h
2 februari 2022

Vertrouwen terugwinnen

Foto: Transparity International / Transparity International

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 1 februari 2022, een vervolg op de vergadering van 25 januari, maakte burgerraadslid Paul Geurts gebruik van het spreekrecht. Hij ging in op het stevig gedaalde vertrouwen in "de politiek". Landelijk én gemeentelijk. Wegens persoonlijke omstandigheden kon hij de tekst niet zelf uitspreken, maar sprak Sonja van Giersbergen namens Geurts. De volledige tekst is te lezen in de bijlage.

Lees verder
2 februari 2022

Strijd mee voor de AOW!

Foto: SP / SP

Iedereen gaat er onder Rutte 4 op achteruit, maar ouderen met weinig geld het meest. Een fatsoenlijke AOW is een kwestie van beschaving. Maar Rutte 4 breekt dit af. De koppeling van de AOW aan het minimumloon, die al 40 jaar bestaat en per wet is geregeld, wordt geschrapt. Dit is een aantasting van de georganiseerde solidariteit en dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom komen we op zaterdag 12 februari in actie.

Lees verder
2 februari 2022

Themabijeenkomst "Werken en toch geldzorgen?" in kader SP Limburg Tour

Vrijdag 18 februari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur vindt er in 't Raodhoes (Antoniusplein 2 in Blerick) een themabijeenkomst plaats in het kader van de SP Limburg Tour. Het thema van deze bijeenkomst: "Werken en tóch geldzorgen". Sprekers zijn Venloos SP-wethouder Alexander Vervoort en SP-Kamerlid Bart van Kent. Iedereen is welkom op deze bijeenkomst.

Lees verder
22 januari 2022

Wilma Kurvers: "Iedereen moet mee kunnen doen"

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Alle huishoudens in Nederland hebben te maken met stijgende energiekosten. Voor de één is dat geen bron van grote zorgen, maar voor een ander heeft het een grote invloed op het leven. Voor de één is het geen probleem om energiebesparende maatregelen te nemen, voor de ander is het een onhaalbare kaart. Om te onderzoeken hoe de situatie is in Horst aan de Maas heeft de SP een enquête gehouden. Wilma Kurvers coördineerde de enquëte.

Lees verder
19 januari 2022

SP vraagt oud-staatssecretaris Knops bij gemeente aan te dringen op onafhankelijk onderzoek naar uitvoering Ruimte-voor-Ruimte-regeling

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De SP Horst aan de Maas heeft een brief geschreven aan voormalig staatssecretaris Knops (zie bijlage) met het verzoek er bij de gemeente Horst aan de Maas op aan te dringen om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij de uitvoering van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling in Horst aan de Maas. Eerder werd door De Limburger en NRC gesteld dat Knops bevoordeeld was door de gemeente en dat andere gebruikers van de RvR-regeling gedwongen werden deel te nemen aan die RvR-regeling. In een interview van Knops met De Limburger zei Knops de beschuldigingen te willen bestrijden.

Lees verder
10 januari 2022

Werkgroep doet onderzoek naar mening over komst arbeidsmigranten naar Horst aan de Maas

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas gaat de komende tijd onderzoek uitvoeren naar de meningen van inwoners van Horst aan de Maas over de komst en de toename van arbeidsmigranten in de gemeente.

Lees verder
26 december 2021

Samen voor de toekomst

Foto: SP / SP

Het zijn niet de gemakkelijkste tijden. Corona speelt iedereen parten. De inflatie en zeker de energieprijzen lopen hard op. En we hebben een “nieuwe” regering: oude wijn in oude zakken…

Lees verder
23 december 2021

SP-actie voor Voedselbank groot succes!

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De SP Horst aan de Maas heeft de afgelopen twee weken een inzamelingsactie gehouden ten behoeve van de Voedselbank Limburg Noord. Op een zestal plaatsen in de gemeente konden spullen ingeleverd worden.

Lees verder
23 december 2021

SP stemt tegen plannen voor zonneweide nabij Evertsoord

In de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2021 stond de zogenaamde "Gebiedsverkenning voor energielandschappen" op de agenda. Doel van de gebiedsverkenning is om plekken te zoeken waar wind- en zonneparken gerealiseerd kunnen worden voor de opwekking van energie. Eén van de gebieden die onderzocht worden betreft het gebied rondom Evertsoord. De bewoners van Evertsoord hebben echter al massaal (96% van alle inwoners!) te kennen gegeven, niet gediend te zijn van een zonneweide in hun achtertuin. De SP-fractie liet in de raadsvergadering weten achter de bevolking van Evertsoord te staan.

Lees verder

Pagina's