen. Woningzoekenden staan gemiddeld zo'n zeven jaar (!) op een wachtlijst vóór ze een fatsoenlijke woning krijgen.

Lees verder
7 maart 2023

Themabijeenkomst SP: “De grens tussen eerlijke politiek en vriendjespolitiek”

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op vrijdag 10 maart a.s. organiseert de SP Horst aan de Maas samen met de SP Venray in de foyer (eerste etage) van de Schouwburg in Venray een openbare bijeenkomst over integriteit in de politiek waarbij gezocht wordt naar de grens tussen eerlijke politiek en vriendjespolitiek. Vanaf 19.00 uur is inloop en de bijeen-komst start om 19.30 uur. NRC-journalist Joep Dohmen en professor Paul Bovend’Eert (Radboud Universiteit) worden geïnterviewd en Marc van Caldenberg – voorzitter van de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg – spreekt een column uit.

Lees verder
7 maart 2023

SP wenst sneller opheldering over deal "Californië BV"

Op 16 november 2022 stuurde de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg een brief met vragen over ontwikkelingen bij bedrijventerrein Greenport en de eventuele belangenverstrengeling bij een deal van Califiornië BV met haar (oud-)directeur. In december 2022 liet de verantwoordelijk gedeputeerde Satijn (VVD) weten dat de beantwoording van de vragen van de SP-fractie 40 dagen zou worden verdaagd, omdat nader onderzoek naar de deal meer tijd zou vragen. Vervolgens liet dezelfde gedeputeerde op 31 januari 2023 weten de beantwoording nogmaals - nu met 60 dagen - te verdagen. Op 4 maart 2023 verscheen vervolgens een artikel in De Limburger met als titel "Duistere miljoendeal bij Venlo: hoe kon de baas bijna 30 hectare grond kopen voor een vriendenprijs?" Alle reden voor de SP-fractie om een vervolgbrief te schrijven en aan te dringen op snellere beantwoording van de vragen. En tegelijkertijd maakt de SP van de gelegenheid gebruik om een aantal vervolgvragen te stellen (zie bijlage).

Lees verder
6 maart 2023

Bezwaren Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten tegen vergunning voor huisvesting arbeidsmigranten aan venloseweg 110

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het verlenen van een vergunning voor de bouw van een logiesverblijf voor zo'n 84 arbeidsmigranten aan de Venloseweg 110. Daarmee sluit de werkgroep aan bij het verzet van de buurt tegen de plannen.

Lees verder
3 maart 2023

SP Limburg stijgt in peilingen

Foto: - / EenVandaag

Hoewel peilingen geen voorspelling zijn van de zetelverdeling in Provinciale Staten van Limburg geven ze wel een indicatie van de politieke verhoudingen op dit moment. Twee weken vóór de definitieve verkiezingsdag, 15 maart. Uit peilingen van EenVandaag blijkt dat de SP in Limburg een stijgende lijn laat zien. In de huidige Staten telt de SP vier zetels, dat zijn er in de peilingen nu vijf.

Lees verder
26 februari 2023

SP in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland: Verbetering Maaslijn start in 2023!

Foto: SP / SP

Op zaterdag 25 februari 2023 voerde de SP actie om op de kortst mogelijke termijn de schop de grond in te krijgen ter verbetering van de Maaslijn, de spoorverbinding tussen Roermond en Nijmegen. Door - met een knipoog - aan te tonen dat de Maaslijn toch echt in Randstedelijk gebied ligt, zal dat er toe leiden dat – desnoods met een spoedwet – er geld komt voor de zo noodzakelijke verbetering van deze drukke spoorroute.

Lees verder
19 februari 2023

15 maart verkiezingen Provinciale Staten: De kandidaten uit Horst aan de Maas

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op woensdag 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van Provinciale Staten van Limburg. Op de verkiezingslijst van de SP staan drie kandidaten uit Horst aan de Maas: Sonja van Giersbergen (Norbertuswijk), Wilma Kurvers (Hegelsom) en Paul Geurts (Berkelsbroek).

Lees verder

Pagina's