h
13 november 2022

Vragen SP aan B&W over compensatie gedupeerden toeslagenaffaire?

Foto: SP / SP

Als gevolg van de toeslagenaffaire zijn veel ouders zwaar in de problemen gekomen omdat de belastingdienst hen onterecht boetes oplegde. Deze ouders hebben recht op compensatie. Maar in de praktijk blijkt dat ze heel lang moeten wachten op hun geld. De gemeente Horst aan de Maas heeft nu van het rijk een bedrag gekregen (€ 1,25 per inwoner) om de slachtoffers van de toeslagenaffaire te compenseren. Omdat de besteding van dat bedrag bij de bespreking van de begroting in de gemeenteraadsvergadering van 1 november 2022 niet aan de orde is gesteld door de fracties van CDA, Essentie, PvdA, D66/GroenLinks, Perspectief, BVNL en VVD heeft de SP Horst aan de Maas een brief geschreven aan raad en college. Daarin stelt de SP de vraag wat er met het door het rijk beschikbaaar gestelde bedrag gebeurt.

Lees verder
9 november 2022

Wethouder Kuipers wil in gesprek met Behoud de Parel over ontwikkelling meetnetwerk fijn stof in Horst aan de Maas

Foto: André Vollenberg / Behoud de Parel

Enige tijd geleden stuurde vereniging Behoud de Parel haar notitie "Drie jaar luchtkwaliteit meten in landelijk gebied. Wat nu?" - een evaluatie van de ontwikkeling van fijnstofmeetapparatuur en een meetnetwerk door Behoud de Parel - naar de gemeenteraad en het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas. In de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2022 maakte de vereniging gebruik van het recht om in te spreken.

Lees verder
5 november 2022

Wonen Limburg bedenkt zich en draait huurverhoging flats terug. Terecht!

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De bewoners van de maisonettes aan de Prinses Marijkestraat in Horst kregen eind september het bericht dat hun blokken gesloopt gaan worden. Ondertussen bleef de huurverhoging staan waar de bewoners bezwaren tegen ingediend hadden. Maar onlangs kregen de huurders te horen dat de huurverhoging tóch niet door ging. Hun actie tegen de huurverhoging, ondersteund door de SP, heeft alsnog succes gehad.

Lees verder
1 november 2022

Jorge Wolters Gregório voorgedragen als nieuwe lijsttrekker SP Limburg

Foto: SP Limburg / SP Limburg

De kandidatencommissie van de SP in Limburg heeft vandaag Jorge Wolters Gregório uit Roermond unaniem voorgedragen als lijsttrekker voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 15 maart 2023. Jorge is op dit moment woordvoerder van de SP in Provinciale Staten van Limburg op het gebied van klimaat, energie en vervoer. Daarnaast is hij fractievoorzitter in de gemeenteraad van Roermond.

Lees verder
29 oktober 2022

SP en bewoners Zonnehof in gesprek met gemeente en Wonen Limburg

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op maandag 24 oktober 2022 vond er in het Dienstencentrum bij Zonnehof in Tienray een gesprek plaats op initiatief van de SP Horst aan de Maas en een aantal bewoners van Zonnehof met wethouder Roy Bouten namens de gemeente en Inge Nabben namens Wonen Limburg. De aanleiding voor het gesprek was onder andere de onduidelijkheid over de toekomst van de woningen en tegelijkertijd onzekerheid over onderhoud. Het gaat om in totaal vierenveertig woningen die tot een aantal jaren geleden het label ‘seniorenwoning’ hadden. Momenteel geldt dat nog voor ongeveer de helft van de woningen. Er wonen nu ook jongeren en een aantal huizen worden verhuurd aan Poolse arbeidsmigranten.

Lees verder
27 oktober 2022

Behandeling bezwaren buurt, Behoud de Parel en Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten tegen komst 'blokkendoos' Geodis

Dinsdagavond 25 oktober 2022: de raadszaal in het gemeentehuis. Op de publieke tribune zo’n twintig buurtbewoners uit Sevenum (Zeesweg e.o.), achter de microfoons vertegenwoordigers van Geodis, een wereldwijd opererend distributiebedrijf; de vertegenwoordiger van de bewoners, Adri Lukker; Andries Brandsma namens vereniging Behoud de Parel; Paul Geurts namens Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten; vertegenwoordigers van de gemeente Horst aan de Maas en in het midden de leden van de Commissie Bezwaar en Beroep. Aan de orde is de behandeling van de bezwaren van bewoners, de vereniging Behoud de Parel en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten tegen de plannen van Geodis om de zoveelste “blokkendoos” te bouwen binnen Greenport vlak bij de woningen in de buurt.

Lees verder
23 oktober 2022

50 jaar SP

Foto: SP / SP

Zaterdag 22 oktober 2022 vierde de SP haar vijftigjarig bestaan. Oók de SP in Horst aan de Maas vierde mee. Een aantal leden verzamelden zich om samen te lunchen en tegelijkertijd te kijken naar de livestream vanuit het hoofdkantoor van de SP in Amersfoort.

Lees verder
21 oktober 2022

De energierekening moet omlaag!

Vanaf 1 juli stijgt de energierekening van miljoenen Nederlanders met soms wel honderden euro’s. En dat terwijl veel mensen al een hoge energierekening hebben. En nu blijkt dat de energietarieven óók flink omhoog gaan, met gemiddeld 10 procent. Tijd om meer greep te krijgen op de energieleveranciers, die gigantische winsten maken over de hoofden van de mensen heen...

Lees verder
12 oktober 2022

Open debat over rol van 'de markt' in het landbouwbeleid

Foto: Guus Geurts / SP Horst aan de Maas

Op dinsdag 11 oktober 2022 stonden Maurits Steverink (Kennis- en Adviescentrum True Foodprojects) en Jules Iding (oud SP-wethouder Oss en oud SP-gedeputeerde Brabant) lijnrecht tegenover elkaar als het ging over de vraag of “de markt” de oplossing kan bieden voor de problemen waarmee de landbouw (en meer in het bijzonder de veeteelt) geconfronteerd wordt. Zaken als stikstofuitstoot, water- en luchtkwaliteit en klimaatveranderingen spelen de landbouw parten. De twee waren uitgenodigd door de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg om te spreken op de openbare informatieavond met als thema “Landbouwbeleid: benut de kracht van de markt”. De avond is georganiseerd ter ere van Riky Schut, die mede in verband met haar leeftijd afscheid neemt van de werkgroep.

Lees verder
12 oktober 2022

Riky Schut door Remi Poppe geëerd met opspelden Zilveren Tomaat

Foto: Guus Geurts / SP Horst aan de Maas

Dinsdag 11 oktober 2022 organiseerde de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een openbare informatieavond met als titel “Landbouwbeleid: benut de kracht van de markt”. Het thema van de avond en de keuze voor de gastsprekers is in samenspraak met de andere leden van de werkgroep vastgesteld door Riky Schut. Op de avond nam Riky afscheid van de werkgroep. In verband met haar leeftijd wil Riky het wat rustiger aan gaan doen. Reden om haar aan het einde van de avond in het zonnetje te zetten.

Lees verder

Pagina's