h
8 september 2023

Vergunningaanvraag huisvesting arbeidsmigranten St. Jorisweg aangepast

Op 15 februari 2023 maakte B&W van Horst aan de Maas bekend dat zij een omgevingsvergunning wilde verlenen voor het huisvesten van arbeidsmigranten in een bedrijfsloods aan de St. Jorisweg 70 in Hegelsom. De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten schreef een brief waarin de werkgroep aangaf het niet eens te zijn met de plannen. Met succes. De initiatiefnemer, glastuinbouwbedrijf Thwan van Gennip, heeft naar aanleiding van die brief en reacties uit de buurt besloten de aanvraag te gaan wijzigen.

Lees verder
7 september 2023

Nieuwe voorzitter SP Horst aan de Maas: Sebastian Lutterberg

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Socialistische Partij, afdeling Horst aan de Maas, heeft woensdagavond Sebastian Lutterberg (op foto rechts) tot haar nieuwe voorzitter gekozen. Lutterberg is daarmee de opvolger van Paul Geurts (op foto links). Wilma Kurvers blijft de secretaris van de afdeling en Hans Hagens is de penningmeester. Paul Geurts blijft wel bestuurslid. Het bestuur wordt verder gecompleteerd door Sonja van Giersbergen.

Lees verder
2 september 2023

SP organiseert op 15 september thema-avond over energie

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op vrijdag 15 september organiseert de SP Horst aan de Maas een thema-avond over "energie". Het zijn immers onzekere tijden voor heel veel mensen als het bijvoorbeeld gaat over de hoogte van de energieprijzen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in de zogeheten energietransitie? Welke mogelijkheden zijn er? Verduurzamen? Hoe doen we dat? Individueel, gezamenlijk? Welke rol kan of moet de overheid hierin hebben? Vragen die niet zo makkelijk allemaal beantwoord zullen kunnen worden, maar waar de SP-werkgroep WoonKlimaat in ieder geval wel een aanzet voor wil geven tijdens de openbare thema-avond Energie.

Lees verder
1 september 2023

Oud-Horstenaar Thijs Coppus op kandidatenlijst SP voor Tweede Kamer

Foto: Thijs Coppus / Thijs Coppus

Oud-Horstenaar Thijs Coppus heeft zich voor de SP kandidaat gesteld voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Coppus, op dit moment woonachtig in Leiden, was eerder raadslid en fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas en Statenlid en fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Limburg. Op 16 december 2014 beëindigde Coppus zijn raadslidmaatschap in Horst aan de Maas. Hij komt nu op plaats 21 van de SP-kandidatenlijst te staan. Het bestuur van de SP Horst aan de Maas stelt op de komende Algemene Leden Vergadering op 6 september voor de kandidatuur van Thijs Coppus te ondersteunen.

Lees verder
1 september 2023

Conceptverkiezingsprogramma SP: NU DE MENSEN!

Foto: SP / SP

"Wij zijn er klaar voor! Nu er schoon schip wordt gemaakt in Den Haag, gaan wij ons land weer opbouwen. De oude ideeën en oude partijen die verantwoordelijk zijn voor de grote tekorten in de zorg, de woningnood en de groeiende ongelijkheid gaan de problemen niet oplossen. Wij hebben die oplossingen wel en die presenteren we in ‘Nu de mensen’, ons nieuwe conceptverkiezingsprogramma" (zie bijlage). Met dat statement presenteerde Lilian Marijnissen het nieuwe verkiezingsprogramma van de SP.

Lees verder
1 september 2023

B&W Horst aan de Maas gaat naar aanleiding vragen SP onderzoeken of er in gemeente mogelijk bedrijven zijn die giftige stoffen lozen op oppervlaktewater

Het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft schriftelijk gereageerd op vragen van de SP over de mogelijke effecten van de - volgens NRC - illegale lozingen van giftige stoffen in de Maas door het Venlose bedrijf Claessen Tankcleaning. Ook reageert B&W op de vraag of er in de gemeente met Claessen Tankcleaning Venlo vergelijkbare bedrijven zijn en of de gemeente die dan in voldoende mate controleert.

Lees verder
1 september 2023

Reactie gemeente Venlo op beroep tegen afwijzing bezwaren Behoud de Parel, SP en Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten

De gemeente Venlo heeft gereageerd op het beroep tegen de afwijzing van de bezwaren van 28 omwonenden van het bedrijf VidaXL, de vereniging Behoud de Parel, de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas en de SP. Zij hebben eerder bezwaren ingediend tegen de omgevingsvergunning voor het oprichten van een distributiecentrum, huisvesting voor 600 arbeidsmigranten en de aanleg van een parkeerplaats met een overnachtingsmogelijkheid voor chauffeurs aan de Mary Kingsleystraat 4 te Venlo door Vida XL. De gemeente Venlo heeft die bezwaren afgewezen en daarom wordt bij de rechtbank beroep aangetekend tegen die afwijzing.

Lees verder
1 september 2023

Bewoners Zonnehof uiten zorgen tegenover gemeenteraad en college

Foto: Horst aan de Maas / Horst aan de Maas

Tijdens de raadsavond van 29 augustus 2023 heeft de bewonersgroep Zonnehof e.o. Tienray gebruik gemaakt van het spreekrecht. Bij monde van voorzitter Eric Claessens werd de bezorgdheid geuit over de gang van zaken rondom de gebiedsontwikkeling aldaar (zie tekst spreekrecht in bijlage).

Lees verder
18 augustus 2023

Bewonersgroep Zonnehof in Tienray boekt succes: huurverhoging teruggedraaid

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Al geruime tijd zijn bewoners van Zonnehof in Tienray, met ondersteuning van de SP Horst aan de Maas, in gesprek met Wonen Limburg. Aanleiding voor de gesprekken was de geluiden die her en der opgepikt werden dat het gebied op de schop zou gaan. In de verschillende gesprekken werd steevast benadrukt dat er van plannen geen sprake was. Afgezien van de zorgen van de bewoners over wat er mogelijk met hun woningen gaat gebeuren, vragen ze ook aandacht voor het onderhoud dat hoognodig gedaan moet worden. Hoewel de meeste bewoners met veel plezier in Zonnehof wonen, geven ze ook aan dat de woningen slecht geïsoleerd zijn, er asbest aanwezig is en er onder andere veel overlast is na regenval.

Lees verder
12 augustus 2023

SP laat verkiezingsprogramma niet doorrekenen door CPB: "We hebben ideeënstrijd nodig, geen boekhoudersdebat".

Om de woningnood, de problemen in de zorg en de ongelijkheid aan te pakken zijn fundamentele veranderingen nodig. Maar die passen niet in de neoliberale economische modellen van het Centraal Plan Bureau (CPB). De SP laat het verkiezingsprogramma bij de komende Tweede Kamerverkiezingen daarom niet doorrekenen door het CPB. SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Het CPB berekent van alles de kosten, maar van niets de waarde. Investeren in zorg, onderwijs en preventie zien zij alleen als ‘kosten’, terwijl het ook zoveel oplevert. Wij willen een andere overheid zonder spreadsheetmanagement, maar met de menselijke maat voorop. Dit zal uiteindelijk tot lagere kosten leiden, maar niet in een CPB-model. We hebben nu een ideeënstrijd nodig en geen boekhoudersdebat.’

Lees verder

Pagina's