h
10 januari 2023

"Energiebijdrage aanvragen niet gemakkelijk en zonder respect voor privacy"

Afgelopen december 2022 vertelde Roy Bouten, wethouder voor Horst aan de Maas, vol trots dat inwoners van Horst aan de Maas een bijdrage konden krijgen als hun energierekening hoger was dan 241 euro en als men minder dan 5000 euro spaargeld had. Hij deed dat op een bijeenkomst van de bewoners van het Zonnehof te Tienray, die vrezen voor de hoogte van de rekening omdat hun huizen slecht geïsoleerd zijn.

Lees verder
6 januari 2023

Verzet tegen nieuwe regels knalapparatuur

Horst aan de Maas heeft - nadat de SP klachten van burgers over de overlast van knalapparatuur voor het verjagen van vogels in de gemeenteraad aan de orde had gesteld - in 2006 spelregels opgesteld voor het gebruik van knalapparaten door fruittelers. SP-raadslid Wilma Kurvers presenteerde in de raadsvergadering van 19 september 2006 een rapport met alternatieven voor knalapparatuur. De meerderheid van de raad wees de alternatieven van de SP toen van de hand. Maar inmiddels zijn de regels van toen achterhaald. Reden voor de SP in de raadsvergadering van 15 februari 2022 voor te stellen de regeling aan te passen (lees hier het artikel over het voorstel van de SP). In november presenteerde B&W de aangepaste regeling in een raadsinformatiebrief, die 10 januari in de gemeenteraad besproken wordt (lees hier het artikel over de nieuwe regels). De kritiek van de SP op de nieuwe regeling blijft. Knalapparatuur blijft het uitgangspunt en er is niet gekeken naar alternatieven die minder overlast geven voor de omgeving!

Lees verder
3 januari 2023

SP start "Meldlijn hoge energierekening".

Foto: SP / SP

De SP is op maandag 2 januari de landelijke "Meldlijn hoge energierekening" gestart. Met deze Meldlijn verzamelt de SP meldingen van mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen. Daarnaast wil de partij weten of het ingevoerde prijsplafond voldoende oplossing biedt. Mensen kunnen telefonisch hun verhaal kwijt door te bellen met 0800-0225005 of door een melding te doen op sp.nl/meldlijn. De meldingen zal de SP gebruiken om problemen van mensen aan te kaarten in de Tweede Kamer. Waar actie nodig is, zal de SP zich samen met mensen voor oplossingen inzetten.

Lees verder
3 januari 2023

Toch groot bedrijf en arbeidsmigranten in Californië 2!

Ondanks verzet van de buurt gaan de plannen die B&W (CDA, Essentie, D66/Groen Links en PvdA) hebben met het gebied Californië 2 gewoon door. Waar de omwonenden in november 2020 samen met onder andere de SP nog wisten te voorkomen  dat groenteverwerkingsbedrijf Hessing zich met bijbehorende huisvesting van arbeidsmigranten kon vestigen in het gebied, heeft de Raad van State nu een streep gezet door de bezwaren van de buurt. Uitbreiding van kassengebied Californië met een bedrijf voor agrofood, inclusief huisvesting van arbeidsmigranten, kan doorgaan.

Lees verder
28 december 2022

Kamervragen SP over sluiten crisisnoodopvang Horst

Foto: SP / SP

De SP in de Tweede Kamer heeft aan Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg vragen gesteld (zie bijlage) over het besluit van burgemeester Palmen van Horst aan de Maas om de crisisnoodopvang voor asielzoekers in de Kasteelse Bossen te sluiten. De burgemeester heeft dat besluit genomen ondanks aandringen van vrijwilligers, omwonenden, de bewoners van de noodopvang, onderwijzend personeel en burgers uit Horst aan de Maas én een motie die gesteund werd door een meerderheid van de gemeenteraad om dat besluit te herzien.

Lees verder
28 december 2022

Oproep aan B&W Horst aan de Maas: "Maak bezwaar tegen vergunningverlening voor huisvesting 600 arbeidsmigranten Vida XL"

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Op 15 december 2022 heeft de gemeente Venlo vergunning verleend voor de bouw van een distributiecentrum met kantoor, huisvesting voor 600 arbeidsmigranten en de aanleg van een parkeerplaats met een  overnachtingsmogelijkheid voor (m.n. buitenlandse) chauffeurs. Een en ander wordt – als de plannen door gaan – gerealiseerd aan de grens met Horst aan de Maas – in een gebied waar al heel veel arbeidsmigranten gehuisvest zijn of zullen worden gehuisvest (schattingen lopen uiteen van 2500 tot 3000 in een straal van 2 tot 3 kilometer). Daaronder valt ook de huisvesting van 800 arbeidsmigranten op de WPG-locatie aan de Horsterweg, ook in Venlo. Naar aanleiding van die vergunningverlening roept de SP Horst aan de Maas het college van B&W bezwaar te maken tegen de vergunningverlening door de gemeente Venlo.

Lees verder
22 december 2022

Adviesraad Migratie presenteert kritisch rapport over (arbeids)migratiebeleid

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op dinsdag 23 augustus 2022 bezocht de Adviesraad Migratie Horst aan de Maas. Daar werd de Adviesraad rondgeleid door de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten om inzicht te geven in de situatie van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. De ervaringen in Horst aan de Maas heeft de Adviesraad meegenomen in haar rapport "Realisme rond richtgetallen" dat 22 december 2022 aangeboden is aan de regering. In een uitzending van Nieuwsuur op 21 december werd de voorzitter van de Adviesraad, Monique Kremer, geïnterviewd over het rapport. Voorafgaande aan het interview werd met een kort filmpje de situatie in Horst aan de Maas geschetst, waarbij onder andere Paul Geurts, de voorzitter van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten aan het woord kwam.

Lees verder
22 december 2022

'Blokkendoos' van distributiebedrijf Geodis mag van B&W gebouwd worden

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Het college van B&W van Horst aan de Maas heeft besloten dat de bouw van een 'blokkendoos' door distributeur Geodis door mag gaan. 25 Oktober 2022 lieten omwonenden, de Werkgroep Arbeidsmigranten en vereniging Behoud de Parel nog weten dat zij het daar niet mee eens zijn (lees hier het verslag van de hoorzitting van de Commissie Bezwaar en Beroep). Enige postieve puntje: De commissie Bezwaar en Beroep vond dat de Werrkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten recht van spreken had in haar bezwaren. De gemeente probeerde tijdens de hoorzitting nog de woordvoerder van de werkgroep, Paul Geurts (zie foto), de mond te snoeren.

Lees verder
21 december 2022

Palmen blijft volharden in besluit vluchtelingenopvang te sluiten

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De publieke tribune in de raadszaal barste uit zijn voegen. Een groep van een dikke honderd demonstranten (bewoners van de crisisopvang, vrijwilligers, omwonenden en vele Horstenaren) - opgeroepen om mee te doen aan de 'Samenloop' - luisterden naar de gemeenteraad die zich boog over de vraag of burgemeester Palmen terug moest komen op diens besluit om de opvang voor vluchtelingen in de Kasteelse Bossen in Horst per 8 januari te beëindigen of niet. Na een lange discussie en een schorsing van de vergadering zei een grote meerderheid van de raad (alleen BVNL stemde tegen de oproep) dat Burgemeester Palmen diens besluit moest "heroverwegen" en zo de crisisopvang tot 1 juli 2023 open te houden. Palmen blijft echter bij diens eerdere beslissing: de vluchtelingen moeten weg!

Lees verder
17 december 2022

Doe 20 december mee met de 'Samenloop'!

Onlangs was in De Limburger te lezen dat de opvanglocatie in de Kasteelse Bossen in Horst gesloten gaat worden en dat de asielzoekers die er gehuisvest worden voor slechts drie maanden naar een andere locatie worden overgeplaatst, te weten in Landgraaf. De vrijwilligers bij de opvanglocatie protesteren tegen de sluiting. De SP schreef een brief naar gemeenteraad en college van B&W, waarin ze vraagt de opvang te behouden. Dinsdag 20 december vindt er vanuit de Kasteels Bossen een 'Samenloop' plaats naar het gemeentehuis onder het motto: "Laat ze blijven".

Lees verder

Pagina's