h
22 mei 2022

Ledendag SP Horst aan de Maas

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op zaterdag 21 mei 2022 kregen leden van de SP Horst aan de Maas de gelegenheid om nader kennis te maken met twee musea binnen de gemeentegrenzen die allebei door vrijwilligers worden gerund. Directe aanleiding was het dertigjarig bestaan van de afdeling in Horst aan de Maas.

Lees verder
20 mei 2022

Behoud de Parel hekelt mestbeleid Provincie Limburg

Op 20 mei 2022 prijkte de onderwerpen mestoverschot en mestverwerking op de agenda van de Commissie Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN) van Provinciale Staten van Limburg. De onderwerpen zijn geagendeerd naar aanleiding van vragen van SP-Statenlid Yolanda Claessens (lees hier de vragen van de SP-fractie en de antwoorden van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg).

Lees verder
19 mei 2022

Bewoners Prinses Marijkestraat willen na 15 jaar duidelijkheid

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 mei 2022 bevolkten bewoners van de Prinses Marijkestraat de publieke tribune van de gemeenteraad. Zij ondersteunden één van de bewoners van de Prinses Marijkestraat, die gebruik maakte van het spreekrecht naar aanleiding van een brief die de bewoners samen met de SP hadden opgesteld aan Wonen Limburg, College van B&W en de gemeenteraad.

Lees verder
19 mei 2022

Geurts: "Minder arbeidsmigranten en minder 'blokkendozen'"!

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 16 mei 2022 vond er in de Tweede Kamer een zogenaamd "Rondetafelgesprek" plaats binnen de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De SP Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten was uitgenodigd voor dat gesprek. De voorzitter van de werkgroep, Paul Geurts, voerde tijdens het Rondetafelgesprek namens de werkgroep het woord. In een zogenaamd "positionpaper" (zie bijlage) aan de leden van de Commissie SZW gaat hij kort in op de situatie in Horst aan de Maas (alle bijdragen aan het Rondetafelgesprek zijn hier te vinden en het videoverslag van het Rondetafelgesprek is hier te vinden).

Lees verder
13 mei 2022

SP Horst aan de Maas zet zorgmedewerkers in het zonnetje

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Twaalf mei, de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegster van het verpleegkundige beroep, wordt jaarlijks gevierd als de Dag van de Verpleging. 200 jaar na haar geboorte inspireert zij nog steeds met haar basale voorwaarden voor goede verpleging namelijk aandacht, toewijding, eten, drinken, hygiëne en een schoon bed. Voor de SP Horst aan de Maas is de Dag van de Verpleging aanleiding om de medewerkers in de zorg van Horst aan de Maas extra aandacht te geven.

Lees verder
1 mei 2022

“Gezondduurprijs” in 2022 toegekend aan Stichting Groengroep Sevenum

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Zondag 1 mei 2022 om 11 uur heeft de SP Horst aan de Maas de zogeheten ‘Gezondduurprijs’ uitgereikt. De prijs is een blijk van waardering uitgereikt op de Dag van de Arbeid aan een persoon, vereniging, instelling of bedrijf met de permanente blik op en inzet voor gezondheid en duurzaamheid. Dit jaar gaat de prijs naar de Stichting Groengroep Sevenum.

Lees verder
18 april 2022

Geslaagde themabijeenkomst over eerlijk verduurzamen.

Foto: Hans van der Beelen / SP Horst aan de Maas

Op vrijdag 15 april organiseerde de SP Limburg in samenwerking met de SP-afdelingen Venray en Horst aan de Maas een themabijeenkomst over ‘klimaatarmoede’ in de schouwburg van Venray. Sprekers waren Wilma Kurvers (SP-werkgroep WoonKlimaat Horst aan de Maas), Jorge Wolters Gregório (SP-Statenlid) en Marc van Caldenberg, SP fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Limburg, die de avond ook leidde. Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid, stond ook op de sprekerslijst, maar moest helaas verstek laten gaan.

Lees verder
14 april 2022

Overwinning Behoud de Parel. Watervergunning RMS vernietigd!

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De Raad van State (RvS) heeft vereniging Behoud de Parel (in 2007 heeft de SP Horst aan de Maas het initiatief genomen voor de oprichting van deze vereniging) en de omwonenden gelijk gegeven: de door het Waterschap Limburg aan RMS verleende en door de Limburgse rechter met een aanvullend voorschrift goedgekeurde watervergunning voor de realisatie van de grootste mestfabriek van Nederland wordt alsnog vernietigd. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State van 13 april 2022. RMS wil in de mestfabriek 600.000 ton mest verwerken op jaarbasis. Dit komt overeen met 15.000 vrachtwagens van 40 ton, ofwel 70 vrachtwagens per dag (7 dagen per week). 

Lees verder
4 april 2022

Themabijeenkomst op 15 april met Renske Leijten: Hoe gaan we eerlijk verduurzamen?

Foto: SP / SP

SP-Limburg organiseert samen met de SP Horst aan de Maas en SP Venray een themabijeenkomst over ‘klimaatarmoede’. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 april 2022 in de schouwburg Venray. Inloop vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. Sprekers zijn onder andere Wilma Kurvers (SP-werkgroep WoonKlimaat Horst aan de Maas), Jorge Wolters Gregório (SP-Statenlid) en Renske Leijten (lid Tweede Kamer van de SP).

Lees verder
3 april 2022

Succesvol onderzoek in buurten Horst

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op vrijdag 1 april plaatste de SP Horst aan de Maas borden in Horst aan de Maas met de oproep mee te strijden met de SP door lid te worden. En op zaterdag 2 april 2022 startte de SP haar onderzoek naar wat er zoal speelt in de buurten en dorpen van Horst aan de Maas. Gestart werd met een aantal straten in de Norbertuswijk en daarna kwam de Nieuwstraat/Albert Schweitzerstraat aan de beurt. De volgende weken staan andere buurten op de agenda.

Lees verder

Pagina's