h

Paul Geurts definitief kandidaat Europees Parlement

5 maart 2024

Paul Geurts definitief kandidaat Europees Parlement

Foto: Kalani van Bavel / SP Horst aan de Maas

Tijdens het congres van de SP op zaterdag 2 maart 2024 is de verkiezingslijst van de SP voor de verkiezingen voor het Europees Parlement definitief vastgesteld. Paul Geurts is daarbij gekozen tot één van de 30 kandidaten, met Gerrie Elfrink als lijsttrekker.

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas
Paul Geurts heeft inmiddels een behoorlijke staat van dienst opgebouwd binnen en buiten de SP. In 1973 lid geworden, was hij in de jaren ’90 het eerste gemeenteraadslid voor de SP in Horst aan de Maas en samen met Peter van Zutphen (oud SP-wethouder in Heerlen) de eerste SP’er die gekozen werd in de Provinciale Staten van Limburg. Met de actiegroep "'t Zwembad mot blieve" was Geurts succesvol: Zwembad De Berkel floreert nog steeds. In 2007 richtte hij de vereniging Behoud de Parel op en op dit moment is hij, behalve als bestuurslid van de SP-afdeling Horst aan de Maas, actief in verschillende organisaties (Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten, Werkgroep Verkeersveiligheid en de Werkgroep Gezondheid Horst aan de Maas). Vanuit de Werkgroep Gezondheid is Geurts actief betrokken bij de realisatie van het Zorgbuurthuis in Lottum. Ook is hij als vrijwilliger verbonden aan de SP Hulpdienst (juridische spreekuur).

Foto: SP / SP
De stemming over de kandidatenlijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement vond plaats onder afgevaardigden van elke SP-afdeling in het land. Vanuit de SP Horst aan de Maas waren de voorzitter en de secretaris, respectievelijk Sebastian Lutterberg en Wilma Kurvers, aanwezig. En Paul Geurts was als gast (zonder stemrecht) op het congres uitgenodigd.

U bent hier