h
26 januari 2023

SP Venlo en Horst aan de Maas maken samen met Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten bezwaar tegen vergunning Vida XL

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De SP Venlo en Horst aan de Maas maken samen met de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas bezwaar tegen de vergunning die de gemeente Venlo heeft verleend aan Vida XL. Vida XL wil in Venlo aan de grens met Horst aan de Maas een distributie-centrum met kantoor, een parkeerplaats voor vrachtwagens met overnachtingsmogelijkheden en een huisvestingsgelegenheid voor 600 arbeidsmigranten gaan bouwen. De bezwaarmakers verzetten zich vooral tegen de komst van weer een "blokkendoos" én de massale huisvesting van arbeidsmigranten. Terwijl er in Horst aan de Maas in hetzelfde gebied al veel arbeidsmigranten gehuisvest zijn. Eerder riep de SP Horst aan de Maas het gemeentebestuur van Horst aan de Maas al op óók bezwaar te maken tegen de vergunningverlening, om diezelfde reden (lees hier het artikel over de oproep aan de gemeente).

Lees verder
12 januari 2023

Zorgen over gezondheidseffecten knalapparatuur, maar geen aanpassing regeling

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 10 januari 2023 stonden de voorschriften voor het gebruik van geluidsapparatuur ter bescherming van gewassen geagendeerd. Paul Geurts van de SP Hulpdienst (die omwonenden in de buurt van een knalapparaat ondersteunt) en Egbert Hulshof (woont in buurt van blauwebessenteler die knalapparatuur gebruikt) maakten gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Raadsleden stelden vragen aan de insprekers, maar uiteindelijk leidde dat niet tot aanpassing van de voorschriften. En er werd ook niet besloten om de omwonenden en blauwebessentelers samen naar de regeling te laten kijken, zoals de insprekers voorstelden.

Lees verder
11 januari 2023

Gemeenteraad blijft doof voor oproep ruimhartiger tegemoet te komen aan mensen met problemen met energiekosten

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Dinsdag 10 januari 2023 maakte Michael Van Rengs gebruik van het burgerpodium om de gemeenteraad en het college van B&W op te roepen ruimhartiger te zijn in het toekennen van extra financiële ondersteuning voor mensen die de energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen. Daarnaast vroeg hij B&W en raad om bij de woningbouwcorporaties aan te dringen op het versneld wegwerken van achterstallig onderhoud (waarbij isolatie van de woning voorop moet staan) én er in "Den Haag" op aan te dringen de energieleveranciers te nationaliseren.

Lees verder
10 januari 2023

"Energiebijdrage aanvragen niet gemakkelijk en zonder respect voor privacy"

Afgelopen december 2022 vertelde Roy Bouten, wethouder voor Horst aan de Maas, vol trots dat inwoners van Horst aan de Maas een bijdrage konden krijgen als hun energierekening hoger was dan 241 euro en als men minder dan 5000 euro spaargeld had. Hij deed dat op een bijeenkomst van de bewoners van het Zonnehof te Tienray, die vrezen voor de hoogte van de rekening omdat hun huizen slecht geïsoleerd zijn.

Lees verder
6 januari 2023

Verzet tegen nieuwe regels knalapparatuur

Horst aan de Maas heeft - nadat de SP klachten van burgers over de overlast van knalapparatuur voor het verjagen van vogels in de gemeenteraad aan de orde had gesteld - in 2006 spelregels opgesteld voor het gebruik van knalapparaten door fruittelers. SP-raadslid Wilma Kurvers presenteerde in de raadsvergadering van 19 september 2006 een rapport met alternatieven voor knalapparatuur. De meerderheid van de raad wees de alternatieven van de SP toen van de hand. Maar inmiddels zijn de regels van toen achterhaald. Reden voor de SP in de raadsvergadering van 15 februari 2022 voor te stellen de regeling aan te passen (lees hier het artikel over het voorstel van de SP). In november presenteerde B&W de aangepaste regeling in een raadsinformatiebrief, die 10 januari in de gemeenteraad besproken wordt (lees hier het artikel over de nieuwe regels). De kritiek van de SP op de nieuwe regeling blijft. Knalapparatuur blijft het uitgangspunt en er is niet gekeken naar alternatieven die minder overlast geven voor de omgeving!

Lees verder
3 januari 2023

SP start "Meldlijn hoge energierekening".

Foto: SP / SP

De SP is op maandag 2 januari de landelijke "Meldlijn hoge energierekening" gestart. Met deze Meldlijn verzamelt de SP meldingen van mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen. Daarnaast wil de partij weten of het ingevoerde prijsplafond voldoende oplossing biedt. Mensen kunnen telefonisch hun verhaal kwijt door te bellen met 0800-0225005 of door een melding te doen op sp.nl/meldlijn. De meldingen zal de SP gebruiken om problemen van mensen aan te kaarten in de Tweede Kamer. Waar actie nodig is, zal de SP zich samen met mensen voor oplossingen inzetten.

Lees verder
3 januari 2023

Toch groot bedrijf en arbeidsmigranten in Californië 2!

Ondanks verzet van de buurt gaan de plannen die B&W (CDA, Essentie, D66/Groen Links en PvdA) hebben met het gebied Californië 2 gewoon door. Waar de omwonenden in november 2020 samen met onder andere de SP nog wisten te voorkomen  dat groenteverwerkingsbedrijf Hessing zich met bijbehorende huisvesting van arbeidsmigranten kon vestigen in het gebied, heeft de Raad van State nu een streep gezet door de bezwaren van de buurt. Uitbreiding van kassengebied Californië met een bedrijf voor agrofood, inclusief huisvesting van arbeidsmigranten, kan doorgaan.

Lees verder
28 december 2022

Kamervragen SP over sluiten crisisnoodopvang Horst

Foto: SP / SP

De SP in de Tweede Kamer heeft aan Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg vragen gesteld (zie bijlage) over het besluit van burgemeester Palmen van Horst aan de Maas om de crisisnoodopvang voor asielzoekers in de Kasteelse Bossen te sluiten. De burgemeester heeft dat besluit genomen ondanks aandringen van vrijwilligers, omwonenden, de bewoners van de noodopvang, onderwijzend personeel en burgers uit Horst aan de Maas én een motie die gesteund werd door een meerderheid van de gemeenteraad om dat besluit te herzien.

Lees verder
28 december 2022

Oproep aan B&W Horst aan de Maas: "Maak bezwaar tegen vergunningverlening voor huisvesting 600 arbeidsmigranten Vida XL"

Op 15 december 2022 heeft de gemeente Venlo vergunning verleend voor de bouw van een distributiecentrum met kantoor, huisvesting voor 600 arbeidsmigranten en de aanleg van een parkeerplaats met een  overnachtingsmogelijkheid voor (m.n. buitenlandse) chauffeurs. Een en ander wordt – als de plannen door gaan – gerealiseerd aan de grens met Horst aan de Maas – in een gebied waar al heel veel arbeidsmigranten gehuisvest zijn of zullen worden gehuisvest (schattingen lopen uiteen van 2500 tot 3000 in een straal van 2 tot 3 kilometer). Daaronder valt ook de huisvesting van 800 arbeidsmigranten op de WPG-locatie aan de Horsterweg, ook in Venlo. Naar aanleiding van die vergunningverlening roept de SP Horst aan de Maas het college van B&W bezwaar te maken tegen de vergunningverlening door de gemeente Venlo.

Lees verder
22 december 2022

Adviesraad Migratie presenteert kritisch rapport over (arbeids)migratiebeleid

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op dinsdag 23 augustus 2022 bezocht de Adviesraad Migratie Horst aan de Maas. Daar werd de Adviesraad rondgeleid door de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten om inzicht te geven in de situatie van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. De ervaringen in Horst aan de Maas heeft de Adviesraad meegenomen in haar rapport "Realisme rond richtgetallen" dat 22 december 2022 aangeboden is aan de regering. In een uitzending van Nieuwsuur op 21 december werd de voorzitter van de Adviesraad, Monique Kremer, geïnterviewd over het rapport. Voorafgaande aan het interview werd met een kort filmpje de situatie in Horst aan de Maas geschetst, waarbij onder andere Paul Geurts, de voorzitter van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten aan het woord kwam.

Lees verder

Pagina's