h
14 augustus 2022

23 augustus: Openbare informatieavond over arbeidsmigratie in Sevenum

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten organiseert samen met de SP Horst aan de Maas een openbare informatieavond over arbeidsmigratie onder het motto “Wonen, werken, leefbaar(heid) in Horst aan de Maas”. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 23 augustus in de kantine van voetbalclub Sparta aan de Luttelseweg 26 in Sevenum.

Lees verder
13 augustus 2022

Leefbaarheid Zonnehof Tienray aangetast en ongerustheid over toekomst

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Onlangs hebben bezorgde bewoners van Zonnehof in Tienray contact opgenomen met de SP vanwege problemen die ontstaan zijn met betrekking tot Zonnehof. Het gesprek met de bewoners dat daaruit voortvloeide, vormde aanleiding voor het sturen van een brief aan Wonen Limburg (WL) en portefeuillehouder Roy Bouten (Wonen & Wijken en Integratie).

Lees verder
27 juli 2022

Behoud de Parel en omwonenden door RvS in gelijk gesteld! Vergunning mestfabriek RMS vernietigd.

De Raad van State heeft de omgevingsvergunning voor RMS Venlo, de grootste mestfabriek van Nederland, vernietigd. Daarmee komt een voorlopig einde aan de langslepende actie van Behoud de Parel samen met de omwonenden van de geplande locatie aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst (lees hier het eerste artikel op de website van Behoud de Parel over de plannen van RMS in Grubbenvorst). Paul Geurts, woordvoerder van vereniging Behoud de Parel: “Dit is een grote overwinning, we zijn door de RvS op alle punten in het gelijk gesteld. Het ziet er naar uit dat de RMS-plannen daarmee de doodsteek gegeven is”.

Lees verder
19 juli 2022

Nieuw verzoek SP voor onafhankelijk onderzoek na uitspraak rechter over bevoordeling Knops

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

De SP Horst aan de Maas roept in een brief aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas (zie bijlage) opnieuw op tot het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rondom de bouw van een woning door oud-staatssecretaris en oud-wethouder Knops in het kader van de zogenaamde Ruimte voor Ruimte regeling. Daarmee reageert de SP op de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (lees hier het artikel over de uitspraak) dat Knops (toch) bevoordeeld is bij die bouw. Ook vraagt de SP om bij dat onafhankelijk onderzoek te kijken naar de manier waarop burgemeester Palmen eerder na intern onderzoek tot zijn conclusie is gekomen dat er geen sprake was van bevoordeling. De rechtbank spreekt die conclusies van Palmen tegen.

Lees verder
18 juli 2022

"Kom 17 september naar het PrinsjesdagProtest"

Foto: SP / SP

Het gaat zo niet langer. Steeds meer mensen kunnen hun rekeningen niet betalen. En dit kabinet weigert dit jaar nog wat te doen aan de hoge prijzen en de lage lonen. Terwijl de grote bedrijven enorme winsten maken en het met een deel van Nederland prima gaat, is er een groeiende groep mensen die zich zorgen maakt om de toekomst en er geen vertrouwen meer in heeft dat dit kabinet er ook voor hen zit. Dat blijkt ook uit de reacties van leden van de SP Horst aan de Maas op de oproep om "boodschappen" aan Rutte door te sturen.

Lees verder
14 juli 2022

Rechter oordeelt: Knops wel degelijk bevoordeeld bij bouw woning in buitengebied

Foto: - / Ministerie van Binnenlandse Zaken

Op 23 mei 2020 verschenen er artikelen in de media (NRC en De Limburger) over Horster CDA-politicus Raymond Knops, die in 2010 bevoordeeld is bij de aanschaf van bouwgrond in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling. Vanaf het begin van deze affaire heeft de SP Horst aan de Maas op haar website aandacht besteed aan deze kwestie (lees hier het eerste artikel over de kwestie) en heeft de SP-fractie in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het handelen van Knops en het gemeentebestuur. Het voorstel van de SP-fractie om te komen tot onafhankelijk onderzoek van de affaire (lees hier het artikel over het initiatiefvoorstel van de SP) werd door het college van B&W en de meerderheid van de raad afgewezen (lees hier de reactie van SP-fractievoorzitter Sonja van Giersbergen op die afwijzing). Ondertussen spande Knops een rechtszaak aan tegen NRC en De Limburger. Hij eiste rectificatie van de artikelen over de kwestie, omdat er volgens hem géén sprake is geweest van bevoordeling. De rechtbank (zie bijlage) heeft na onderzoek van de feiten geoordeeld dat er inderdaad sprake was van bevoordeling van Knops!

Lees verder
13 juli 2022

Is onderste steen boven in "kwestie Tegels”?

Foto: Gemeente Horst aan de Maas / Gemeenete Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 12 juli 2022 werd het onderzoek behandeld dat ingesteld is naar aanleiding van de signalen van niet-integer handelen door oud-wethouder Rudy Tegels. Het onderzoek bleek noodzakelijk nadat op 15 maart 2022 melding was gemaakt van een ernstige integriteitskwestie (lees hier het artikel). De melding leidde tot het instellen van een onderzoek – in opdracht van burgemeester Palmen – door Bureau Hoffmanns en Capra Advocaten. In de raadsvergadering werden de rapporten uitvoerig besproken.

Lees verder
12 juli 2022

Paul Geurts: "Naar een duurzame landbouw"

Foto: Hans van der Beelen / SP Horst aan de Maas

Op 12 juli 2022 plaatste Dagblad de Limburger een opinie-artikel van de hand van Paul Geurts, voorzitter van de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg, een groep die onder andere boeren en oud-boeren verenigd en samen met enige regelmaat openbare informatieavonden organiseert over zaken die spelen bij boeren en consumenten. Hieronder kunt u het opinie-artikel lezen.

Lees verder
11 juli 2022

SP roept gemeente op tot stellen van regels en normen bij houtstook

Foto: - / Stichting Houtrookvrij

De SP Horst aan de Maas roept de gemeenteraad en het college van B&W van Horst aan de Maas op om regels (en normen) vast te stellen voor het stoken van hout. De SP pleit niet voor een verbod, maar wil wel regels, zodat mensen die – bijvoorbeeld als gevolg van een longaandoening – de mogelijkheid hebben om iets te doen tegen overlast. De gemeente heeft dan de mogelijkheid op basis van objectieve normen vast te stellen of een klager terecht klaagt en of de houtstook aan banden gelegd moet worden.

Lees verder
11 juli 2022

Werkgroep Arbeidsmigranten nodigt Pools Europarlementariër uit voor rondleiding huisvestingslocaties arbeidsmigranten

Foto: - / Robert Biedron

Donderdag 15 juni berichte de NOS over een actie van de Poolse Europarlementariër Robert Biedron, om burgers in Polen te informeren over de risico's van werken in landen als Nederland. Volgens de Europarlementariër moeten zijn landgenoten beter worden voorgelicht, omdat de kans bestaat dat ze hier niet goed worden behandeld.

Lees verder

Pagina's