h
12 mei 2023

SP Horst aan de Maas zet zorgmedewerkers in het zonnetje

Foto: Will Janssen / SP Horst aan de Maas

Twaalf mei is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegster van het verpleegkundige beroep. Deze dag wordt jaarlijks gevierd als de Dag van de Verpleging. Tweehonderd jaar na haar geboorte inspireert zij nog steeds met haar basale voorwaarden voor goede verpleging namelijk: aandacht, toewijding, eten, drinken, hygiëne en een schoon bed. Voor de SP Horst aan de Maas is de Dag van de Verpleging aanleiding om de medewerkers in de zorg van Horst aan de Maas extra aandacht te geven.

Lees verder
12 mei 2023

Venlo wijst bezwaren SP Venlo en Horst aan de Maas en Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten tegen plannen Vida XL af

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Op 13 maart 2023 vond de hoorzitting plaats over de bezwaren van SP-afdelingen Venlo, Horst aan de Maas en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas tegen de plannen van Vida XL voor de bouw van weer een distributiecentrum, een kantoor,  huisvesting voor 600 arbeidsmigranten en een parkeerplaats met overnachtingsmogelijkheden voor chauffeurs. De eerste dag in mei 2023 ontvingen de bezwaarmakers (naast de SP en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten ook Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst) het besluit van het college van B&W van Venlo op de bezwaren (zie bijlagen). De bezwaren zijn afgewezen, maar op enkele punten is B&W de bezwaarmakers tegemoet gekomen. Paul Geurts, woordvoerder van de bezwaarmakers, plaatst kanttekenen bij het besluit.

Lees verder
2 mei 2023

SP pleit voor behoud oude boerderij D'n Crouwel in Sevenum

Foto: PB / SP Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas heeft plannen om in Sevenum nieuwe woningen te bouwen aan de Krouwelstraat, waar de oude boerderij Krouwelstraat 4 (D’n Crouwel) staat. De SP Horst aan de Maas heeft – aansluitend bij omwonenden - een brief (zie bijlage) geschreven naar het gemeentebestuur, waar in de SP B&W en de gemeenteraad oproept deze historisch zeer belangrijke boerderij te bewaren voor Sevenum, voor de Sevenumse geschiedenis én voor het nageslacht!

Lees verder
1 mei 2023

SP Gezondduurprijs 2023 voor Stichting Natuur & Jeugd Horst aan de Maas

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Maandag 1 mei 2023 heeft de SP Horst aan de Maas de zogeheten ‘Gezondduurprijs’ voor het derde jaar op rij uitgereikt. De prijs is een blijk van waardering die wordt gegeven op de Dag van de Arbeid aan een persoon, vereniging, instelling of bedrijf met de permanente blik op en inzet voor gezondheid en duurzaamheid. Dit jaar viel die eer aan de Stichting Natuur & Jeugd te beurt.

Lees verder
1 mei 2023

Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten stuurt brief met aandachtspunten voor informateurs coalitievorming Limburg

Op dit moment vinden gesprekken plaats van twee 'informateurs"(mevrouw Dassen en de heer Schrijen) met BBB, VVD, CDA, PvdA en SP over de vorming van een nieuwe coalitie voor het provinciaal bestuur in Limburg. Gedurende het proces van vorming van een coalitie voor het bestuur (College van GS) van de provincie Limburg is er gelegenheid voor de Limburgse samenleving om reacties en suggesties mee te geven aan de informateurs. De Werkgroep Arbeidsmigranten Horst aan de Maas heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt door een brief te sturen aan de informateurs met aandachtspunten voor het coalitieprogramma van het toekomstige College van GS van Limburg.

Lees verder
26 april 2023

SP Jongeren organiseren filmavond: 19 mei in Venlo

Foto: SP Jongeren / SP Jongeren

Aangezien gezelligheid en de strijd voor een betere wereld hand in hand gaan organiseren SP Jongeren in Venlo op vrijdagavond 19 mei een gratis filmavond. Iedere jongere die niet langer wilt wachten op een betere wereld, maar hier samen met anderen voor de handen uit de mouwen wilt steken is welkom.

Lees verder
25 april 2023

Horst aan de Maas wel of niet het mestafvoerputje van Zuid-Oost Nederland?

Op 10 februari 2023 stuurde de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg een brief aan Gedeputeerde Staten (GS) met vragen over RMS, de nabij Grubbenvorst geplande mestverwerkingsfabriek. De door de provincie verleende vergunning aan RMS is in juli 2022 door de Raad van State vernietigd. Daarover was een briefwisseling ontstaan tussen vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst en de provincie over de mogelijkheid dat de provincie een nieuwe vergunning zou willen verlenen. En die briefwisseling leverde vragen op bij de SP. Het College van GS van Limburg heeft in een brief van 21 april 2023 antwoord gegeven op de vragen (zie bijlage). Op één van de vragen van de SP - over de spreiding van mestverwerkers en het risico dat Horst aan de Maas het mestafvoerputje van Zuid-Oost Nederland wordt - stelt GS dat er geen spreidingsbeleid is en ontkent het college dat in Horst aan de Maas een concentratie van mestverwerking plaatsvindt. Ten onrechte, zo stelt Paul Geurts, voorzitter van de SP Horst aan de Maas en betrokken bij de acties tegen de komst van de mestverwerkingsfabriek van RMS.

Lees verder
20 april 2023

Antwoorden Minister Helder op vragen SP over gedwongen verhuizing mensen in zorgwoningen in Horst aan de Maas

Op 13 maart stelde SP-kamerlid Maarten Hijink vragen over de gedwongen verhuizing van mensen in zorgwoningen van Pluryn in Horst aan de Maas. Pluryn sluit een vijftal opvangwoningen voor mensen met uiteenlopende en complexe zorgvragen, omdat - zo stelt de (commerciële) instelling - ze een tekort heeft aan zorgpersoneel en daarom zzp’ers in moet huren die duurder zijn dan regulier personeel. Daardoor stijgen de kosten zodanig dat Pluryn moet bezuinigen. In dat kader worden de woningen van Pluryn in Horst aan de Maas uiterlijk eind 2023 gesloten. In haar antwoord aan de SP-fractie in de Tweede Kamer stelt Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) dat het besluit van Pluryn niet alleen ingegeven is door financiële overwegingen.

Lees verder
6 april 2023

Twijfels SP Venray en Horst aan de Maas bij project "Grenzeloos Meten"

Foto: RUD ZL / Fijnstofmeter

Op 22 maart organiseerde de gemeente Horst aan de Maas een informatiebijeenkomst over het project “Grenzeloos Meten”. Een project dat door de provincie Limburg samen met de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel & Maas is ontwikkeld, gericht op realiseren van een regionaal dekkend meetnetwerk met fijnstofmeters en geurbeleving met als uiteindelijk gewenst resultaat een betere luchtkwaliteit. Het project wordt onder leiding van de gemeente Venray en de RUD ZL uitgevoerd door het RUD ZL en Connecting Agri&Food (CON A&F), een commercieel adviesbureau dat verbonden is aan de agrifood-sector. Door de SP-afdelingen worden vraagtekens geplaatst bij de onafhankelijkheid van dit adviesbureau. Mede naar aanleiding van een brief van de vereniging Behoud de Parel - die een verzoek tot samenwerking binnen het project “Grenzeloos Meten” heeft afgewezen - hebben de SP-afdelingen Venray en Horst aan de Maas een brief gestuurd aan de samenwerkingspartners met kritische vragen (zie bijlage).

Lees verder
6 april 2023

Paul Geurts in opinieartikel De Limburger: "Reguleer inzet arbeidsmigranten"

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 3 maart stond in De Limburger een opiniestuk van Frank van Gool over arbeidsmigranten. Ongegeneerd pleitte hij ervoor dat de provincie Limburg gemeenten zou moeten aansporen om op meer locaties huisvesting voor arbeidsmigranten toe te staan. Dat hij daar – als baas van uitzendbureau Otto Work Force en Kafra Housing – garen bij spint, vermeldde hij niet. Van Gool stelde ook dat hij de zorg in Nederland een dienst bewijst door Filipijnse verpleegkundigen naar Nederland te halen. Verder beweerde hij dat – door de inzet van arbeidsmigranten – de schappen in de supermarkt niet leeg raken en de pakketjes bezorgd kunnen blijven worden. Maar toch, zo constateerde hij, borrelen telkens weer onlustgevoelens op over wat hij noemt de ‘internationale werknemers’ en hij wijt dat vooral aan problemen met de huisvesting van deze arbeidskrachten. Paul Geurts, voorzitter van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten en de SP Horst aan de Maas schreef een opinieartikel als reactie op het opinieartikel van Van Gool.

Lees verder

Pagina's