h

B&W Horst aan de Maas wijst transparante geluidswerende schermen nabij America af

1 december 2023

B&W Horst aan de Maas wijst transparante geluidswerende schermen nabij America af

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

In 2016 verrichte de SP Horst aan de Maas onderzoek naar de overlast die burgers in America ervaarden van de spoorlijn van Eindhoven naar Venlo. Het onderzoek leidde tot de oprichting van een werkgroep. Er kwam een voorstel om massieve geluidswerende schermen langs de spoorlijn ter hoogte van Anerica aan te leggen. Maar dat zagen de Americanen niet zitten, hun dorp zou zo in tweeën gesplitst worden. Na lang praten kwam het voorstel om langs de spoorlijn transparante geluidsschermen aan te leggen. Nu heeft het college van B&W van Horst aan de Maas die optie verworpen.

B&W stelt nu dat transparante schermen volgens onafhankelijke deskundigen leiden tot minder geluidsbescherming, de transparante schermen zijn veel duurder en de kans is groot dat de schermen beklad worden met graffity, met schoonmaak en extra kosten als gevolg. Besloten is nu dat er toch massieve geluidswerende schermen komen die ter hoogte van de Pastoor Jeukenstraat en Nusseleinstaart 1 meter hoog zijn en daarna een hoogte van 3 meter. Aan de zuidzijde (Wachtpostweg en Griendtsveenseweg) worden de schermen verlaagd tot een meter over de gehele lengte.

U bent hier