h
18 augustus 2023

Bewonersgroep Zonnehof in Tienray boekt succes: huurverhoging teruggedraaid

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Al geruime tijd zijn bewoners van Zonnehof in Tienray, met ondersteuning van de SP Horst aan de Maas, in gesprek met Wonen Limburg. Aanleiding voor de gesprekken was de geluiden die her en der opgepikt werden dat het gebied op de schop zou gaan. In de verschillende gesprekken werd steevast benadrukt dat er van plannen geen sprake was. Afgezien van de zorgen van de bewoners over wat er mogelijk met hun woningen gaat gebeuren, vragen ze ook aandacht voor het onderhoud dat hoognodig gedaan moet worden. Hoewel de meeste bewoners met veel plezier in Zonnehof wonen, geven ze ook aan dat de woningen slecht geïsoleerd zijn, er asbest aanwezig is en er onder andere veel overlast is na regenval.

Lees verder
12 augustus 2023

SP laat verkiezingsprogramma niet doorrekenen door CPB: "We hebben ideeënstrijd nodig, geen boekhoudersdebat".

Om de woningnood, de problemen in de zorg en de ongelijkheid aan te pakken zijn fundamentele veranderingen nodig. Maar die passen niet in de neoliberale economische modellen van het Centraal Plan Bureau (CPB). De SP laat het verkiezingsprogramma bij de komende Tweede Kamerverkiezingen daarom niet doorrekenen door het CPB. SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Het CPB berekent van alles de kosten, maar van niets de waarde. Investeren in zorg, onderwijs en preventie zien zij alleen als ‘kosten’, terwijl het ook zoveel oplevert. Wij willen een andere overheid zonder spreadsheetmanagement, maar met de menselijke maat voorop. Dit zal uiteindelijk tot lagere kosten leiden, maar niet in een CPB-model. We hebben nu een ideeënstrijd nodig en geen boekhoudersdebat.’

Lees verder
7 augustus 2023

Vragen over gevolgen lozingen Claessen Tankcleaning Venlo voor Horst aan de Maas

Eind juli 2023 publiceerden NRC en Dagblad de Limburger over het bedrijf Claessen Tankcleaning B.V. te Venlo, dat al jaren medewerkers blootstelt aan kankerverwekkende en andere giftige stoffen en deze stoffen ongezuiverd de Maas in laat stromen. In een brief aan de gemeente Horst aan de Maas (zie bijlage) vraagt de SP Horst aan de Maas zich af of de lozing van giftige stoffen ook effect heeft op de leefomgeving en gezondheid van burgers in Horst aan de Maas.

Lees verder
26 juli 2023

Werkgroep en omwonenden in gelijk gesteld: vergunning huisvesting arbeidsmigranten op camping De Reulsberg ingetrokken

Foto: René Lensen / -

Zes maart 2023 diende de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten en een grote groep omwonenden bezwaren in tegen de plannen voor de huisvesting van nog eens 84 arbeidsmigranten op camping De Reulsberg aan de Venloseweg, bovenop de 42 arbeidsmigranten die er al wonen. Op 16 mei 2023 vond de hoorzitting plaats over de bezwaren. Naar aanleiding van de bezwaren en de informatie die naar voren is gekomen tijdens de hoorzitting heeft het College van B&W van Horst aan de Maas besloten de verleende omgevingsvergunning te "herroepen" (zie bijlage: 'Besluit B&W' en 'Advies Commissie Bezwaar en Beroep'). De vergunningaanvrager krijgt de gelegenheid binnen 16 weken een gewijzigde aanvraag in te dienen.

Lees verder
24 juli 2023

Lilian Marijnissen gekozen als lijsttrekker bij Kamerverkiezingen op 22 november

Foto: SP / SP

Lilian Marijnissen is zaterdag 22 juli 2023 door de Partijraad van de SP gekozen als lijsttrekker van de SP bij de Kamerverkiezingen op 22 november 2023. Sebastian Lutterberg, de vertegenwoordiger van de SP Horst aan de Maas op de Partijraad, stemde ook vóór het lijsttrekkerschap van Marijnissen, net als een grote meerderheid - 94 procent - van de aanwezige afdelingsvertegenwoordigers.

Lees verder
13 juli 2023

Aanmaning B&W Horst aan de Maas: "Wettelijke verplichting verstrekken informatie in kader W00-verzoek St. Jorisweg 70 in Hegelsom"

In een brief aan het college van B&W van Horst aan de Maas wordt het gemeentebestuur gemaand haar plicht om informatie te verstrekken op basis van een verzoek in het kader van de Woo (Wet open overheid) na te komen. Dat heeft B&W tot nu toe verzaakt.

Lees verder
11 juli 2023

Beroep tegen afwijzing bezwaar tegen huisvesting arbeidsmigranten door VidaXL

De gemeente Venlo heeft de bezwaren van 28 omwonenden van het bedrijf VidaXL, de vereniging Behoud de Parel, de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas en de SP tegen een omgevingsvergunning voor het oprichten van een distributiecentrum, huisvesting voor arbeidsmigranten (600 bedden!) en de aanleg van een parkeerplaats met een overnachtingsmogelijkheid voor chauffeurs aan de Mary Kingsleystraat 4 te Venlo afgewezen. Vereniging Behoud de Parel gaat in beroep tegen dat besluit van de gemeente Venlo. Het beroepschrift is een coproductie van de vereniging en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. De Werkgroep, die in de klachtenprocedure samenwerkte met de SP Horst aan de Maas en Venlo, heeft te weinig financiële middelen om een beroepsprocedure te kunnen volgen en heeft zich daarom in het beroep aangesloten bij Behoud de Parel.

Lees verder
30 juni 2023

Brief bewonersgroep Zonnehof Tienray aan gemeente Horst aan de Maas en Wonen Limburg

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Na een drietal gesprekken hebben bewoners van de Zonnehof in Tienray met ondersteuning van de SP enkele maanden geleden een bewonersgroep opgericht. Voorafgaande aan de oprichting voerden de bewoners een drietal gesprekken met de gemeente en Wonen Limburg. Het ging daarbij om achterblijvend onderhoud van de woningen en de geruchtenstroom in het dorp over mogelijke (sloop)plannen. Er werd stellig ontkend dat er plannen zouden zijn voor sloop. Ondertussen is er nog steeds onduidelijkheid voor de bewoners of er onderhoud komt óf wellicht tóch sloop. Reden om 28 juni 2023 een brief te schrijven naar de gemeente en Wonen Limburg.

Lees verder
18 juni 2023

Limburgse SP-leden akkoord met deelname aan coalitie provinciaal bestuur

Foto: Gerard Timmermans / SP Horst aan de Maas

Op 17 juni 2023 kwamen afgevaardigden van de Limburgse SP-afdelingen samen in Roermond tijdens een regioconferentie. Daar werd het coalitieakkoord ‘Elke Limburger telt!’ van BBB, VVD, CDA, PvdA en SP voor het Limburgse provinciaal bestuur besproken. Eerder, op 13 juni 2023 werd het coalitieakkoord besproken in een algemene ledenvergadering van de SP Horst aan de Maas.

Lees verder
11 juni 2023

Actie Bij Albert Heijn Horst tegen woekerwinsten en vóór prijsstop op boodschappen

Foto: Gerard Timmermans / SP Horst aan de Maas

Op 19 mei 2023 gingen SP-vrijwilligers in Horst deur-aan-deur om te onderzoeken van welke hoge kosten mensen het grootste probleem ervaren. Tweederde deel van de mensen die bezocht zijn maken zich (heel) grote zorgen over de stijgende kosten van de boodschappen en zo'n 57% van de mensen maakt zich (heel) grote zorgen over de kosten van de zorg (m.n. premie zorgverzekeringen) en voor 40% van de mensen geldt dat (ook) voor de energiekosten. Landelijk bleken ook de meeste zorgen te leven met betrekking tot de dure boodschappen. Reden om de acties van de SP tegen de inflatie speciaal te richten op de supermarkten onder het motto: "Laten we de woekerwinsten terughalen en de prijzen verlagen!".

Lees verder

Pagina's