h
2 mei 2024

Gezondduurprijs SP Horst aan de Maas voor Imkervereniging Horst

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Jaarlijks reikt de SP Horst aan de Maas op 1 mei de zogeheten Gezondduurprijs uit. De prijs is een blijk van waardering uitgereikt op de Dag van de Arbeid aan een persoon, vereniging, instelling of bedrijf met de permanente blik op en inzet voor gezondheid en duurzaamheid.

Lees verder
1 mei 2024

SP Horst aan de Maas vraagt gemeenteraad om onderzoek in “kwestie Knops”

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

In een brief van de SP Horst aan de Maas aan de gemeenteraad (zie bijlage) roept de SP die gemeenteraad op, om nader onderzoek te doen naar de gang van zaken met betrekking bevoordeling van oud-wethouder Knops (CDA). Eerder heeft de SP dat ook al voorgesteld, maar toen wees de meerderheid van de raad - op advies van B&W - dat voorstel af. Op 23 maart 2024 heeft het Gerechtshof Amsterdam echter vastgesteld dat Raymond Knops wel degelijk bevoordeeld is bij de aankoop van grond en de bouw van zijn woning in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling.

Lees verder
19 april 2024

Ondernemingsraad verbolgen over uitspraken vertrekkend directeur NLW-bedrijven

Donderdag 18 april 2024 meldde De Limburger dat directeur Ward Verkuylen aangekondigd heeft na drie jaar de Sociale Werkvoorziening NLW te gaan verlaten. Als reden noemt De Limburger dat er een gemis is aan samenwerking met de ondernemingsraad. Het vetrek van de directeur is een voorlopig sluitstuk van al jaren slepende onrust binnen het bedrijf en conflicten tussen directie en ondernemingsraad.

Lees verder
8 april 2024

Werkgroep Arbeidsmigranten: “Omgevingsgesprek fopspeen”

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas de 'Richtlijnen omgevingsgesprek Horst aan de Maas' vastgesteld. Met het omgevingsgesprek werd beoogd dat initiatiefnemers voor huisvesting van arbeidsmigranten en omwonenden met elkaar in gesprek gaan over de plannen. Met als doel gezamenlijk tot oplossingen te komen voor eventuele knelpunten en om te voorkomen dat er juridische procedures gevoerd zouden worden. Om te waarborgen dat zo'n omgevingsgesprek ook daadwerkelijk gevoerd zou worden, zou een verslag van het omgevingsgesprek bij de vergunningaanvraag ingediend moeten worden. Dat was - zo staat vermeld in de 'Richtlijnen' - een indieningsvereiste. In een evaluatie concludeert de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten dat de gemeente zich daar niet aan houdt en daarmee het “omgevingsgesprek” maakt tot een fopspeen!

Lees verder
8 april 2024

Juridische acties Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten: pijlen op Geodis, Kafra en E&A Logistiek

In de afgelopen periode was het druk voor de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. De werkgroep moest juridische actie voeren tegen het verlenen van vergunningen voor Geodis, Kafra (de huisvestingspoot van Otto Work Force) en E&A Logistiek BV. Bij Geodis gaat het om een gewijzigde vergunning voor de bouw van haar bedrijf, waarbinnen met name arbeidsmigranten te werk gesteld zullen worden. Bij Kafra gaat het eveneens om een gewijzigde vergunning voor de huisvesting van in principe 800 arbeidsmigranten, waarvan voorlopig  zo'n 400 arbeidsmigranten en tijdelijk 400 ontheemden (Oekraïners). En bij E&A Logistiek BV gaat om het een exploitatievergunning voor de huisvesting van ruim 190 arbeidsmigranten aan de Horsterweg in Grubbenvorst (die eerder illegaal gehuisvest werden).

Lees verder
21 maart 2024

Wilma Kurvers (SP) in gemeenteraad over wangedrag vastgoedbelegger Heimstaden

Foto: Gerard Timmermans / SP Horst aan de Maas

Dinsdagavond 19 maart 2024 sprak Wilma Kurvers, voorzitter van de SP-Werkgroep Woonklimaat, de gemeenteraad toe over de gang van zaken bij Meent en Muldershof in Horst, huurappartementen in het bezit van de Zweedse vastgoedbelegger Heimstaden. Zij wees de gemeenteraad op de dreiging dat de nu nog betaalbare huurwoningen verkocht gaan worden, het slechte communiceren van Heimstaden met de huurders en het ontbreken van adequaat onderhoud (lees de hele bijdrage van Wilma Kurvers in de bijlage).

Lees verder
14 maart 2024

SP Horst aan de Maas in gesprek met vastgoedbelegger Heimstaden over huurwoningen in Horst

Foto: - / -

Op dinsdag 12 maart 2024 heeft een delegatie van de SP Horst aan de Maas een gesprek gehad met vertegenwoordigers van Heimstaden, de vastgoedbelegger die woningen verhuurt aan Meent en Muldershof in Horst. Het gesprek vond plaats in het regiokantoor van Heimstaden in Heerlen. Heimstaden werd in dat gesprek vertegenwoordigd door de regio-manager en het Hoofd "Marketing and communications" van het hoofdkantoor in Amsterdam. In het gesprek werd onder andere verslag gedaan van het onderzoek van de SP onder de huurders van Meent en Muldershof.

Lees verder
5 maart 2024

Paul Geurts definitief kandidaat Europees Parlement

Foto: Kalani van Bavel / SP Horst aan de Maas

Tijdens het congres van de SP op zaterdag 2 maart 2024 is de verkiezingslijst van de SP voor de verkiezingen voor het Europees Parlement definitief vastgesteld. Paul Geurts is daarbij gekozen tot één van de 30 kandidaten, met Gerrie Elfrink als lijsttrekker.

Lees verder
5 maart 2024

Toespraak Jimmy Dijk op congres SP

Foto: SP / SP

Op 2 maart 2024 hield de SP een congres, waar belangrijke besluiten zijn genomen. Zo werden de SP-kandidaten voor de verkiezingen van het Europarlement op 6 juni dit jaar gekozen, waarbij Gerrie Elfrink is gekozen als SP-lijsttrekker. Ook werd het verkiezingsprogramma voor die Europese verkiezingen vastgesteld en een nieuw SP-bestuur gekozen. Tijdens het congres hield Jimmy Dijk, de nieuwe leider van de SP in de Tweede Kamer, als opvolger van Lilian Marijnissen, zijn eerste toespraak op een congres.

Lees verder
27 februari 2024

Aanbieden "blik" arbeidsmigranten aan Tweede Kamer

Foto: nn / nn

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft zich aangesloten bij de landelijke stichting i.o "Bewonersbelangen Arbeidsmigratie", waarmee de mensen die zich in vele gemeenten zorgen maken over de massale hoeveelheden benodigde en gehuisveste arbeidsmigranten hun krachten bundelen. Op dinsdag 27 februari 2024 heeft de nieuwe stichting een gezamenlijke notitie ("een blik arbeidsmigranten") en een brief uit Horst aan de Maas overhandigd aan de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Doel is te laten zien dat de grenzen zijn bereikt van de industrie die gebaseerd is op het gebruik van arbeidsmigranten. In de te overhandigen notitie worden aanbevelingen gedaan voor aanpassingen in het arbeidsmigratiebeleid.

Lees verder

Pagina's